Duidelijkheid voor biljartsport

Na overleg met VWS: ook voor darten en biljarten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen.

KNBB-directeur Willem La Riviere: “Wij zijn heel blij dat met deze verduidelijking op geldende regels & noodverordening een antwoord is gekomen op vragen over 1.5 meter in relatie tot wedstrijden. Hierdoor is tijdens een wedstrijd artistiek of libre bijvoorbeeld geen belemmering meer voor de arbitrage."

06 juli 2020

Per 1 juli zijn er in Nederland weer een aantal belangrijke versoepelingen doorgevoerd in de corona-aanpak. Zo zijn binnen- als buitensport weer toegestaan. Sportkantines zijn weer open en de aan de horeca verbonden sporten zoals darts en biljarts zijn overal in Nederland toegestaan.

Er was even enige onduidelijkheid na aanleiding van de modelnoodverordening die door alle veiligheidsregio’s is overgenomen. Hierin staat namelijk letterlijk dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Als voorbeeld worden vervolgens bowlen, biljarten, darten en bridge genoemd.

Na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat ook voor darten en biljarten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen. Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de beoefeningen van de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten of biljarten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan. Voor en na het darten of biljarten geldt net als bij alle andere sporten dat iedereen gewoon 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren.

Ook is belangrijk te vermelden dat tijdens alle sportbeoefeningen het landelijk sportprotocol van NOC*NSF gevolgd moet worden en tijdens darten of biljarten het sport specifieke protocol: Verantwoord darten of Verantwoord biljarten

 

 

Goed nieuws dus voor de biljart- en dartsport. De NDB, KNBB en NOC*NSF zijn blij dat de intensieve lobby van de afgelopen weken nu het gewenste resultaat oplevert. Samen met onze lidorganisaties, districten en regionale bonden kunnen we ons nu echt gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen, waarin normale darts- en biljartwedstrijden mogelijk zijn.

KNBB-directeur Willem La Riviere: “Wij zijn heel blij met deze verduidelijking op de geldende regels en noodverordening waarmee een antwoord is gekomen op vragen in relatie tot wedstrijden. Hierdoor is tijdens een wedstrijd artistiek of libre bijvoorbeeld geen belemmering meer voor de arbitrage. Het is wel van zeer groot belang dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de geldende maatregelen worden opgevolgd. Dus alleen wanneer het niet anders kan mag tijdens wedstrijden de 1,5 meter regel losgelaten worden, maar als het wel kan dan houden we wel de 1,5 meter afstand. Het virus is nog steeds aanwezig en we zijn er allemaal bij gebaat dat we dit virus samen onder bedwang houden."

"Indien je als horecagelegenheid, vereniging of organisator nog aanvullende vragen hebt, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen graag.”

 

"Het is wel van zeer groot belang dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de geldende maatregelen worden opgevolgd. Dus alleen wanneer het niet anders kan mag tijdens wedstrijden de 1,5 meter regel losgelaten worden, maar als het wel kan dan houden we wel de 1,5 meter afstand. Het virus is nog steeds aanwezig en we zijn er allemaal bij gebaat dat we dit virus samen onder bedwang houden."
KNBB-directeur Willem La Riviere
 

Mocht je nog vragen hebben of zijn er nog problemen doordat je gemeente de noodverordening anders interpreteert neem dan zeker contact met ons op. U kunt u ons bereiken op  030 - 6008401 of via info@knbb.nl

 

 

Tekst & uitgelichte foto: KNBB
Met dank aan: NDB/Paul Engelbertink
Sfeerfoto ©Ton Smilde

 

Coronavirus Darts KNBB
Volg ons online