Sectie driebanden kijkt vooruit naar nieuw seizoen

De Sectie driebanden van de KNBB, die aan het begin van dit seizoen van twee naar vier mensen is uitgebouwd, kijkt in een ambitieuze vooruitblik uit naar het nieuwe seizoen. Een interview met Paul Brekelmans, Hans de Bruin, Christel Reekum en Cees Lageweg, een terugblik en vooruitblik met veel nieuwe plannen en een optimistische kijk in de toekomst.

 

14 augustus 2023

NIEUWEGEIN – De KNBB Sectie driebanden, van twee bestuurders uitgegroeid naar vier bij de start van het nieuwe seizoen, koestert de status van zijn topspelers, werkt achter de schermen hard aan opvolging en aan ontwikkelingen, organisaties en vernieuwingen in de competities. De toekomst ziet er rooskleurig uit. De kalender voor het komende seizoen is overvol, het ledental blijft meer dan stabiel en deelnames aan de Grand Prix toernooien en bekertoernooien groeien verder uit. De internationale successen komen al jaren van Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer, de twee onbetwiste wereldtoppers en sportieve speerpunten in World Cups en grote kampioenschappen. Het Nederlandse driebanden floreert in vele opzichten, maar hoe staat het er bestuurlijk en organisatorisch voor.

Wij spraken met het Sectiebestuur driebanden van de KNBB tijdens de kortstondige zomerstop over de ambities en de ontwikkelingen. Paul Brekelmans uit Veldhoven en Hans de Bruin uit Utrecht, overgebleven vanuit de vroegere periode met onder andere Santos Chocron en Henny Wezenbeek, gaan hun 9e bestuursjaar in. Twee nieuwe bestuurders hebben zich aangemeld en maken het bestuur compleet.

De vragen zijn gericht aan het hele bestuur met Paul Brekelmans, Hans de Bruin, Christel van Reekum en Cees Lageweg.

 

 

Frits Bakker: De Sectie driebanden, met zo’n 1650 leden, heeft deze zomer een jaar afgesloten met veel activiteiten, toernooien, competities en kampioenschappen. Hoe kijken jullie als bestuur in organisatorisch en sportief opzicht terug op het jaar 2022/23?

Paul Brekelmans: Er zijn veel dingen goed gegaan, maar er zijn ook zeker altijd dingen die beter kunnen of moeten. We hebben een teamcompetitie en bekercompetitie achter de rug waarin het aantal deelnemende teams stabiel bleef en in de beker zelfs toenam. Nu we de inschrijvingen voor het seizoen 2023-2024 achter de rug hebben, blijkt er in beide categorieën wederom een toename en daar zijn we blij mee. Het aantal deelnemers bij onze Grand Prix toernooien ligt steeds tussen 130 en 150, daar kunnen we ook heel tevreden mee zijn. Jammer genoeg zijn we nog steeds op zoek naar een goed format voor onze bekerfinale. Dat lijkt me voor de komende jaren dan ook een mooie uitdaging met ons bestuur, dat met Christel van Reekum en Cees Lageweg een mooie uitbreiding heeft gekregen. En natuurlijk met onze trouwe partner BEN, Biljart Evenementen Nederland, die al jaren garant staat voor perfecte organisaties van allerlei biljartevenementen.

FB: Wat zijn de plannen voor komend seizoen op organisatorisch gebied?

Hans de Bruin: Natuurlijk hebben we weer onze jaarlijkse evenementen zoals de Masters, de Diamonds (dames), de Nederlandse kampioenschappen, junioren, Excellent en Hoofdklasse en ook gaan we verder met de Premiumklasse (nummers 48-64 van de nationale ranking), waarvan we afgelopen jaar de eerste editie hebben gehad. Er komen wederom 4 algemene Grand Prix toernooien zoals we die kennen, maar nieuw zijn de twee Grand Prix toernooien die de dames en de junioren gaan spelen. Op basis van deze Grand Prix komt er voor de dames en junioren een nieuwe ranking die dan weer bepalend zal zijn voor deelname aan het Nederlands kampioenschap. De 3CC Survival die in samenwerking met Carl Verhoeven wordt georganiseerd, zorgt ervoor dat we voor het seizoen 2023/24 weer een overvolle kalender kunnen presenteren.

Verder hebben Paul (Brekelmans) en ikzelf al een tijdje het idee geopperd om te kijken of het mogelijk is om een Grand Prix cyclus en/of een nationale competitie op te starten in het driebanden op de kleine tafel. Vaak bereiken ons geluiden dat daar behoefte aan is en ook onze nieuwe bestuurders ondersteunen deze geluiden. Binnenkort hebben we weer een overleg met het bestuur van KVC, waarbij we kunnen kijken of we hier samen iets in kunnen organiseren.

FB: Komen er verder veranderingen in de competities? Blijven de kampioenschappen zoals ze dit jaar waren? Hoe kijken jullie terug op het andere format voor de bekercompetitie?

Cees Lageweg: Het format in de bekercompetitie is iets aangepast. Vanaf dit jaar is er steeds één week vrijgemaakt om een bekerronde te spelen. In voorgaande jaren kregen teams een periode van 6 weken om hun wedstrijd te spelen, maar dat leverde door de drukke kalender vaak problemen op. We kregen vaak opmerkingen dat er te veel ’lege weken’ in de kalender waren voor de lagere divisies. Daar hebben we naar gekeken en we hebben geprobeerd dit tot een minimum terug te brengen. De stichting B.E.N. heeft ingezien dat de bekerfinale te laat in het seizoen wordt gespeeld. Die zal nu worden verplaatst naar begin april. Ook wordt gekeken hoe we deze aan kunnen passen zodat er in de toekomst mogelijk belangstelling komt om ook deze wedstrijden via Ziggo Sport uit te zenden. Daar ligt dus een uitdaging. Voor de rest zijn er eigenlijk weinig aanpassingen ten opzichte van vorig seizoen.

FB Wat zijn goede verbeteringen, waar liggen nog kritische puntjes waar het bestuur mee aan de slag moet?

Christel van Reekum: Verbeterpunten zullen er altijd blijven en het is fijn dat er veel liefhebbers van de biljartsport met ons mee willen denken. Zo ontstaan er ook andere inzichten en weten wij wat er onder de leden leeft. We gaan de reglementen nog eens tegen het licht houden en daar waar ze onduidelijkheid vertonen, passen we ze graag aan. Indien nodig gaan we als bestuur weer in overleg met onze commissies, want we vinden het belangrijk om regelmatig onze achterban te raadplegen. Zo hebben we regelmatig overleg met teamleiders, organisatoren van de Grand Prix toernooien, een afvaardiging van onze topspelers en met de werkgroep dames driebanden.

FB Hoe gaat het met het ledental in de sectie: is er groei, stagnatie of vermindering van leden?

Hans de Bruin: Het ledenaantal van onze sectie blijft al jaren stabiel. Tijdens de teaminschrijvingen hebben we een 20-tal nieuwe teams mogen verwelkomen en er zijn ook de daarbij behorende nieuwe leden ingeschreven bij onze sectie. We verwachten voor het komend seizoen dan ook wederom een klein plusje in het aantal leden.

FB: Wat doen jullie om het driebanden nog populairder te maken dan het al is in Nederland?

Paul Brekelmans: We streven ernaar om korte lijntjes te houden met onze leden. Dat doen we door alert te blijven reageren via mail, we kregen tijdens de inschrijvingsperiode in korte tijd ruim 450 mails te verwerken. Dat is in de afgelopen weken door vele teamleiders ontzettend gewaardeerd gezien de vele complimenten die we mochten ontvangen. We proberen om goed te blijven communiceren met onze leden en partners, waarbij we veel gebruik gaan maken van competitie@knbb-driebanden.nl (voor competitiezaken) en bestuur@knbb-driebanden.nl voor alle overige zaken. Ook blijft de social media een ideaal podium om activiteiten aan te kondigen, successen te delen, besluiten toe te lichten enzovoort. Men moet wel beseffen dat wij als bestuur social media niet gebruiken om discussies aan te gaan. Daarvoor hebben wij nog altijd onze sectieraad en ook daar ligt een uitdaging om onze leden de weg weer te laten vinden naar die sectieraad. Een groot deel van de populariteit van het driebanden blijft verder ook de fijne samenwerking die er is tussen sectiebestuur, onze leden, maar zeker ook de samenwerking met de mensen van ons bondsbureau, de schrijvende en fotograferende pers en de organisaties en lokaliteiten waar we altijd weer op kunnen terugvallen.

FB: De samenstelling van het sectiebestuur is lang minimaal geweest. Hoe hard is eraan gewerkt om weer tot een acceptabele en wenselijke samenstelling te komen? En hoe ziet de bezetting van de posities eruit?

Cees Lageweg: Het bestuur bestond na het overlijden van Ed Haneveer lang uit maar twee personen. Hans en Paul hebben de afgelopen seizoenen de sectie draaiende gehouden en tussendoor Christel van Reekum en mij (Cees Lageweg) zo enthousiast weten te maken, dat we blij zijn dat we nu met een nieuw bestuur de komende jaren het driebanden in Nederland verder kunnen uitbouwen.

Christel van Reekum: Paul Brekelmans is voorzitter met portefeuilles junioren en topsport, Cees Lageweg is vice-voorzitter met portefeuille wedstrijdsecretariaat, Christel van Reekum secretaris en Hans de Bruin penningmeester met portefeuille dames. Cees Lageweg is tevens onze vertegenwoordiger in het bondsbestuur. De taakverdeling wil niet zeggen dat ieder gebonden is aan zijn eigen portefeuille, omdat we als bestuurders multifunctioneel inzetbaar zijn.

FB: Kunnen jullie iets meer zeggen over de opleiding van jonge talenten waarmee de sectie is gestart?

Paul Brekelmans: Gelukkig kunnen we nu vanuit de gelden die door onze TeamNL status beschikbaar komen wat extra’s doen. Enkele jaren geleden werden de trainingen van onze talenten vooral bekostigd uit het sponsorgeld dat hiervoor was aangewend. Onder de bezielende leiding van Jean Paul de Bruijn en Christ van der Smissen kunnen de talenten nu meer trainen en hopen we voor hen de stap naar de (inter)nationale top wat makkelijker te maken. We krijgen hierbij ook veel steun van Carl Verhoeven die steeds zorgt dat we gebruik van zijn faciliteiten kunnen maken als deze tijdens het drukke seizoen beschikbaar zijn. In de tussentijd zijn we erg blij met de boegbeelden die Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer zijn in het internationale driebanden en hopen we dat ze dat nog een flinke tijd mogen blijven.

FB: Hoe is de strategie van de Sectie ten opzichte van het internationale driebanden? Hoe staan jullie tegenover uitzendingen naar World Cups bijvoorbeeld? Hoe gaan jullie om met de PBA, is die strategie ongewijzigd, ook al spelen er geen Nederlanders meer?

Hans de Bruin/Paul Brekelmans: We hebben op dit moment een klein groepje spelers dat steevast aan de World Cups deelneemt. Met hen zijn goede afspraken gemaakt en waar mogelijk krijgen zij ondersteuning vanuit de gelden van TeamNL, maar daar horen natuurlijk ook tegenprestaties bij. We zijn dan ook blij dat deze vaste groep namens de KNBB hun gezicht laat zien op deze World Cups, terwijl zij vaak nog worden aangevuld met andere Nederlanders die inschrijven voor hun eigen favoriete World Cups. In samenwerking met B.E.N. staat in ieder geval qua organisatie de World Cup van 2023 (22 t/m 28 oktober) en die van 2024 in Veghel nog op de kalender.

De strategie rond de PBA blijft voor ons ongewijzigd. Wij hebben de Nederlandse spelers altijd gesteund toen zij de uitstap naar de PBA maakten, maar zijn zeker weer blij dat we ze nu met enige regelmaat weer op de toernooien van de UMB en CEB zien verschijnen. Momenteel zijn er geen Nederlandse spelers meer actief in Zuid Korea en richten we ons, zoals we dat al lang doen, vooral op de internationale evenementen van CEB en UMB en nemen daarin ook op organisatorisch vlak onze verantwoordelijkheid. We hebben dan ook veel waardering mogen ontvangen bij de organisatie van de diverse World Cups (vanaf 2019), Ladies Cup (2016-2018), WK dames en junioren (2022) en het EK driebanden (2022). Ook in de toekomst staat de KNBB sectie Driebanden er voor open om in samenwerking met de KNBB, B.E.N. en eventuele andere partijen internationale biljartevenementen naar Nederland te blijven halen.

FB: Zijn er andere, mooie plannen waarover we het nog niet hebben gehad?

Cees Lageweg/Paul Brekelmans: We gaan serieus aan de slag met het verhaal over de Grand Prix cyclus en een eventuele nationale competitie op de kleine tafel. Zodra hier meer over bekend is, gaan we dat zeker communiceren. Nadat we de afgelopen drie jaar DKM Tools als naamgever voor onze eredivisie hebben gehad, waarvoor we John Verkooijen nog hartelijk bedanken, zijn we erin geslaagd om ook voor de komende seizoenen een nieuwe naamgever vast te leggen. Binnenkort gaan we de nieuwe sponsor van onze eredivisie dan ook bekendmaken en we hopen dat ook die naam weer een begrip wordt in het vaderlandse driebanden.

FB: Wat is jullie verwachting voor het nieuwe seizoen?

Cees/Christel/Hans/Paul: We hopen met het nieuwe bestuur op een fijne samenwerking, zodat we onze ideeën verder uit kunnen werken. Zoals gezegd liggen er mooie uitdagingen voor ons en hopen we dat we samen met onze leden, het bondsbureau en onze partners qua organisatie het driebanden in Nederland verder kunnen blijven uitbouwen.

Tekst: Frits Bakker.

Foto: het nieuwe sectiebestuur met Christel, Cees, Hans en Paul,.

 

 

 

 

Districten Driebanden Grand Prix
Volg ons online