Een Tegen Eenzaamheid - met een rol voor biljarten

Als KNBB zijn wij ons bewust van de belangrijke en positieve maatschappelijke rol die biljarten kan vervullen, zeker bij ouderen.

Wij zetten het biljart actief in als middel om mensen bij elkaar te brengen

06 maart 2019

Het thema komt steeds vaker terug: eenzaamheid. Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Met de toenemende vergrijzing in onze maatschappij, gecombineerd met een toenemende individualisering, voelen steeds meer mensen zich eenzaam.

Sociale activiteiten zoals biljarten kunnen helpen deze eenzaamheid terug te dringen of zelfs voor te zijn! Gezellig met elkaar om de tafel, competitief of juist recreatief: zeker voor veel ouderen is biljarten hier van grote waarde. Het laagdrempelig kunnen binnenstappen bij de biljartvereniging, het café of het zorgcentrum. Biljarten helpt bovendien mentaal en fysiek fit te blijven, en is goed voor de coördinatie – allemaal zaken die juist bij ouderen onder druk komen te staan.

 

 

Om eenzaamheid bespreekbaar te maken en beter bekend bij een groot publiek, heeft de Rijksoverheid de campagne “Een Tegen Eenzaamheid” opgestart. Doel van de campagne is om eenzaamheid onder ouderen op de politieke en maatschappelijke agenda zetten om het groeiende probleem gezamenlijk te voorkomen en te bestrijden.

Als KNBB zijn wij ons bewust van de belangrijke en positieve maatschappelijke rol die biljarten kan vervullen, zeker bij ouderen. Wij zetten het biljart actief in als middel om mensen bij elkaar te brengen! Immers, niet alleen is biljarten geweldig als sport of als spel. Maar zeker net zo belangrijk: als het kan helpen kwetsbare mensen net iets minder kwetsbaar te maken, of eenzame mensen net iets minder eenzaam, dan is dit iets waar vol op dient te worden ingezet!

 

 

Vandaar dat de KNBB de campagne Een Tegen Eenzaamheid graag ondersteunt. Met een achterban die door een belangrijk deel uit ouderen bestaat willen wij hierin graag een belangrijke rol spelen. En zullen wij met enkele nog nader te benoemen projecten proberen ons steentje bij te dragen aan het maatschappelijke doel van terugdringen en voorkomen van eenzaamheid.

 

Eenzaamheid Initiatieven Mooi/bijzonder
Volg ons online