"Maandblad Biljart Totaal moet verdwijnen"

N.a.v gezondheidssituatie uitgever Hans Coolegem, geeft voormalig Biljart Totaal columnist Ad Vermeulen suggesties + duiding rondom Biljart Totaal

03 augustus 2017

Op 10 juni jl. werd biljartend Nederland opgeschrikt door de hartinfarct van Hans Coolegem, uitgever van het gerespecteerde tijdschrift Biljart Totaal.

Op zijn persoonlijke Facebook-pagina deelt Hans regelmatig de status van zijn gezondheid/herstel. En, op de Facebook-pagina van Biljart Totaal zijn vandaag de directe implicaties gedeeld voor het blad en de lezers.

Gisteren kregen wij onderstaand stuk toegestuurd van voormalig columnist van Biljart Totaal Ad Vermeulen, een stuk dat is geaccordeerd door Hans. Hierin gaat Ad kort in op de gezondheidssituatie van Hans, en geeft hij enkele suggesties + duiding rondom Biljart Totaal.

Onderstaand onverkort en ongewijzigd de tekst zoals deze is toegestuurd door Ad.

 

 

Maandblad Biljart Totaal moet verdwijnen

Op 10 juni jl. werd de uitgever en grote drijfveer achter dit roemruchte maandblad, Hans Coolegem, getroffen door een hartinfarct. Ik zal u de (medische) details besparen, maar op dat moment was het duidelijk, dat het geesteskind van de firma Coolegem Media, de uitgever van ons lijfblad, ten dode was opgeschreven.

De 72-jarige Coolegem, idolaat van biljarten en initiator van grote biljarttoernooien, vooral in de spelsoort driebanden-groot, lag op 19 juni uitgeteld in het Erasmus ziekenhuis op een operatietafel om liefst zes omleidingen te ontvangen.
Daarmee lijkt nog niet alles opgelost, want de enige nier van Hans, had ook een nare optater gehad, die voorlopig dialyse onherroepelijk maakt. De toekomst ziet er dus niet florissant uit en zeker niet voor Hans, zijn uitgeverij en de medewerkers.
Pas op 31 juli vernam ik via derden hoe fnuikend de situatie was.

Sinds de 60-er jaren was ik min en meer verbonden met het reilen en zeilen van het voormalige bondsblad. Vanwege deze betrokkenheid is mij gevraagd ‘iets’ te vertellen over de historie.

 

 

Op 5 mei 2017 kwam tot nu toe de laatste BILJARTtotaal in de 72ste jaargang uit. Als u het verloop en de titels ook wilt weten vanaf de allereerste uitgave van een bondsblad kunt o.a. het prachtige informatieve boekwerk van Cees Sprangers ‘Encyclopedie van de Ereklasse’ op bladzijde 39 e.v. raadplegen en verschillende illustere namen van bondsbladen, zoals ‘Het Biljart’, ‘De Carambole’ met hun uitgevers Harry Heeze, Siet IJdema, Koos Verwey terug vinden. ‘Even’ heeft het legendarische Erelid Dick van der Meer nog de redactie van ‘Biljart’ gevoerd, maar sinds 1 januari 1995 is de leiding in handen van hun gepassioneerde opvolger, Hans Coolegem, die nu zo ruw zijn passie is ontnomen en geen opvolger heeft…

‘Of ik het aanvoelde’, zo vertelt Hans mij. ‘Enkele maanden geleden ben ik begonnen met het onderzoek om bij wijze van spreken vanaf 2018 Biljart Totaal in digitale vorm te gieten. Ik heb daarover contact gehad met Jaap Labrujere en heb ook na mijn hartoperatie middels een brief het bondsbestuur als zodanig geadviseerd.

 

 

Een digitaal magazine heeft vele voordelen ten opzichte van de printversie. Je kunt ten aanzien van alle spelsoorten binnen de KNBB je informatie kwijt, terwijl je op deze manier  bijna alle biljarters ook daadwerkelijk bereikt. Immers 93 % van alle Nederlanders hebben internet, zodat je met meer dan twintigduizend KNBB-leden rechtstreeks kunt communiceren. Dat lukt op dit moment absoluut niet. Daarvoor is het huidige communiceren via districten en verenigingen veel te stroperig. Maar dat is het niet alleen. Het betekent ook dat elke uitgave interessant wordt voor sponsororen en adverteerders. Juist omdat nu rechtstreeks met bijkans alle biljarters kan worden gecommuniceerd’, aldus de nog altijd zéér betrokken biljart enthousiast.

Nu het zo ver is gekomen, dat het unieke maandblad  BiljartTotaal, waar de KNBB jarenlang trots op was, verloren lijkt te gaan zijn adequate en onmiddellijke besluiten dringend noodzakelijk.

De broodnodige en onmisbare communicatie tussen leiding en leden, alsmede de communicatie tussen vele besturen onderling is hier absoluut mee gediend en zal zodoende beslist verbeteren. Als de verschillende besturen van alle secties dan ook gelijke kansen krijgen om onze totale sport te promoten, dan zal dit besluit zeker geen windeieren leggen !

 

Ad Vermeulen, ex-columnist van Biljart Totaal

 

 

Naschrift KNBB:

De directeur & secretaris van de KNBB zijn bij Hans op bezoek geweest om ook persoonlijk te kunnen zien hoe het met hem gaat, en om hem namens de KNBB medeleven te betuigen en een hart onder de riem te steken. Bij dezen, nogmaals: Hans, heel veel sterkte gewenst!

Wat betreft Biljart Totaal zal de komende tijd in onderling overleg gekeken worden naar mogelijkheden en onmogelijkheden voor enige vorm van voortzetting, in welke vorm dan ook, en of daarin al dan niet enige rol zou zijn voor de KNBB.

 

 

Tekst ingezonden stuk: Ad Vermeulen/Hans Coolegem
Foto's Hans Coolegem ©Paul Brekelmans (op één foto samen met Cees Sprangers, bij Bekerfinale 2015)
Afbeeldingen + collage magazine ©Biljart Totaal

 

 

Biljart algemeen Communicatie Media
Volg ons online