Overzicht uitstel competities KVC districten; update 28 december

N.a.v. de coronamaatregelen van 28 september, van 13 oktober en 8 december hebben veel districten besloten tot aanpassingen aan hun competities & PK's.

In dit artikel, alle links naar de genomen besluiten, plus de link naar de besluiten over gewestelijk, NK's & Landsfinale.

28 december 2020

UPDATE 28 DECEMBER

Besluit KVC over gewestelijke finales, NK's & Landsfinale:
https://www.carambole.nl/nieuws/besluiten-kvc-over-gewestelijknkslandsfi...

---

UPDATE 9 DECEMBER

Besluit CRBB Dagcompetitie District De Duinstreek:

Beste biljartvrienden;
In een extra belegde bestuursvergadering op dinsdag 8 december, direct na de Persconferentie van de Regering is het volgende besloten;
Gelet op de slechte besmetting cijfers heeft de regering besloten dat de huidige corona regels, mits er geen verslechtering optreed, tot half januari 2021 niet wijzigen!

Het bestuur heeft daarop besloten om;
DE PK'S ALSMEDE DE COMPETITIE VAN HET DAGBILJARTEN VAN DE CRBB DISTRICT DE DUINSTREEK VAN HET SEIZOEN 2020-2021 (DIE UITGESTELD WAREN TOT 1-1-2021) BIJ DEZE IN HET GEHEEL AF TE BLAZEN.

Het doet natuurlijk pijn in het hart maar onze gezondheid gaat ons boven alles. Wij betreuren het voor diegenen die het liefst door hadden willen spelen maar rekenen op jullie respect naar het bestuur en de leden die het met ons eens zijn.
Wij wensen iedereen een goede kerst en jaarwisseling toe en denk erom; houd U aan de regels dan zien wij U medio 2021 gezond tegemoet!

---

UPDATES 13/14/15/16/17 OKTOBER

Besluiten door District 's-Hertogenbosch (17 oktober)
Besluiten door District Noord-Holland Midden
Besluiten door District Veluwezoom
Besluiten door District Amsterdam
Besluiten door District Oss
Besluiten door District Kempenland
Besluiten door District Duinstreek

---

UPDATES 8 OKTOBER EN EERDER:
(Besluiten mogelijk al vervangen i.v.m, de persconferentie van 13 oktober; meest recente updates betreffen altijd de laatste info)

Besluiten door District Venlo e.o.
Besluiten door District Oss
Besluiten door District Kempenland
Besluiten door District Stedendriehoek
Besluiten door District Vlietlanden
Besluiten door District West-Friesland
Besluiten door District Duinstreek
Besluiten door District Berkel & Slinge
Besluiten door District 's-Hertogenbosch
Besluiten door District Friesland
Besluiten door District Veluwezoom
Besluiten door District Nijmegen
Besluiten door District Doetinchem e.o.
Besluiten door District Noord-Oost Overijssel
Besluiten door District Het Sticht
Besluiten door District Rotterdam
Besluiten door District Veen- en Rijnstreek

 

Nog niet online, maar hier het bijgewerkte besluit van District Maastricht e.o. van 8 oktober:

Bij deze delen wij U mede dat het District Maastricht e.o. a.s. maandag (12 oktober) de landscompetitie zal hervatten.

De aangepaste wijzigingen zijn navolgende:

Aanvangstijden vervroegd naar 18.30 uur.

Beurtenlimiet Libre 30 en driebanden 40 beurten.

 

Hun eerdere besluit luidde als volgt:

Bij deze delen wij U mede dat het Districtsbestuur van District Maastricht e.o. heeft besloten om de landscompetitie tot nader order (minimaal 3 weken) uit te stellen.

Het betreft de B1/B2 en C2-C3/C4 klassen.

De A en C1 teams spelen in het District Zuid Limburg.

Het District Zuid Limburg heeft besloten om de landscompetitie vooralsnog niet uit te stellen maar de aanvangstijden vervroegen.

De PK wedstrijden kunnen in principe doorgang vinden onder voorwaarde dat er kan worden voldaan aan de aangekondigde maatregelen van de regering.

 

Nog niet online, maar hier het aangepaste besluit van 4 oktober van District Delta Zuid West:

PK:
PK wordt uitgesteld. Met uitzondering van voorwedstrijden waar al 1 deel van is gespeeld. Deze proberen we alsnog te spelen.
De wedstrijdleider PK (Leo Hakbijl) regelt dit direct met de organiserende vereniging.

Competitie:
- doel is om het biljarten door te laten gaan niet noodzakelijk dat er een volledige competitie gespeeld kan worden.
- wordt hervat per 5 oktober zoveel mogelijk volgens het geplande schema
- aanvangstijd op 1 tafel is uiterlijk 18:30 uur, op 2 tafels uiterlijk 19:00.
- de teamleiders bepalen zelf de speeldatum als het niet mogelijk is om op de geplande datum te spelen.
- spelen op zaterdag en zondag of door de week 's morgens of 's middags behoort ook tot de mogelijkheden.
- indien het beter uitkomt kunnen wedstrijden uit de 2e helft nu gespeeld worden.
- de teamleiders bepalen in overleg hoe en wanneer er gespeeld mag worden.
- een aantal verenigingen kunnen niet over hun thuislocatie beschikken. Mogelijk dat er tijdelijk in een andere locatie kan worden gespeeld.
- de teamleiders organiseren altijd alles in overleg met de lokaalhouder. Het is niet zo dat er gespeeld MOET worden van het KNBB district.

Toelichting op het sluitings-tijdstip van 22:00 in de horeca:

Na overleg met Koninklijke Horeca blijkt in veiligheidsregio Zeeland dat er vanuit wordt gegaan dat een horeca bedrijf waar een officiële sportwedstrijd wordt gespeeld open mag blijven na 22:00 tot uiterlijk 01:00 uur met de volgende voorwaarden:
- er mag geen eten en drankwaren worden verkocht of genuttigd. (Dus geen drank bestellen om 21:59 en dan na 22:00 opdrinken).
- alleen de aan de wedstrijd deelnemende biljart teams zijn aanwezig.
We proberen als biljart district dit zoveel mogelijk te vermijden en gaan ervan uit dat de wedstrijden om 22:00 uur klaar zijn.

We gaan ervan uit dat teamleiders ALTIJD eerst overleg hebben alvorens af te reizen naar een locatie.
 

 

Nog niet online, maar hier het besluit van District Groningen-Drenthe:

Wij (het bestuur van het district Groningen - Drenthe) hebben besloten om het bondsbiljarten voor een periode van ten minste 3 weken stop te zetten.

Dit gaat om de teams en Pk van de avondcompetitie.

De dagbiljart neemt morgen een beslissing.

 

---

 

Begin augustus was een eerste district dat bekend maakte het begin van het competitieseizoen te zullen uitstellen vanwege Covid-19. Wij maakten dit bekend en gaven enige duiding in dit artikel.

Voorlopig gaat in de meeste districten het competitieseizoen normaal van start. In dit artikel de districten die vanwege corona hebben gekozen voor uitstel. Als er meer districten volgen, zullen die in dit artikel in de lijst worden geplaatst.

Het bondsbestuur roept alle districten op om, alvorens besluiten te nemen over uitstel van competities, dit te communiceren met de voorzitter van Carambole en het bondsbureau.

Zou een district hierin niet worden genoemd waar toch sprake is van uitstel, graag mailen naar info@knbb.nl o.v.v. "Districten".

 

In district De Duinstreek is de 1e helft van de Dagcompetitie van de CRBB uitgesteld tot (voorlopig) 1 januari 2021. Momenteel nog geen online link beschikbaar, maar zal t.z.t. te zien zijn op http://crbb.nl/.

 

Overige besluiten door districten:
Besluit District West-Brabant
Besluit door District Midden-Holland
 

 

 

 

Competitie Coronavirus Districten
Volg ons online