Oproep naleving CTB-controle op sportclubs

Brief vanuit sportbonden (waaronder ook de KNBB) naar clubs en vrijwilligers, met links naar relevante adviezen en hulpmiddelen vanuit NOC*NSF

23 november 2021

Beste bestuursleden, beste vrijwilliger,

 

Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Uit cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet. Dit is zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. Als we ingrijpendere maatregelen voor onze sector willen voorkomen, is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij een sportclubs mogelijk te houden.

 

We roepen daarom dringend op om ook op jouw club het coronatoegangsbewijs goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht.

 

We begrijpen dat het navolgen van de huidige maatregelen voor uitdagingen kan zorgen. Om je te helpen, hebben wij daarom enkele adviezen en hulpmiddelen op een rij gezet die kunnen helpen bij controleren van het CTB. In deze toolkit vind je ook antwoorden op belangrijke vragen over de controle.

 

Een van de grootste uitdagingen blijkt het organiseren van voldoende mankracht. Wat kan je in dit geval doen?

 

  • Huur extra controleurs in als daar budget voor is. Dit kan bijvoorbeeld via een beveiligingsbedrijf. (Opmerking KNBB: dit zal voor veel kleinschalige biljart-, pool- en snookerverenigingen waarschijnlijk geen optie, maar voor sommige grote, commerciele zalen misschien wel.)
  • Treed in gesprek met de gemeente. De gemeente kan meedenken en zo mogelijk ondersteunen bij de controle en handhaving van de coronamaatregelen.
  • Roep je leden op om mee te helpen met controleren.

 

Als we er samen voor zorgen dat we het CTB én ID-bewijs controleren, houden we onze sportkantines open en sport zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Heb je dus na het lezen van deze dringende oproep nog vragen, kijk dan op: Coronavirus en sport - NOCNSF of neem contact op met de supportdesk van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl. Contact met de KNBB is ook mogelijk: info@knbb.nl o.v.v. "CTB".

 

 

Met vriendelijke groet

KNBB (namens NOC*NSF)

 

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus
Volg ons online