Op weg richting een hopelijk coronavrij nieuw seizoen

Ontwikkeling Covid-19 blijft vooralsnog onzeker. Wat betekent dit voor u als biljarter, en wat is de rol van ons als KNBB?

17 juli 2020

De onzekerheid waarmee het leven nu eenmaal gepaard gaat is soms onwerkelijk. De coronacrisis van de laatste maanden maakt duidelijk dat niet alles maakbaar is – een harde waarheid waar we met zijn allen mee moeten leren omgaan. Hoe ingrijpend is het als jijzelf of iemand in jouw naaste omgeving wordt geconfronteerd met een virus waarvoor nog geen vaccin is. Hoe verschrikkelijk is het voor alle nabestaanden die iemand aan corona hebben verloren. De KNBB wenst hen veel sterkte en kracht toe, en hoopt dat de mensen die nu nog ziek zijn snel beter zullen worden.

 

De coronacrisis van de laatste maanden maakt duidelijk dat niet alles maakbaar is – een harde waarheid waar we met zijn allen mee moeten leren omgaan

 

Covid-19 & biljarten

Wat betreft het biljarten: de versoepelingen die eerder door de Rijksoverheid zijn toegestaan maken het nu weer mogelijk om ons geliefde spelletje/sport in alle type lokaliteiten te spelen. Wat hebben we het gemist! Het is dan ook mooi om te zien dat duizenden liefhebbers inmiddels alweer de weg naar de lokaliteiten hebben gevonden. Dat de lokaliteiten en verenigingen er alles aan hebben gedaan om aan de maatregelen te voldoen, is lovenswaardig en schept vertrouwen. Maar we moeten blijven opletten en op elkaar blijven passen. Want: Covid-19 is nog niet weg. Het virus waart nog altijd rond, en op veel plekken op de wereld zelfs in toenemende mate. Wanneer u gaat biljarten, dan kunt u erop vertrouwen dat uw lokaliteit er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de richtlijnen – maar  neem dan wel zelf ook de geldende regels in acht! Dus heeft u klachten blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; houd  sowieso waar mogelijk 1.5 meter afstand, en was vaak uw handen.

 

 

KNBB & maatregelen overheid/RIVM

Als KNBB hebben wij vanaf het begin van de crisis de maatregelen van de overheid en RIVM opgevolgd, en dit zullen wij uiteraard blijven doen. Wat was het vreselijk jammer dat we na de door Premier Rutte aangekondigde sluiting het speelseizoen hebben moeten beëindigen. Gelukkig was het grootste deel van het seizoen gespeeld, maar we hadden het graag met alle teams en spelers willen uitspelen. Ondanks dat we ervan baalden, hebben we eigenlijk alleen maar reacties van begrip gekregen. Dit geeft niet alleen veel steun maar ook vertrouwen in de toekomst.

 

 

Het nieuwe biljartseizoen

Inmiddels is de inschrijving en daarmee de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van carambole, driebanden, pool en snooker in volle gang. Hierbij gaan we uit van de informatie en situatie die momenteel geldt. En dat is: biljarten kan & mag weer, met inachtneming van de bekende voorzorgsmaatregelen.

 

 

 

Risico’s van een tweede golf

Hoe dit moet als de situatie toch weer zou verslechteren? De KNBB neemt nu nog geen standpunt in wat te doen als een tweede coronagolf zou leiden tot het (tijdelijk) stop zetten en/of niet doorgaan van competities/PK-wedstrijden. Het is waarschijnlijk dat bij een tweede golf plaatselijke of regionale lockdowns zullen worden opgelegd, maar omdat niet zeker is hoe deze eruit zullen zien is het zo goed als onmogelijk om daar nu in dit stadium landelijk beleid voor te ontwikkelen, zeker ook omdat per sectie andere afwegingen kunnen worden gemaakt. Daarnaast is de organisatie van het overgrote deel van onze competitie- en PK-wedstrijden in handen van de districten. Zij zullen dus zelf voor een deel moeten beslissen wat te doen in de situatie van een plaatselijke of regionale lockdown. Maar uiteraard kunt u erop vertrouwen dat de KNBB maatregelen van de overheid en RIVM meteen opvolgt, en als er daadwerkelijk een tweede golf zou komen op basis van de informatie die er dan is pas besluiten kan nemen over de gevolgen zoals voor geïnde inschrijfgelden, sponsorbijdragen, (tijdelijke) onderbrekingen van competities, coulance met het verzetten van wedstrijden, internationale uitzendingen, stopzetten van kampioenschappen etc.

 

Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat de KNBB maatregelen van de overheid en RIVM meteen opvolgt, en als er daadwerkelijk een tweede golf zou komen op basis van de informatie die er dan is pas besluiten kan nemen over de gevolgen zoals voor geïnde inschrijfgelden, sponsorbijdragen, (tijdelijke) onderbrekingen van competities, coulance met het verzetten van wedstrijden, internationale uitzendingen, stopzetten van kampioenschappen etc.

 

Maatregelen die inmiddels al wel zijn bepaald

Aanvullend op de reglementen gelden de bepalingen in het wedstrijdprotocol en verantwoord biljarten. Het protocol van NOC*NSF en KHN zijn leidend. Voor de bekercompetitie driebanden wordt geen inschrijfgeld gehanteerd. Tijdens de nationale wedstrijden in augustus zijn voor spelers en functionarissen mondmaskers beschikbaar. Inschrijfgelden voor NK Dames Driebanden, Grand Prix toernooien & Nationale PK’s worden niet geïnd als deze niet doorgaan.

 

Voor de bekercompetitie driebanden wordt geen inschrijfgeld gehanteerd. Tijdens de nationale wedstrijden in augustus zijn voor spelers en functionarissen mondmaskers beschikbaar. Inschrijfgelden voor NK Dames Driebanden, Grand Prix toernooien & Nationale PK’s worden niet geïnd als deze niet doorgaan

 

 

Dienstverlening KNBB gedurende crisis

Ondanks de crisis is de KNBB bereikbaar gebleven, en is zich in deze moeilijke tijden blijven inzetten voor de belangen van haar leden en lokaliteiten. Er zijn de afgelopen maanden duizenden vragen behandeld die via de diverse kanalen binnenkwamen, en er is veel inzet geleverd in het lobbyen en het behartigen van belangen van biljarters, biljartzalen en biljarthoreca richting overheden. Er werden in deze periode nieuwe initiatieven ontplooid zoals het steunfonds Support & Speel, de telefonische hulplijn www.sportersvoorelkaar.nl en het reserveringsplatform voor biljarthoreca 24Play. Inmiddels is de dienstverlening grotendeels verschoven richting het nieuwe speelseizoen en daarmee de reguliere bedrijfsvoering. De KNBB zal haar uiterste best blijven doen om alle binnenkomende vragen snel van een antwoord te voorzien. Toch kan het voorkomen dat vanwege vakantie de afhandeling soms iets langer duurt dan normaal, waarvoor we uw begrip vragen.
 

Dank

De KNBB dankt alle leden, verenigingen, lokaliteiten, vrijwilligers, bestuurders, medewerkers voor hun begrip, inzet, flexibiliteit, vertrouwen en betrokkenheid die zij hebben gegeven in de afgelopen onwerkelijke periode. Aan iedereen een fijne zomer met veel gezondheid gewenst. Wij zien ernaar uit om na de zomer met elkaar het nieuwe seizoen in te gaan!

 

De KNBB dankt alle leden, verenigingen, lokaliteiten, vrijwilligers, bestuurders, medewerkers voor hun begrip, inzet, flexibiliteit, vertrouwen en betrokkenheid die zij hebben gegeven in de afgelopen onwerkelijke periode. Aan iedereen een fijne zomer met veel gezondheid gewenst. Wij zien ernaar uit om na de zomer met elkaar het nieuwe seizoen in te gaan!

 

 

Tekst: KNBB
UItgelichte collage: KNBB (archief)
Sfeerfoto's driebanden/carambole: Martin van Oostveen
Sfeerfoto pool: Frederique Rijsdijk

 

Coronavirus KNBB
Volg ons online