Steeds meer biljartclubs melden niet-competitie spelende leden aan

Cultuuromslag bij biljartverenigingen toont toenemende solidariteit in lastige tijden.

Prominente en vernieuwende verenigingen als Horna uit Hoorn, BV Acquit uit Woerden, ’t Ivoor uit Boxtel en Buurt- en Biljartcentrum Castricum nemen voortouw

01 november 2020

Het was jarenlang een groot probleem voor de KNBB: relatief veel biljartclubs die alleen hun competitie spelende leden aanmeldden als lid van de KNBB, maar de overige spelers niet.

Inmiddels lijkt er sprake van een trend dat steeds meer biljartclubs ook hun niet-competitie spelende leden aanmelden als lid. De komende weken verschijnen op KNBB.nl uitgebreide artikelen over vier prominente clubs waar dit onlangs is gebeurd: het biljartbolwerk Horna uit Hoorn, het op jeugd gerichte BV Acquit uit Woerden, het gloednieuwe Buurt- en Biljartcentrum Castricum en één van de snelst groeiende verenigingen van ons land, ’t Ivoor uit Boxtel.

KNBB-directeur Willem La Riviere: “Dat deze prominente en vernieuwende clubs deze stap hebben gezet, verheugt ons zeer. We hebben met deze clubs frequent contact gehad, bijvoorbeeld publicitair, bij het opstellen van benodigde documenten voor vernieuwing, of in contacten met gemeenten. Eigenlijk de taak die wij als KNBB altijd uitvoeren: clubs helpen zo succesvol mogelijk te zijn.”

 

“Eigenlijk zonder uitzondering zagen deze clubs zelf de waarde in van al hun leden aanmelden i.p.v. alleen de competitiespelende leden, en dat dit passend was binnen hoe KNBB en de clubs van elkaar kunnen profiteren"
KNBB-directeur Willen La Riviere

 

“Eigenlijk zonder uitzondering zagen deze clubs zelf de waarde in van al hun leden aanmelden i.p.v. alleen de competitiespelende leden, en dat dit passend was binnen hoe KNBB en de clubs van elkaar kunnen profiteren. Sowieso horen we van steeds meer clubs en leden waardering voor onze inzet voor hen in deze zware coronatijden, dus we hopen en verwachten dat komende maanden veel clubs het voorbeeld gaan volgen van Horna, Acquit, ’t Ivoor en het Buurt- en Biljartcentrum Castricum.”

 


 

Heeft u als club leden die nog niet zijn aangemeld, en wilt u ook gebruikmaken van het speciale €5-tarief? Mail dan info@knbb.nl o.v.v. “Aanmelden leden” en wij nemen contact met u op. Of, meld ze direct aan bij de Ledenadministratie la@knbb.nl o.v.v. “Aanmelding 5-Euro leden”.

 

 

De komende weken dus uitgebreid deze vier clubs aan het woord met over hoe en waarom ze hiertoe hebben besloten. Maar eerst, waarom is dit lidmaatschap eigenlijk zo belangrijk? En, waarom is het niet alleen in het belang van de KNBB, maar ook in het belang van de clubs zélf om alle leden ‘gewoon’ aan te melden?

 

De kosten zijn gering, de meerwaarde is groot

De kosten voor lidmaatschap van niet-competitiespelende leden zijn gering, omdat ze gebruik kunnen maken van het speciale €5 lidmaatschap dat hiervoor is gemaakt. Inderdaad, €5 voor een geheel jaar! Voor de kosten van twee koppen koffie onderdeel uitmaken van de KNBB, en bijdragen aan solidariteit.

Maar zeker zo belangrijk: per lid ontvangt de KNBB een subsidie van NOC*NSF die volledig kan worden aangewend voor alle zaken waar alle clubs en leden van profiteren: promotie van het biljarten, marketing, inspanningen voor biljarten in de media/op tv, inspanningen voor behartigen belangen van clubs richting politiek en beleid, hulp bij problemen van clubs richting gemeenten, en beschikbaar zijn voor alle vormen van individueel ledencontact, bijvoorbeeld telefonisch of per mail, en nog veel meer.

 

Per lid ontvangt de KNBB een subsidie van NOC*NSF die volledig kan worden aangewend voor alle zaken waar alle clubs en leden van profiteren: promotie van het biljarten, marketing, inspanningen voor biljarten in de media/op tv, inspanningen voor behartigen belangen van clubs richting politiek en beleid, hulp bij problemen van clubs richting gemeenten, en beschikbaar zijn voor alle vormen van individueel ledencontact, bijvoorbeeld telefonisch of per mail, en nog veel meer

Lidmaatschap als kernwaarde vereniging

Allereerst is lid zijn de kernwaarde van een vereniging. Dus ook voor de vereniging KNBB. Een vereniging als KNBB is niet veel anders dan een biljartvereniging. De leden maken de vereniging, en door lid te zijn zorg je dat vanuit solidariteit, collectiviteit en sociale plicht de doelstellingen van de vereniging behaald kunnen worden. Dit houdt ook meteen in dat als men ervoor kiest om geen lid te worden het tegenovergestelde hiervan wordt bereikt.


 

Lidmaatschap vanuit statuten en missie

In de statuten van de KNBB staat onder doel: De KNBB stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van de disciplines van de keusport in al zijn verschijningsvormen, alsmede het behartigen van de belangen van zijn leden.

En in haar missie staat: De KNBB is de nationale breedte-en topsportorganisatie voor de biljartsport en biedt service aan recreatieve-en competitiespelers. De bond heeft een actieve, wervende en vernieuwende uitstraling en is een prettig huis voor spelers van alle disciplines. De organisatie is transparant en sterk en kenmerkt zich door een geest van samenwerking.

Dus door geen lid te worden wordt eigenlijk aangegeven dat deze doelen niet worden onderschreven. Een vreemde contradictie, want ook de niet competitie spelende leden hebben baat bij een sterke bond, sterke verenigingen en promotie van biljarten.

En door als biljartvereniging ervoor te kiezen om niet al haar leden aan te melden is de biljartvereniging zelfs in overtreding van de statuten. Daarin staat: Verenigingen zijn verplicht uiterlijk twee januari van ieder jaar op de door het bondsbestuur bepaalde wijze opgave te doen van al hun verenigingsleden.

Het is een bewuste keuze van de KNBB om op basis van deze statuten geen dwang op te leggen bij de verenigingen want de KNBB gelooft dat lid zijn komt vanuit solidariteit en het besef dat we samen de biljartwereld vormen en zijn. Het is fijn dat steeds meer verenigingen denken vanuit precies deze solidariteit!

 

Bijdrage voor diensten die KNBB verricht in het belang van ons allen: lobbywerk, belangenbehartiging

Aanvullend hierop maken de diensten die de KNBB allemaal organiseert ook het verschil, en heeft de vereniging daar soms direct en soms indirect enorme baat bij. Denk alleen al aan het lobbywerk en behartiging niet alleen in deze crisistijd, maar dat doen we in een normale wereld ook. Daarbij speelt een simpel principe: hoe meer leden, hoe serieuzer wij worden genomen, en des te meer worden de belangen van biljarters meegenomen. Spreekbuis zijn voor een bond die meer dan 30.000 leden vertegenwoordigt, of juist minder dan 25.000 – dat maakt echt een wereld van verschil!

Lobbywerk en behartiging is vaak vraaggestuurd. Als een vereniging hulp nodig heeft en ons benadert dan helpen wij. Bijvoorbeeld in gesprekken met gemeenten, opstellen van contracten, advies over beleid, juridische vragen, reglementen, wedstrijdgerelateerde vragen, promotionele acties etc. Wij staan dagelijks klaar voor onze 1300 verenigingen en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Wist u dat er gemiddeld genomen zo’n 70.000 contactmomenten per jaar zijn tussen het bondsbureau en biljartverenigingen en leden? Dus voor iedere club, groot of klein, en daarmee voor ieder lid, is er vanuit het lidmaatschap verenigingsondersteuning van de KNBB.

 

 

Bijdrage t.b.v. speciale doelgroepen, ouderen, gehandicapten, maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wat te denken van de gemeenschappelijke belangen waarmee we de biljartsport samen vormen, waar de KNBB zich voor inzet, en waar dus de leden aan bijdragen. Sterker: de leden bepalen het uiteindelijke beleid zoals jaarlijks vastgesteld in het jaarplan. En daarmee allemaal in het belang van iedere individuele vereniging en haar leden.

Programma’s en beleid zoals: inclusieve sport, ouderen, gehandicapten; promotie (events, acties, streaming, media); reglementering (protocollen, reglementen, spelregels); jeugd (Smartproject, scholen, talenttrainingen); sport (wedstrijdprogramma’s, events, internationaal, district, gewest nationaal); adviezen (juridische helpdesk, BTW, modelstatuten, accommodatiebeleid, vereniningsondersteuning); ICT (wedstrijssoftware, apps, CRM, ledenadministratie); kennisdeling en vraagbaak (Bondsbureau, helpdesks, websites); Innovatie (Kantinebaas/vitaliteit, Competitieveiling/sponsoring, smart/wiskunde scholen, 24play reserveren, Tijd voor Krijt maatschappelijk/eenzaamheid) etc.

 

Promotie van biljarten: de resultaten en voordelen zijn zichtbaar!

En een aanvullend argument die wij u graag meegeven is de inzet op promotie van het biljarten. Hoe meer promotie en zichtbaarheid hoe meer (nieuwe) spelers en geïnteresseerden naar de clubs, lokaliteiten en biljartverenigingen komen. Denk alleen al aan de dagelijkse nieuwsvoorziening op de verschillende platformen en social media. Het organiseren en/of initiëren van de grotere (internationale) events zoals EK, Landsfinale, Masters, World Cup. Maar ook de zichtbaarheid op Ziggo en Kozoom bijvoorbeeld wat zo gewaardeerd wordt door de liefhebbers wat ook uw leden zijn.

Allemaal inzet wat de KNBB regelt, en waar dus haar leden aan bijdragen en profijt van hebben. Het zijn ook allemaal zaken die pakweg vijf jaar geleden echt op een veel lager peil lagen dan nu, en deze groei heeft bijgedragen aan het veel positievere beeld over biljarten en de duidelijk toegenomen media-aandacht.

 

Waarom niet aanmelden zo schadelijk is

Juist de cultuur van het niet aanmelden van alle leden, die in de vele jaren die achter ons liggen is ontstaan, draagt er aan bij dat we als gezamenlijke biljartwereld juist minder konden doen en organiseren. En is er enorm bezuinigd. Wat er niet alleen voor heeft gezorgd dat de KNBB financieel gezond is, maar ook dat er op het bondsbureau nog maar vijf medewerkers werkzaam zijn en dat we directe diensten zoals bijvoorbeeld een ledenmagazine nu niet kunnen aanbieden. Maar dat willen we wel!

 

Juist de cultuur van het niet aanmelden van alle leden, die in de vele jaren die achter ons liggen is ontstaan, draagt er aan bij dat we als gezamenlijke biljartwereld juist minder konden doen en organiseren

 

Dus wanneer elke biljartvereniging haar plicht invult en aansluit wordt het mogelijk dat we met elkaar wel allerlei nieuwe diensten en producten kunnen gaan ontwikkelen en de bestaande diensten zoals promotie zelfs uitbreiden. Met als resultaat dat de biljartwereld niet langer krimpt maar gaat groeien!

Kortom voor slechts €5,- per jaar (zoals gezegd, niet veel meer dan twee kopjes koffie) kan het verschil worden gemaakt. Hoe meer leden uw bond heeft hoe meer uw bond kan doen voor uw sport.

Wij danken u!

 

Heeft u als club leden die nog niet zijn aangemeld, en wilt u ook gebruikmaken van het speciale €5-tarief? Mail dan info@knbb.nl o.v.v. “Aanmelden leden” en wij nemen contact met u op. Of, meld ze direct aan bij de Ledenadministratie la@knbb.nl o.v.v. “Aanmelding 5-Euro leden”.

 

In komende weken: uitgebreide artikelen over Horna, BV Acquit uit Woerden, ’t Ivoor en Buurt- en Biljartcentrum Castricum.

 

Tekst: KNBB
Foto’s: KNBB
Foto Horna: Jan Rosmulder

 

KNBB Leden/Lidmaatschap
Volg ons online