Het bestuur Sectie Pool is weer bijna op sterkte!

We zijn nog op zoek naar een enthousiaste voorzitter met bij voorkeur bestuurlijke ervaring. Kennis van de poolsport is geen vereiste; het (willen) zijn van een goed uithangbord van de poolsport wel.

En ook een bestuurder Topsport en bestuurder Marketing-Communicatie ontbreekt nog in ons team.

27 februari 2017

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de sectie Pool te maken gehad met een forse onderbezetting. Gelukkig waren er altijd nog de vrijwilligers die ervoor zorgden dat de zaken -zo goed als het kon- werden geregeld.

Maar inmiddels is het bestuur weer goed versterkt!

Versterking bestuur
Tijdens de vorige sectieraadvergadering (najaar 2016) zijn Jok Tang (voormalig vicevoorzitter West 3) en Arno Hartman (organisator bekercompetitie en ICT-zaken) toegetreden tot het bestuur. Ze nemen samen de portefeuille Breedtesport voor hun rekening aangezien er op dit gebied veel te doen is. Breedtesport omvat als hoofdgebieden de Teamcompetitie, Bekercompetitie, NK’s en de nieuwe Pool Ranking Nederland. De Regionale Teamcompetitie wordt georganiseerd door de diverse districten.

Ook is een nieuwe secretaris op komst. Emma Sophia van Dijk heeft aangegeven deze functie graag in te vullen en wordt op de komende sectieraadvergadering officieel voorgedragen door het huidige bestuur. Emma Sophia zal ook activiteiten gaan verrichten op het gebied van Marketing-Communicatie.

En met Xavier Karis als penningmeester en interim-bestuurder Topsport is het bestuur weer aardig op sterkte aan het geraken.

Topsport
Op het gebied van Topsport is er een uitbreiding gerealiseerd bij de coaches. Hugo Duivenvoorden is aangesteld als coach samen met Alex Lely. Zij zullen de heren, dames en jeugdselectie gaan begeleiden richting alle medailles. Met daarbij uiteraard Maarten Combrink als programmamanager Topsport.

Vrijwilligers
Daarnaast steken ook de vrijwilligers er veel tijd in om onze mooie sport te organiseren. Sinds dit seizoen is de Werkgroep Teamcompetitie helemaal in handen van Jean Paul Kievit en Kevin den Hartigh.

Verder is ook Gino de Ruyter zeer actief met allerlei zaken, waarbij de omzetting van Kompsos naar CueScore de afgelopen periode het meeste van zijn aandacht heeft gekregen.

En tot slot dragen de bondsraadleden Kynthia Orfanidis, Etienne Verheem en Ernest Schraven (reserve) ook hun steentje bij in het tweejaarlijkse overleg.

We zijn zeer blij met de inzet van alle bovenstaande personen en alle betrokkenen bij de districten. Allemaal ontzettend bedankt voor de inzet t.b.v. onze mooie sport en hobby!

Nog meer bestuurders en vrijwilligers gezocht
Er is veel goed nieuws, maar het kan allemaal nog beter! Er zijn bijvoorbeeld nog drie vacante posities in het bestuur. We zijn nog op zoek naar een enthousiaste voorzitter met bij voorkeur bestuurlijke ervaring. Kennis van de poolsport is geen vereiste; het (willen) zijn van een goed uithangbord van de poolsport wel. En ook een bestuurder Topsport en bestuurder Marketing-Communicatie ontbreekt nog in ons team.

Mocht je interesse hebben in één van de functies laat het ons weten! Ook als je op een andere manier als vrijwilliger wilt helpen, bijvoorbeeld als wedstrijdleider bij de NK’s, dan ben je van harte welkom. Ook as je vragen of opmerkingen hebt, dan horen we dat graag. Je kunt je emailcorrespondentie richten naar secretaris@knbbpool.nl o.v.v. “Bestuur Sectie Pool”.

Met sportieve groet,
Bestuur sectie Pool

KNBB Poolbiljart Vrijwilligers
Volg ons online