Het Mart van der Heijden Arbiterstoernooi 2018

In gesprek met Peter Boers; een fotoverslag voor Henry Thijssen

11 juli 2018

Het Mart van der Heijden Arbiterstoernooi is in 1999 voor het eerst opgezet op initiatief van Tim Oortman en Mart van der Heijden en was en is bestemd voor alle bij de KNBB KVC geregistreerde biljart-arbiters, van Club tot Internationaal. Het heette toen het NAT-toernooi en dat stond voor Nationaal Arbiters Toernooi.

 

 

Mart van der Heijden was de sterke motor die dit toernooi vele jaren op gang hield.
 
 
 
 
Door het hele land werden poules voorwedstrijden gespeeld in vijf spelsoorten, t.w. Libre klein, Bandstoten klein, Driebanden klein, Kader 38/2 en Driebanden Groot. Dit resulteerde uiteindelijk tot 8 finalisten in elk van de 5 spelsoorten en de eerste 7 jaargangen werd de finale in het eerste weekeinde van juli gespeeld op het mooie complex de Lemelvelden in Hapert, Noord-Brabant.
 
Helaas hield de mooie speelruimte in 2005 op te bestaan en werd er voor de eindstrijd in 2006 uitgeweken naar Biljart Café ’t Pumpke in Ravenstein. Na drie jaar Ravenstein verhuisde de eindstrijd in 2009 naar Sportfoyer de Hazelaar in Rosmalen, waar de uitbaters Marko en Frank de arbiters een erg warm welkom heetten.
 
 
 
 
Na de 12e editie van het toernooi in 2010 kwam gangmaker Mart van der Heijden op 5 februari 2011 tragisch om het leven en daarmee dreigde dit toernooi aan het einde te komen. Al snel werd er een werkgroep geformeerd die het toernooi levend wilde houden en werd, na één jaar overgeslagen te hebben, op 6, 7 en 8 juli 2012 de 13e editie van het toernooi verspeeld. Tijdens deze finale in Rosmalen werd, als eerbetoon, het toernooi omgedoopt van het NAT-toernooi in het Mart van der Heijden Toernooi.
 
 
 
 
De nabestaanden van Mart zijn hier zo verguld mee, dat zij elk jaar op zondag acte de présence geven om de prijzen aan de winnaars uit te reiken.
 
 
 
 
Namens de KNBB namen wij op zaterdag 7 juli 2018 een kijkje bij het 19e Mart van der Heijden Toernooi, en spraken daar met organisator/PR-man Peter Boers. Hij is verguld met dit toernooi en met het geweldige enthousiasme van de arbiters, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over het voortbestaan van het toernooi.
 
 
 
 
 
Boers: "Het doel van het Mart van der Heijden toernooi is al jaren hetzelfde: als arbiters, als colega's een gezellig biljartweekend met elkaar hebben. Al jaren is dit even gezellig. Heel veel mensen kennen elkaar al jarenlang, en toch zijn er ook iedere keer nieuwe aanwezigen."
 
 
 
 
"Ditmaal is het voor de 19e keer, mede door het harde werk van onze commissie bestaande uit Hans Berkhout (voorzitter), Rob Esser (penningmeester), Paula Boers (inschrijvingen, voorwedstrijden, wedstrijdleiding) en ikzelf (PR). Maar volgend jaar wordt voor mij de laatste keer, en dat geldt mogelijk ook voor anderen uit de commissie. Wij hopen dan ook dat andere mensen zullen opstaan om het stokje van ons over te nemen, en zo de toekomst van het Mart van der Heijden toernooi te garanderen."
 
 
 
 
 
Hoewel het vooral ging om het gezellige samenzijn, waren er toch ook winnaars. Zo won Peter Boers zelf het 38/2 kader, won Frans van Doorn het driebanden groot, Fred van Rookhuijzen het driebanden klein, en Tom Lely het libre. Chantal Arntz viel zelfs tweemaal in de prijzen: niet aleen won zij het bandstoten, zij kreeg ook een keu uitgereikt als prijs voor degene die bij stand van de Hartstichting op de Simonis Biljartlakens Landsfinale het beste van alle aanwezigen had gereanimeerd.
 
 
 
 
Wil jij mogelijk een rol bij de organisatie van toekomstige Mart van der Heijden toernooien? Neem dan contact op met Peter Boers.
 
 
 
 
 
 
Tekst: KNBB
Foto's: Henry Thijssen

 
 
 
Arbiters Gezelligheid Initiatieven
Volg ons online