Dinsdagavond 20 november: Sectieraad Snooker

Op de agenda: verkiezing nieuw bestuur

19 november 2018

Het controlerend orgaan van de Sectie Snooker is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen.

 

SECTIERAAD SNOOKER

Dinsdag 20 november 19:00 uur, Bondsbureau van de KNBB, Archimedesbaan 7 Nieuwegein.

 

Klik hier voor de volledige vergaderbrochure

Klik hier voor een korte introductie van de bestuurskandidaten
 

De voorlopige agenda van deze sectieraad:

1.            Welkom en Opening door Garmt Kolhorn, Voorzitter KNBB

2.            Notulen Sectieraad

3.            Verslag van de periode na de vorige Sectieraad tot nu

4.            Verkiezing nieuwe bestuursleden

5.            Begroting 2019, incl. verwachte realisatie 2018

6.            Verkiezing Bondsraadsleden, Sander Tierolf is beschikbaar voor een nieuwe termijn

7.            Afspraken verdere ontwikkelingen

8.            Sluiting

Bondsraad KNBB Secties
Volg ons online