Sectie Snooker heeft nieuw bestuur

Lea Lindhout, Sebastiaan Kan, Tonnie Kok en Johan Oenema nieuwe bestuursleden; Paul Swanenburg gevraagd tijdelijk functie van voorzitter te blijven uitoefenen om aanwezige kennis aan deze enthousiaste groep over te dragen

21 november 2018

Op een drukbezette Sectieraad is op dinsdag 20 november 2018 een nieuw bestuur gekozen door de aanwezige Leden van de Sectie Snooker. In de door Bondsvoorzitter Garmt Kolhorn voorgezeten vergadering is unaniem ingestemd met de voordracht van het Bondsbestuur om Lea Lindhout, Sebastiaan Kan, Tonnie Kok en Johan Oenema als nieuwe bestuursleden te verkiezen. Deze mensen hebben daarna Paul Swanenburg gevraagd tijdelijk de functie van voorzitter te blijven uitoefenen om alle aanwezige kennis aan deze enthousiaste groep over te dragen.

Tevens zijn Sander Tierolf en Manon Melief herkozen als Bondsraadslid, om de Sectie Snooker in de Bondsraad te blijven vertegenwoordigen. John van Gorp is tevens benoemd als reservelid, zodat hij Manon of Sander kan vervangen bij ziekte.

 

 

Het nieuwe bestuur heeft de Sectieraad beloofd snel met een aantal nieuwe plannen te komen om de basis te versterken, te werken aan het vertrouwen, te streven naar meer transparantie en om het plezier in de sport terug te brengen bij de grote groep sporters die wekelijks genieten van het edele snookerspel.

Tevens was het nieuwe bestuur heel blij  met de toezeggingen van een aantal anderen om , daar waar nodig, hand- en spandiensten te willen verlenen of hun kennis ter beschikking te stellen. Het nieuwe bestuur zal daar gretig gebruik van maken. 

Kortom: na een turbulent 2018 zien we vol vertrouwen uit naar een sportief 2019!

 

Tekst: KNBB Sectie Snooker

Bondsraad Secties Snooker
Volg ons online