Gezocht: Bestuurslid Marketing & Communicatie KNBB Sectie Pool

Communicatie wordt voor sportbonden en secties steeds belangrijker, om de achterban te informeren, om nieuwe doelgroepen te motiveren, om bij te dragen aan meer media-aandacht, en om in algemene zin bij te dragen aan een steeds positiever imago van pool.

22 november 2022

Vandaar dat het wenselijk is om, naast de communicatieman vanuit het Bondsbureau en de communicatiemensen van het KNBB Communicatie-Lab (i.o.), ook iemand te hebben binnen de afzonderlijke sectiebesturen die zorgdraagt voor de marketing, promotie, communicatie, sponsoring en PR, soms in afstemming met de sectie, de communicatieman van het Bondsbureau en/of het Communicatie-Lab.

Voor de functie Bestuurslid Marketing & Communicatie van KNBB Sectie Pool is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar; de geschatte te besteden tijd binnen deze functie is enkele uren per week.

Alle te maken onkosten bij het uitvoeren van deze functie kunnen conform het declaratiereglement gedeclareerd worden.

 


 

Beschrijving functie:

 • Het bestuurslid Marketing & Communicatie beheert de portefeuille marketing, promotie, communicatie, sponsoring en PR van de Sectie Pool.
 • Is binnen het sectiebestuur belast met de voorbereiding en uitwerking van een visie en beleid voor de totale sectie op het gebied van communicatie en informatie.
 • Ondersteunt binnen dit aandachtsgebied de verschillende werkgroepen en treedt coördinerend op. Voelt zich thuis in een grote vrijwilligersorganisatie, waarin veel ‘zelf’ gedaan moet worden.
 • Besteedt veel aandacht aan structurele verbetering van het imago van de KNBB Sectie Pool en poolsport binnen en buiten de organisatie en is ook verantwoordelijk voor een optimale en transparante informatie-uitwisseling binnen de KNBB.
 • Stemt af met zowel bestuursleden binnen de sectie alsook de communicatie-afdeling van de KNBB, om zo te komen tot zo goed en zo breed mogelijk gedragen communicatie.
 • Plaatst artikelen op www.poolbiljarten.nl, plaatst updates op de Facebook-pagina van KNBB Sectie Pool, en stuurt mailberichten naar leden.

 

Gewenste eigenschappen:

 • Minimaal MBO denk- en werkniveau
 • Ervaring en kennis van Social Media
 • Affiniteit met de poolsport in de breedste zin
 • Praktische ervaring in een functie met deze aandachtsgebieden
 • Heeft commerciële feeling en kan uitstekend samenwerken
 • Mee kunnen denken en communiceren op de terreinen en onderdelen van de andere bestuursleden, en aldus een brede bijdrage kunnen leveren aan beleid en visie binnen het sectiebestuur

 

Wil je jezelf inzetten voor de poolsport in Nederland? Meld je aan voor het bestuur en stuur je sollicitatie naar: info@knbb.nl o.v.v. “Bestuurslid Marketing & Communicatie Sectie Pool”.

Zie voor meer info over deze en andere vacatures bij de KNBB en haar secties onze Vacaturebank.

 

Communicatie Secties Vacature
Volg ons online