Ook financiële steun voor sportverenigingen en stichtingen

Overheid heeft besloten: ook sportverenigingen en -stichtingen kunnen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen

27 maart 2020

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

De overheid heeft besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

 

 

De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Een volledig beeld van de criteria  is er nog niet maar het is nu al wel duidelijk dat deze regeling ook voor sportverenigingen gaat gelden. Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket

Coronavirus Subsidies Verenigingen
Volg ons online