Nieuwe start, nieuwe toekomst

KNBB Sectie Driebanden lanceert plan Talentontwikkeling 2017+.

Doel: binnen een aantal jaren naast Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer ook andere Nederlanders in de internationale top

24 juli 2017

Op het Bondsbureau ontvouwde de KNBB sectie Driebanden dit weekend het plan Talentontwikkeling 2017+, onder het motto “Nieuwe start, nieuwe toekomst”.

Vier trainers (Jean Paul de Bruijn, Raimond Burgman, Barry Van Beers en Therese Klompenhouwer) gaan zich inzetten om de grootste Nederlandse talenten op driebandengebied een stap hoger te brengen. O.a. Joey de Kok, Sam van Etten, Raymund Swertz en Monique Wilkowski, de spelers binnen de zgn. 'A-groep'. Hiertoe behoort overigens ook Therese Klompenhouwer, die op haar beurt weer wordt getraind door Raimond Burgman.

Doel: binnen een aantal jaren naast Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer ook andere Nederlanders in de internationale top!

 

 

De bedoeling van deze opleiding is om zowel bij de dames als bij de heren een nieuwe lichting spelers klaar te stomen die op termijn de huidige toppers kunnen gaan opvolgen. De talenten zijn er, de trainers zijn er en inmiddels zijn er met Buffalo, Iwan Simonis en S.I.S. Schoonmaak & Herstel al enkele sponsors die het opleidingsplan volledig ondersteunen en hier dan ook graag een financiële bijdrage aan willen leveren. Buffalo heeft aangegeven dat het bezig is een keu te ontwerpen voor de kandidaten die aan de opleiding mee gaan doen. Spelers zijn dan niet verplicht om altijd met die keu te gaan spelen, maar het is een aardigheidje van een sponsor die lange termijnvisie hoog in het vaandel heeft staan.

De insteek is snel mogelijk in het nieuwe seizoen te gaan beginnen, waarbij het de bedoeling is van de trainers om elf maanden per seizoen te trainen. Dit alles gebeurt in nauw overleg tussen de trainer en de kandidaten.

 

 

In samenspraak met de trainers heeft het bestuur de kandidaten als volgt verdeeld over de trainers.

  • Jean Paul de Bruijn: Joey de Kok, Guido Kauffeld, Gert-Jan Veldhuizen, Demi Pattiruhu en Monique Wilkowkski         
  • Therese Klompenhouwer: Leon Dudink, Nick Dudink, Daisy Werdekker en Mirjam Pruim-Emmens
  • Barry van Beers: Michael Vink, Daan Glissenaar, Hans Junior Snellen en Bradley Roeten
  • Raimond Burgman: Therese Klompenhouwer, Sam van Etten, Ferry Jong, Jordy Jong, Raymund Swertz en Jim van der Zalm

 

 

Sam van Etten, Joey de Kok, Monique Wilkowski, Therese Klompenhouwer en Raymund Swertz krijgen voorlopig de A-status. Dit wil zeggen dat zij per maand 4 uur (één op één) les krijgen. Alle overige kandidaten krijgen voorlopig de B-status en krijgen per maand 2 uur (één op één) les, en dienen een kleine eigen bijdrage te betalen.

In december en aan het einde van het seizoen wordt met de trainers geëvalueerd hoe de spelers zich ontwikkelen en of trainers en spelers nog steeds 'een goede klik' hebben.

Uitgebreid verslag bijeenkomst/presentatie "Talentontwikkeling 2017+"

 

Tekst: Paul Brekelmans (intro plus bewerking: Rolf Slotboom)
Tekst verslag bijeenkomst: Paul Brekelmans

Foto's: ©www.debiljartballen.nl / Jan Rosmulder

Driebanden Jeugd/Junioren Opleiding
Volg ons online