Najaarsvergadering Bondsraad via Teams als team verlopen

Brede waardering tijdens online najaarsvergadering voor activiteiten rondom corona, voor projecten en voor flexibiliteit achterban; afscheid van penningmeester Piet Lamberiks

12 december 2020

Vandaag vond de najaarsvergadering van de Bondsraad plaats. Ditmaal niet fysiek maar vanwege corona voor het eerst in de geschiedenis van de KNBB online. In het programma MS Teams kwamen de leden van de Bondsraad en het Bondsbestuur vandaag samen. Was in het begin wel even wennen maar onder leiding van voorzitter Garmt Kolhorn verliep deze online editie prima.

 

 

De bondsraad, de hoogste ALV binnen de KNBB, gaf haar akkoord op de jaarbegroting en jaarplan 2021. Verder was er een terugblik op het afgelopen jaar wat grotendeels in het teken van Corona stond. Er werd waardering uitgesproken voor alle medewerkers en vrijwilligers die de vele dagelijkse coronagerelateerde vragen van leden, spelers, verenigingen, lokaliteiten en gemeenten hebben behandeld en dat de KNBB daarmee al snel uitgroeide tot de centrale helpdesk m.b.t. Corona. Ook was er lof voor alle projecten die tijdens de crisis gelanceerd zijn zoals Tijd voor Krijt en iPool, de diverse campagnes en de flexibiliteit en begrip van de achterban.

Er werd afscheid genomen van de penningmeester Piet Lamberiks. Piet Lamberiks werd bedankt voor al zijn inzet en betrokkenheid. Met dit vertrek is een vacature ontstaan en de voorzitter deed een oproep aan kandidaten om zich te melden. Heb je interesse neem dan contact op met Willem La Rivière via info@knbb.nl

De volgende bondsraad is voorlopig vastgelegd op 26 juni 2021.

 

Tekst & foto: KNBB

Bondsraad KNBB
Volg ons online