Negende Landelijk Parkinson Biljarttoernooi Uitgesteld

Acht jaar geleden heeft Ruud van der Horst het Parkinson biljarttoernooi in het leven geroepen om juist deze biljarters de mogelijkheid te geven hun sport nog te kunnen bedrijven in een gezellige competitieve setting.

Helaas is de voor 21 oktober geplande negende editie uitgesteld door corona

13 oktober 2020

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Parkinson is een heel nare ziekte.

Menig biljarter is het overkomen. De motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over alles wat je wilt doen. Je kan niet meer het spel bedrijven waar je zo goed in was. In een vergevorderd stadium kan je de sport niet meer bedrijven en verlies je ook de sociale contacten in de biljartsport. Sport en sociale contacten die wij als mens zo nodig hebben. De ziekte heeft een enorme impact op je leven.

8 jaar geleden heeft Ruud van der Horst het Parkinson biljarttoernooi in het leven geroepen om juist deze biljarters de mogelijkheid te geven hun sport nog te kunnen bedrijven in een gezellige competitieve setting. Helaas kunnen we deze ziekte niet de wereld uit helpen, we kunnen wel een bijdrage leveren door voor u een fantastisch biljartweekend te organiseren.

Op 21 oktober 2020 zou de 9e editie van het Parkinson toernooi plaatsvinden in Nieuwegein. Maar, vanwege corona is dit helaas niet mogelijk.

  

Voorzitter Stichting Parkinson Events Cees van Schaik over de uitstel van het evenement: "Maandag 28 september zijn er nieuwe maatregelen getroffen om Covid-19 zoveel mogelijk een halt toe te roepen. Maatregelen die een enorme impact hebben op onze samenleving." 

"Ook voor het Parkinson Biljarttoernooi heeft het consequenties. Het is niet mogelijk een goed toernooi te organiseren als er niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn.  Het aantal inschrijvingen en begeleiders gaat ver over de 30 personen heen."

"Helaas moeten we dan ook het toernooi verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden wanneer er positieve ontwikkelingen zijn."

 

Bent u getroffen door deze ziekte en wilt in de toekomst meedoen met dit geweldig toernooi: geef u op! Dit kan via een email naar: cemavanschaik@outlook.com of per telefoon: 030 – 6034722. Meer info via: parkinsonbiljart@outlook.com

Aan alle verenigingen wordt gevraagd om aan het toernooi zoveel mogelijk aandacht te besteden om het meer bekendheid te geven.

 


 

Namens het bestuur Parkinson toernooi,
Cees van Schaik – Voorzitter

 

Tekst: Cees van Schaik
Archieffoto's eerdere edities: KNBB

Gehandicapten/VG/Parkinson
Volg ons online