Extra code noodloket goed nieuws voor biljarthoreca

SBI 93.11.9 - overige sportaccommodaties stond eerst niet in lijst met codes RVO voor Noodloket, maar nu wel.

Dit als aanvulling op de al bestaande code 93.14.4.

31 maart 2020

UPDATE 31 MAART:

Goed nieuws voor biljarthoreca: code 93.11.9 staat erbij! Dit als aanvulling op de al bestaande 93.14.4.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de onderstaande SBI-codes. 'Overige sportaccommodaties' (waaronder veel biljarthoreca valt) stond hier eerst niet bij. Maar, mogelijk door succesvolle lobby vanuit ons en soortgelijke bonden, is deze inmiddels toegevoegd!

KNBB-directeur Willem La Riviere: “Wij hebben direct na opengaan van deze regeling contact opgenomen met het NOC*NSF, EZ en enkele Tweede Kamerleden om de missende SBI code 93119, wat staat voor overige sportaccommodaties, aan de regeling toe te voegen. Diverse pool-, snooker- en biljartzalen staan onder deze branchecode geregistreerd. Na de eerste positieve berichten dat ons pleidooi gehoor kreeg is het mooi om te zien dat deze SBI-code nu daadwerkelijk is toegevoegd. Pluim voor het snelle handelen van de overheid in deze. Maak gebruik van deze tegemoetkoming en meld uw lokaliteit nu z.s.m. aan op de website van de RVO!”

"Overigens is er ook 93.14.4 waar biljarten expliciet wordt genoemd. Dit is bijvoorbeeld voor een biljartvereniging die alleen dat aanbiedt. Met name de grotere zalen of lokaliteiten met breder aanbod zoals poolen, biljarten, snooker icm andere activiteiten zoals darts, bowlen, tafelvoetbal, etc zijn meestal ingedeeld onder overige sportaccommodaties. Of pool- en snookerzalen of biljartcafés hier allemaal onder vallen is niet geheel duidelijk. Door alle toevoegingen is de kans heel groot dat elk type biljartlokaliteit nu in aanmerking komt."

De bijgewerkte lijst met SBI-codes:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade...

 

 

ARTIKEL 28 MAART:

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Zoals u kunt lezen in dit stuk van NOC*NSF: Het noodloket ondernemers is ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Tot zover het goede nieuws. Het minder goede nieuws:

Op de website van RVO staan alle branches en bijbehorende SBI codes en overige voorwaarden om aan deze regeling mee te doen. Wij hebben al geconstateerd dat SBI 93119 - overige sportaccommodaties er niet bij staat.

Omdat hier best wel veelbiljart-, pool- en snookerlokaliteiten onder vallen hebben wij als KNBB inmiddels de vraag uitstaan bij Ministerie van Economische Zaken en bij het NOC*NSF. Advies aan iedere lokaliteit die hierdoor buiten de regeling valt om ons daarvan te informeren via info@knbb.nl

 

 

Meer info over de regeling:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 (RVO)

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/noodloket-ondernemers-ook-voor-sportverenigingen-en-ondernemers-in-de-sport (NOC*NSF)

 

Tekst: KNBB
Archieffoto: Rob Kleinjans

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus KNBB
Volg ons online