Eerste online ledenvergadering KNBB Sectie Pool goed verlopen

Krijn Schuurman benoemd tot voorzitter KNBB Sectie Pool; Mervin Saib tot secretaris.

Hilbrand Boschma aangesteld als Regiocoördinator Regio 1

06 juni 2020

Op zaterdag 6 juni vond de allereerste online ledenvergadering in de geschiedenis van de KNBB plaats. De sectie Pool had met haar voorjaarsvergadering 2020 de primeur. Het bestuur zat vanuit het bondsbureau de vergadering voor en de leden woonden via Microsoft Teams de vergadering bij.

 

 

Tijdens deze sectieraad, waarbij 27 personen (digitaal) aanwezig waren, werd het jaarverslag middels digitale stemming goedgekeurd en het bestuur decharge verleend. De leden stemden voor de voorgestelde reglementswijziging Eredivisie.

 

 

Krijn Schuurman werd benoemd tot voorzitter en Mervin Saib tot secretaris van het bestuur van de sectie Pool. Hilbrand Boschma werd aangesteld als Regiocoördinator van Regio 1 waarmee hij Jeroen Hoving opvolgt. Jeroen werd bedankt voor zijn inzet en zijn bijdrage aan de herstructurering.

 

 

Verder waren er updates over Topsport, Jeugd, SmartPool, Breedtesport, de aanstelling van Jimmy Worung als programmamanager Breedtesport en de impact door Corona.

Het bestuur bedankt iedereen die zich voor de activiteiten van de sectie Pool heeft ingezet in het afgelopen jaar! Ook vind het bestuur deze online ledenvergadering zeker voor herhaling vatbaar.

 

Tekst: KNBB/KNBB Sectie Pool
Foto Krijn Schuurman & Mervin Saib ©KNBB Sectie Pool
Screenshot Online ALV ©KNBB

ALV/Bondsbestuur Poolbiljart Secties
Volg ons online