Maarten Oldenburg en Jack Westerveld weer Bondsridder

“Toen we hoorden van deze zaak hebben we direct besloten de beide oud-arbiters Maarten Oldenburg en Jack Westerveld hun onderscheiding terug te geven. Immers, zij hebben deze onderscheidingen destijds niet voor niets gekregen – en nu is het gelukkig weer zoals het hoort.”

20 juli 2022

 

De KNBB heeft met trots uit handen van KNBB-secretaris Yvonne van Dam en KNBB-directeur Willem La Riviere aan oud-arbiters Maarten Oldenburg en Jack Westerveld hun afgenomen bondsonderscheiding teruggeven, en met excuus voor wat in het verleden heeft plaatsgehad.

 

 

In 1994 kregen oud-biljartarbiters Maarten Oldenburg en Jack Westerveld vanwege hun verdiensten voor de biljartsport het Bondsridderschap van de KNBB.

Biljarten had destijds nog een leeftijdsgrens van 55 jaar voor arbiters, waardoor Jack en Maarten op een bepaald moment niet meer mochten arbitreren. Zij zijn toen overgestapt naar de destijds opgerichte Billiard Worldcup Association (BWA).

Echter, iedereen die voor de BWA actief was werd door de KNBB geschorst, en ook werd het Bondsridderschap afgenomen van Maarten en Jack. Toen een aantal jaar later de vrede in de biljartwereld weer was getekend en iedereen weer in genade werd aangenomen hebben Maarten en Jack verzocht om hun onderscheiding terug te krijgen, maar dat is destijds niet gebeurd.

KNBB-voorzitter Henk Vegter: “Toen we als KNBB hoorden van deze zaak hebben we direct besloten de beide oud-arbiters Maarten Oldenburg en Jack Westerveld hun onderscheiding terug te geven. Immers, zij hebben deze onderscheidingen destijds niet voor niets gekregen – en nu is het gelukkig weer zoals het hoort.”

 

 

Op 20 december 2021 kregen Maarten en Jack deze brief toegestuurd namens de KNBB, met als titel “Eerherstel”:

 

Zoals reeds telefonisch door onze secretaris aan u medegedeeld kunnen wij u hierbij bevestigen dat het Bondsbestuur op 16 december heeft besloten aan u beiden de onderscheiding Bondsridder opnieuw toe te kennen.

Zoals u in uw brief van 13 december j.l. terecht aangeeft had dit al veel eerder moeten gebeuren. Ondanks dat het afgenomen bondsridderschap, tot de ontvangst van uw brief, niet bij het huidige bestuur bekend was vindt het bondsbestuur excuses aan u beiden op zijn plaats.

Op de website hebben wij uw beider namen aan de lijst met bondsridders toegevoegd. Zie https://www.knbb.nl/organisatie/bijzondere-leden/bondsridder

 

 

De uitreikingen van de onderscheidingen waren eigenlijk gepland tijdens de KNBB Masters Driebanden 2022, maar hebben inmiddels in privé-setting plaatsgevonden.

 

 

Over Jack Westerveld

Jack Westerveld was 25 jaar secretaris van BV Engels, waarvan zijn schoonvader de oprichter/voorzitter was. Jack werd in 1968 districtsarbiter, in 1970 nationaal arbiter, en in 1974 internationaal arbiter. Jack arbitreerde bij vele grote toernooien, o.a. Antwerpen, Berlijn, Backnang, Halle, Velden Oostenrijk, Las Vegas en Oosterhout, vrijwel zonder uitzondering jaarlijks terugkerende events. “Wij hebben ons destijds aangesloten bij de BWA, omdat wij nog te jong waren om zomaar op een zijspoor te worden gezet.”

 

 

Over Maarten Oldenburg

Maarten Oldenburg is al sinds 1966 lid van de KNBB en Erelid van HNK te Schagen, na 23 jaar secretaris en 22 jaar voorzitter te zijn geweest. Maarten rondde in 1970 zijn opleiding districtsarbiter af, en al snel volgden nationaal arbiter (1971), CEB-arbiter (1975) en UMB-arbiter (1993). Alle cursussen werden gegeven door M. Gobets, zelf UMB-arbiter. Maarten werd in 1996 verkozen tot beste driebanden arbiter.

 

 

Foto’s uitreiking Maarten/Yvonne: via Maarten Oldenburg

Arbiters Eerbetoon KNBB
Volg ons online