Enquête voor lokaliteiten: effect avondklok op sport

Effect op omzet ondernemende sport door invoering avondklok.

Let op: Sluiting enquête is al donderdagochtend 12.00 uur!

07 december 2021

De invoering van de avondklok voor sport heeft zijn effect op de sportparticipatie bij ondernemende sportaanbieders. In opdracht van het ministerie van VWS peilt het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), waarvan ook de KNBB deel uitmaakt, het effect hiervan in sportparticipatie en op de financiële gevolgen ervan. Deze getallen zullen door het POS worden gebruikt t.b.v. sterk maken voor sportspecifieke compensatie voor ondernemende sportaanbieders. 
 
Wij realiseren ons dat dit de zoveelste enquête is en helaas zal het ook niet de laatste zijn. Uw deelname is echter de enige kans op rechtvaardige compensatie voor uw onderneming. Dus: graag invullen voor uw bestwil en dat van alle ondernemende sportaanbieders. Enquête is uitsluitend voor lokaliteiten.
 
 
 
Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus Onderzoek
Volg ons online