KNBB Sectie Pool zoekt Programmamanager Breedtesport

Gezocht: professionele breedtesport-medewerker

VACATURE INMIDDELS VERVULD: https://www.poolbiljarten.nl/nieuws/update-bestuur-knbb-sectie-pool-22-mei

 

21 januari 2020

 

Alles over de vacature Programmamanager Breedtesport vindt u in deze PDF.

Sollicitaties op deze functie kunnen worden gestuurd naar: secretaris@knbbpool.nl; uiterste reactiedatum: 15-2-2020

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem voor eventuele vragen of verduidelijking contact op met Arno Hartman (bestuurder breedtesport) via het e-mail adres breedtesport@knbbpool.nl.

 

 

Aanleiding

Het vertrek van Jok Tang bij het bestuur van de sectie Pool heeft de afgelopen maanden aan de bestuurstafel een aantal zeer interessante gesprekken opgeleverd. Ook als Jok zijn vertrek niet had aangekondigd waren deze gesprekken zeer waarschijnlijk ook gevoerd, maar pas op een later moment. Dit bericht is een vervolg op dit artikel: https://www.poolbiljarten.nl/nieuws/breedtesport-van-vrijwillig-naar-professioneel 

Er is veel rondgevraagd of iemand de werkzaamheden van Jok zou willen overnemen. Dit betreft hoofdzakelijk de organisatie van de NK’s, de coördinatie van de Pool Ranking Nederland en de bestuursfunctie Secretaris. Het werven van vrijwilligers is al jaren aan de gang, maar blijft een enorme uitdaging en levert te weinig op. Helaas is dit probleem bij nagenoeg alle verenigingen in NL aan de orde (bron: NOC*NSF). Het effect hiervan is dat het bestuur zich voor het overgrote deel van de tijd bezig houdt met operationele werkzaamheden, en niet aan het realiseren van ambities.

Het bestuur is vanzelfsprekend enorm blij met alle vrijwilligers die nu een fantastische bijdrage leveren bij de organisatie van competities en toernooien. Maar het vinden van mensen die hierbij een organiserende of coördinerende rol uitvoeren, wat vaak meer tijd kost,  is uiterst problematisch, wat blijkt uit de ervaringen van de afgelopen jaren.

De organisatie van de NK’s en de coördinatie van de Pool Ranking Nederland kan niet meer bij de bestuursleden worden belegd. Niet als er ook moet worden gewerkt aan de realisatie van diverse belangrijke ambities om de poolsport verder te ontwikkelen. Dat is tenslotte de kerntaak van het bestuur. Maar we hebben geen aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers.

Na lang wikken-en-wegen is de conclusie van het bestuur dat er ook voor Breedtesport een beheer/lijnorganisatie moet worden opgezet. Er moet een medewerker Breedtesport komen. Niet ingevuld door het KNBB bondsbureau (zoals ooit het geval was), maar onder aansturing van het sectiebestuur (idem als Topsport). Hiermee wordt een stabiele basis gecreëerd rondom alle Breedtesport-producten, en kan het bestuur zich richten op ambities en strategische doelen. De basis voor een meerjarenplan 2020-2025 van de sectie Pool is reeds gemaakt en wordt momenteel door het bestuur verder uitgewerkt. Tijdens de ledenvergadering najaar 2019 is positief gereageerd en gestemd over de bovenstaande initiatieven.

 

 

De professionele breedtesport-medewerker

Er is een functieprofiel opgesteld van deze professionele breedtesport-medewerker (zie bijlage). De functie luidt: Programmamanager Breedtesport. Deze persoon wordt voor 1 dag in de week ingezet op organiserende en coördinerende taken zoals het organiseren van de verschillende NK’s en de overige producten en diensten van de sectie Pool. Deze medewerker moet dus iemand zijn die affiniteit met poolbiljarten heeft, organiserende en ondernemende kwaliteiten heeft en goed is in communiceren in woord en geschrift. We streven naar een duurzame samenwerking met deze medewerker, zodat we op een goede manier de verschillende poolproducten kunnen uitbouwen en het sectiebestuur zich meer kan richten op beleid.

 

 

 

Tekst: KNBB Sectie Pool
Sfeerfoto's Pool Frederique Rijsdijk (2017) en Stefan Osnabrug (2018)

 

Poolbiljart Secties Vacature
Volg ons online