Nieuw Snooker Ranking Systeem voor het Seizoen 2023/2024

15 september 2023

In het komende toernooiseizoen 2023/2024 zijn er veranderingen in het ranking systeem. 

De oude ranking komt te vervallen en maakt plaats voor geconverteerde startsaldo's, die voor elke speler is toegewezen op basis van de eindstand van vorig jaar. 

Toernooien krijgen een wegingsfactor. De basis is 100%, waar er voor belangrijke toernooien met een opslagpercentage gerekend kan worden

De basis voor het aantal te behalen punten wordt nu toegewezen aan de hand van deelnemersaantallen, volgens de formule: aantal deelnemers x 10 x wegingspercentage. 
(bijv. 72 deelnemers x 10 x 125% = 900 punten voor nr 1, 75% daarvan voor nr 2, 65% voor nr 3/4 etc.)

Plaatsingen in toernooien verschuiven zo veel mogelijk naar een eerder stadium, met het streven dat maximaal 25% van het schema is gereserveerd voor geplaatste spelers. Geplaatste spelers die hun eerste wedstrijd verliezen, leveren de helft van de verdiende punten voor die ronde in.

Met deze wijzigingen streven we naar een realistischer verloop van de ranking dan in het voorgaande seizoen, waarin de geplaatste speler meer voordeel had van het puntensysteem.

Ranking Snooker Toernooien
Volg ons online