Koninklijke onderscheiding voor Peter van den Beemt

De penningmeester van district Vlietlanden ontving deze uit handen van burgemeester van Vlaardingen Bas Eenhoorn.

Omdat Peter ernstig ziek is, is deze onderscheiding naar voren gehaald in plaats van de geplande lintjesregen van 24 april

25 maart 2020

Peter van den Beemt, penningmeester van district Vlietlanden, heeft op maandag 23 maart 2020 een koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van Vlaardingen Bas Eenhoorn. Omdat Peter ernstig ziek is, is deze onderscheiding naar voren gehaald in plaats van de geplande lintjesregen van 24 april a.s.

Peter werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Eenhoorn, die zelf 1 x per jaar 10 over rood speelt met zijn kinderen, stelde dat Peter niet zo maar tot lid van de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, maar door zijn langdurige bestuurstaken in de biljartwereld en de laatste jaren als vrijwilliger/penningmeester van de Zonnebloem  tot Ridder werd benoemd. En dit is niet niks.

 

 

Peter kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor onderstaand vrijwilligerswerk:

 

Activiteit 1 Biljartvereniging DVK ’73 Diverse bestuursfuncties

Twee seizoenen na de oprichting van DVK ’73 werd Peter wedstrijdleider en een jaar later werd hij secretaris. Toen kwam er een vacature van penningmeester. En doordat Peter in het dagelijks leven boekhouder was, werd deze link gauw gelegd. Deze functie voert hij sinds 1977 nog steeds uit. Vereniging DVK ’73 heeft in diverse locaties gespeeld in Vlaardingen. En dan moest er steeds onderhandeld worden om goede afspraken te maken met de eigenaren van de locaties. Deze onderhandelingen werden dan gevoerd door Peter.

 

Activiteit 2 KNBB district Vlietlanden

Sinds de fusie van de biljartdistricten Nieuwe Waterweg-Noord en Delft is Peter de penningmeester van district Vlietlanden. Hij heeft ook het fusieproces financieel onderbouwd. In het oude district Nieuwe Waterweg-Noord was Peter ook al penningmeester. Na de fusie zijn deze documenten helaas verdwenen.

Tegenwoordig worden de bestuursvergaderingen bij Peter thuis gehouden. Dit om de bestuurskosten te minimaliseren. En iedere maand krijgen alle bestuursleden de voortgang hoe het financieel gaat in het district. Verder is hij de grote regelateur van het Dagbiljarten in de regio. Er wordt een competitie gespeeld met 20 teams van 4 spelers of speelsters.

Ieder jaar worden er 18 biljartfinales gespeeld in ons district. De prijsuitreikingen worden gedaan door een bestuurslid. Hier draagt Peter ook zijn steentje aan bij.

 

Activiteit 3 KNBB gewest West-Nederland

Peter heeft bijna 15 jaar als penningmeester gefungeerd in het gewest West-Nederland. Hierin zijn alle bij de KNBB aangesloten leden van de provincies Noord –en Zuid-Holland vertegenwoordigd. Omdat het hoofdbestuur van de KNBB vorig jaar heeft besloten dat de financiën van het gewest onder de penningmeester van de KNBB kwamen te vallen, was de functie van penningmeester in het gewest niet meer nodig. En werd deze bestuursfunctie opgeheven.

 

Activiteit 4 De Zonnebloem Vlaardingen-Centrum

Peter is nu ruim 7 jaar vrijwilliger en penningmeester bij de Zonnebloem in Vlaardingen. Hij voert ook de administratie voor de Lotenverkoop van de Zonnebloem in Vlaardingen-Centrum.

 

Tekst & foto: Wim Roseboom

Districten Eerbetoon Mooi/bijzonder
Volg ons online