Digitale ALV wordt mogelijk

Er komt een spoedwet aan die een digitale ALV mogelijk maakt. Waar nu nog fysieke overleg- en besluitvorming wordt voorgeschreven kan als deze wet aangenomen is, (tijdelijk) via elektronische middelen een ALV en stemming plaatsvinden.

08 april 2020

UPDATE 29 APRIL 2020:

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden
https://www.knbb.nl/nieuws/tijdelijke-wet-covid19-justitie-en-veiligheid...

 

---

 

Veel districten en verenigingen worstelen momenteel met de vraag of en hoe ze een ALV moeten organiseren nu we door corona niet bij elkaar mogen komen. De wet biedt momenteel nog geen mogelijkheid om een ALV digitaal te organiseren en daarom is nu de enige oplossing om een ALV uit te stellen totdat deze weer georganiseerd kunnen worden.

Maar er is positief nieuws want er komt een spoedwet aan die een digitale ALV mogelijk maakt. Waar nu nog fysieke overleg- en besluitvorming wordt voorgeschreven kan als deze wet aangenomen is, (tijdelijk) via elektronische middelen een ALV en stemming plaatsvinden.

 

 

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zodra er meer bekend is wordt dit op onze website gepubliceerd.

 

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/spoedwetgeving-op-het-terrein-van-justitie-en-veiligheid

ALV/Bondsbestuur Coronavirus Digitalisering
Volg ons online