Sectieraadvergadering Pool groot succes

Grote opkomst van districten; begroting goedgekeurd; nieuwe secretaris gekozen; Topsport nieuwe CTO-locatie; uitgebreide (actie/besluiten)lijst met plannen

24 november 2017

Maar liefst vijf districten waren vertegenwoordigd tijdens de sectieraadvergadering afgelopen zaterdag. Samen met het sectiebestuur en meerdere belanghebbenden hebben ze verschillende thema’s besproken die van belang zijn voor de Sectie Pool en haar districten.

Er is door de breedtesport-bestuurders Arno Hartman en Jok Tang een presentatie gegeven over de huidige status van breedtesport. Het NK Pool, de Pool Ranking Nederland, regionale/landelijke teamcompetitie en bekercompetitie. Verschillende goede input is er gekomen van de districtafgevaardigden om de verschillende poolproducten nog verder te verbeteren. Tevens is er verder gesproken over het herstructureringsplan van de districten. Dit wordt de komende maanden met de districtsbestuurders verder uitgewerkt.

 

 

Daarna is door de penningmeester en tevens interim-topsportbestuurder Xavier Karis een update gegeven over topsport. Hierbij zijn onder andere de nieuwe CTO-locatie en het vertrek van Alex Lely de revue gepasseerd.

Vervolgens is de begroting van volgend jaar besproken en goedgekeurd door de leden. Meerdere goede vragen zijn gesteld alsmede nuttige suggesties zijn gegeven door de belanghebbenden. Een van de belangrijke zaken die besproken is, is het gelijktrekken van de contributie voor alle leden. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Daarna zijn de updates t.a.v. sectiebestuursleden en bondsraadafgevaardigden besproken. Emma van Dijk stopt als bestuurder PR en Marketing, vanwege drukte op persoonlijk vlak. Jok Tang is verder unaniem gekozen als de nieuwe secretaris van de Sectie Pool. Hij heeft samen met Arno Hartman een goed jaar gedraaid als breedtesport-bestuurders en wil zich nu toeleggen op het aanbrengen van meer structuur brengen in de sectie. De sectie is verder nog op zoek naar een nieuwe voorzitter en naar vrijwilligers om rankingupdates te verzorgen en om de PR/marketing verder op te pakken.

De genodigden hebben de vergadering als zeer nuttig ervaren en complimenteren het sectiebestuur met het gedane werk. De volgende sectieraadvergadering zal in het voorjaar van 2018 zijn.

 

Besluitenlijst n.a.v. Sectieraadvergadering najaar 2017 (PDF, V1.0)

 

 

Tekst: KNBB Sectie Pool/Jok Tang
Foto: Aanwezigen bij de sectieraadvergadering: Debby Manders (bondsbureau medewerkster), Aleksej Horvat (bestuurder West 2), Gino De Ruyter (ondersteuning CueScore en KNBB), Sacha Romero (bestuurder Midden 1), Vincent Wilgehof (bestuurder Midden 1), Willem Wolterink (bestuurder Oost 1), Ernest Schraven (reservelid bondsraad), Jeroen Hoving (bestuurder Noord), Kynthia Orfanidou (bondsraadslid), Awin Sewgobind (bestuurder West 3), Xavier Karis (bestuurder Sectie Pool), Arno Hartman (bestuurder Sectie Pool) en Jok Tang (bestuurder Sectie Pool)
Uitgelichte foto ©Frederique Rijsdijk (NK Pool 9-ball)

 

ALV/Bondsbestuur Poolbiljart Secties
Volg ons online