Herstructurering Breedtesport KNBB Sectie Pool

Overzicht van de nieuwe structuur, inclusief de mensen die bereid zijn hier hun tijd en energie in te stoppen

14 mei 2023

 

Op de afgelopen ledenvergadering van 26 november 2022 (zie bijlage voor verslag) hebben we een ‘herstructurering’ van Breedtesport toegelicht. De aanleiding hiervan was dat we met te weinig mensen te veel evenementen aan het organiseren waren. En hiernaast hebben we ook nog allerlei nieuwe plannen die we willen realiseren. Dus tijd voor een andere structuur waarin we de coördinatie en uitvoering meer van elkaar proberen te scheiden. Het plan werd goed ontvangen en ik ben verder doorgegaan met de invulling hiervan. En dat is nu rond!

Hieronder zie je de nieuwe structuur inclusief de mensen die bereid zijn hier hun tijd en energie in te stoppen. (Structuur is tevens te vinden op deze vaste URL.) Ik ben ontzettend blij met de uitkomst en iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen.

 

 

NK’s

De uitvoering van de NK’s is nu verdeeld over diverse personen. Liesbeth & Dirk op NK Dames, Sang (en Anna) op NK Senioren, Awin (vanwege zijn rol als jeugd coördinator) op NK Jeugd, Sander uiteraard op NK Bankpool/OnePocket/Scotch Double en Jimmy op het NK Open. Het NK Open is de komende (JUMBO) 3e editie voor het laatst vanuit ons 3-jarig contract met BEN, maar we hebben constructieve gesprekken met BEN over de verlenging van dit contract aangezien het verloop van deze NK’s zeer positief is. En uiteraard zal Jimmy de coördinatie verzorgen voor alle NK’s.

Daarnaast hebben nu ook een mooie poule aan scheidsrechters die we goed gaan inzetten. En de wedstrijdleiding is bij Anna en de diverse vrijwilligers in het Noorden altijd in goede handen. Dit laatste geldt met name voor het NK Open en NK Senioren.

 

Competities

We hebben een nieuwe competitie coördinator! Sacha heeft zich bereid gevonden om deze rol verder in te vullen. Proficiat! Hij neemt deze rol van mij over en wordt daarmee de voorzitter van de Regiocommissie. Ook wordt de landelijke competitie (Sang) hierdoor samengebracht met de andere competities. Wellicht tijd voor een andere naam voor de Regiocommissie Sacha? En aangezien de ranking toernooien ook vanuit de regio’s worden georganiseerd leek het ons logisch om die ook hier onder te brengen.

Omdat Sacha deze nieuwe rol oppakt is hij op zoek gegaan naar een vervanger voor zijn huidige rol als regio coördinator regio 2. En dat is geworden Diana Meijer. Super Diana dat je dit wilt oppakken! Sacha en ik komen graag een keer langs in A’dam om het verder door te spreken.

 

Ranking/Rating

Vanwege de ontwikkeling van de nieuwe KNBB Pool Rating, die trouwens zéér positief is ontvangen, heeft Willie Brouwer laten weten ook mee te willen werken aan de verdere ontwikkeling van de poolsport. Top! En aangezien de rating een product is wat bij alle pool onderdelen ingezet zou kunnen worden, gaan we hier de komende periode in een bredere groep aan de slag met de uitwerking. Willie coördineert dit in nauwe samenwerking met Jimmy aangezien daar de contacten met CueScore liggen.

 

Beker

In het schema zien jullie een pijl staan van Bekercompetitie naar Competitie Coördinator. Dit betekent dat de Bekercompetitie uiteindelijk ondergebracht wordt bij de competities. De verdere uitwerking/uitvoering van de Bekercompetitie is nog niet geheel duidelijk en wordt binnenkort verder besproken. Uiteindelijk hopen we het weer nieuw leven in te blazen.

 

Jeugd

In het voorlaatste bestuursoverleg hebben we met Awin de verdere plannen m.b.t. de Jeugd doorgenomen. Momenteel is belangrijkste is dat de NK’s worden georganiseerd. Daar is inmiddels een goed format voor gevonden en dat wordt uitgevoerd. Awin heeft ook alle contacten met de spelers en ouders, want goede communicatie is een zeer belangrijk onderdeel hierin aangezien het om een kleine groep betrokkenen gaat. De volgende actie is gericht op de ontwikkeling van de Jeugd. Hierbij is het belangrijk dat we de regio’s, wedstrijdsecretariaten en zalen gaan betrekken bij de ‘opvang’ van nieuwe spelers. Net zoals je naar een voetbalvereniging gaat als je zoon/dochter wat serieuzer wilt voetballen. ;) Je moet hierbij denken aan het opleiden van trainers (zaal/regio) en zorgen voor heldere communicatie (website/folder). Wordt vervolgd!

 

CueScore

Voor de zekerheid is het goed om nog even te vermelden dat Jimmy onze officiële contactpersoon is richting CueScore. Dit om te voorkomen dat we allemaal bij ze gaan aankloppen. We hebben ook nog allerlei wensen m.b.t. CueScore die via Jimmy die kant op gaan. Heb je zelf nog wensen? Laat het vooral weten.

 

Bestuur

Tja, en wat ga ik dan nog doen…? Ik zal me in ieder geval zo min mogelijk proberen(!) te bemoeien met alle uitvoering, daar heb ik 100% vertrouwen in. En ik zal uiteraard Breedtesport in het bestuur (met Xavier, Krijn en Mervin) goed vertegenwoordigen en zorgen voor het goed faciliteren hiervan. Daarnaast zal ik met Jimmy, Sacha, Willie en Awin (de coördinatoren) geregeld contact hebben om de grote lijnen verder mee uit te zetten.

 

Acties

Nu we dit rond hebben en er een nieuw seizoen aan zit te komen zie ik de volgende acties:

  • Het plannen van een overleg met alle betrokkenen bij de NK’s (Jimmy) > evaluatie 2022/2023 en voorbereiding nieuw seizoen
  • Het plannen van een overleg met de Regiocommissie (Sacha) > evaluatie 2022/2023 en voorbereiding nieuw seizoen
  • Het plannen van een overleg t.b.v. de Rating/Ranking (Willie) > verdere uitwerking hoe we Rating gaan inzetten
  • En uiteraard organiseren we aan het begin van het nieuwe seizoen weer een vrijwilligerstoernooi! (Arno)

 

Tekst & schema: KNBB Sectie Pool/Arno Hartman

Initiatieven Poolbiljart Secties
Volg ons online