De vooruitziende blik die Biljartvereniging Castricum tot een succes maakte

In een tijd waarin veel biljartverenigingen worstelden met een terugloop in ledenaantallen en vrijwilligers, besloot Biljartvereniging Castricum (BVC) een gedurfde stap te zetten.

De vooruitziende blik van het bestuur leidde tot een opmerkelijke transformatie die niet alleen de vereniging, maar ook de hele gemeenschap ten goede kwam.
 

27 november 2023

Afsluiting Nationale Kadercompetitie 2022-2023 in Buurt- en Biljartcentrum Castricum

 

Onderstaand het verhaal van Biljartvereniging Castricum dat vanuit een niet gemakkelijke uitgangssituatie een succesvolle en winstgevende club maakte.

Biljartvereniging Castricum heeft een prachtige, duurzaam gebouwde locatie in eigen beheer, staat midden in de samenleving van Castricum, en is een voorbeeld voor sommige clubs op het gebied van laagdrempeligheid en ledenwerving (inmiddels 180 leden!) en op het gebied van duurzaamheid.

Bij deze stap heeft de KNBB enige hulp kunnen bieden richting de gemeente in het proces van de vergunningsaanvraag. Gewoonlijk kan een brief vanuit de KNBB, waarin het belang wordt benadrukt van de lokaliteit, van biljarten voor speciale doelgroepen, of van de maatschappelijke waarde binnen een samenleving of gemeente, alles onderbouwd met relevante data, gewoonlijk kan dit het proces van vergunningverlening in positieve zin beïnvloeden. Het kan voor clubs en verenigingen die willen uitbreiden of vernieuwen een belangrijke stap zijn om gemeenten de relevante argumenten in handen te geven om ‘ja’ te kunnen zeggen.

Wilt u ook hulp bij vergunningverlening of bij communicatie richting gemeenten? Mail dan naar info@knbb.nl o.v.v. “Communicatie richting gemeenten” en wij nemen contact met u op. Deze service is vanzelfsprekend alleen beschikbaar voor clubs en verenigingen die lid zijn van de KNBB en die al hun leden hebben aangemeld.

Biljartvereniging Castricum en al haar biljartende leden zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB).

 

Clinic Dick Jaspers

 

Eén Stichting, Eén Visie

De sleutel tot het succes van BVC lag in het begrip dat verandering onvermijdelijk was. Het bestuur besefte dat een enkele biljartvereniging met meerdere locaties en vrijwilligers niet langer haalbaar was. Daarom werd de "Stichting Buurt- en Biljartcentrum" in het leven geroepen, met als doel een multifunctioneel gebouw te beheren dat onderdak bood aan alle biljartverenigingen in Castricum.

 

Samenvoeging en Diversificatie

Na de oprichting van de stichting was de volgende stap duidelijk: de samenvoeging van de individuele biljartverenigingen tot één sterke eenheid. Dit werd gerealiseerd op 1 januari 2021, waardoor er slechts twee besturen waren - één voor de stichting en één voor de biljartvereniging - wat leidde tot een efficiëntere en effectievere structuur.

 

Multifunctioneel Gebouw: Meerdere Inkomstenbronnen

Het multifunctionele karakter van het gebouw heeft ervoor gezorgd dat de stichting ook andere inkomstenbronnen heeft verworven. Naast de biljartvereniging maken nu ook andere groepen, zoals een bridgeclub, koersbal, kindercoaching, peuterspeelzaal, fysio voor ouderen, stemlokaal voor de gemeente en vergaderlocatie voor V.V.E.-gebruik van de faciliteiten. Dit heeft geleid tot een positieve invloed op de financiën van de stichting en daarmee indirect ook voor de biljartvereniging.

 

Opening Buurt- en Biljartcentrum Castricum op 7 maart 2020 door burgemeester Toon Mans

 

Duurzaamheid en Energie-efficiëntie

Een ander bewijs van vooruitziendheid is de duurzaamheid van het gebouw. Met zonnepanelen, een warmtepomp, uitstekende isolatie en andere energiebesparende maatregelen is het bijna energieneutraal. Dit maakt de vereniging minder gevoelig voor schommelingen in energieprijzen.

 

Betaalbaarheid als Prioriteit

Het beleid van de BVC is gericht op betaalbaarheid. Door verschillende inkomstenbronnen en efficiënt gebruik van de keuken en bar kunnen ze de contributie en prijzen van de bar op een betaalbaar niveau houden. Dit is de sleutel tot het behouden en aantrekken van leden.

 

Communicatie en Investeringen: Bouwstenen voor Succes

BVC heeft niet alleen vertrouwd op een vooruitziende blik, maar ook een heldere strategie voor communicatie en investeringen omarmd. Deze strategie heeft geleid tot een hechte gemeenschap, een goed onderhouden accommodatie en financiële stabiliteit.

 

Communicatie: Leden als Koningen

BVC beseft dat effectieve communicatie essentieel is voor het behoud van leden en het aantrekken van nieuwe leden. Een recente mijlpaal was de lancering van een geheel nieuwe website. Deze website heeft als voornaamste doel om leden en bezoekers zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de vereniging. Het bestuur ziet dit als een noodzakelijke investering. Bij de BVC stopt men nooit met zoeken naar manieren om de dienstverlening te verbeteren. De instelling is niet om de winkel simpelweg te bewaken, maar om deze keer op keer te verbeteren en mooier te maken. Essentieel hierbij is om op regelmatige basis de gang van zaken te evalueren, daarvan te leren, waar nodig bij te stellen en vervolgens verbeterd verder te gaan.

Elk lid wordt gekoesterd en behandeld als een koning. Een recent voorbeeld van deze inzet is een enquête die onder de leden is verspreid. De 15 vragen hebben waardevolle inzichten opgeleverd waarmee de service aan de leden verder kan worden verbeterd.

Het regelmatig organiseren van activiteiten voor leden en waar mogelijk deze openstellen voor niet-leden. Zo zijn er onder andere het openkampioenschappen van Castricum in de spelsoorten libre en driebanden. Ook blijft men oog houden voor de historie, dus het Liefting kadertoernooi vindt nog steeds jaarlijks plaats.

In tijden van tegenvallers blijft open communicatie van groot belang; het aangaan van gesprekken bij problemen is een prioriteit. Een andere pijler van hun communicatiestrategie is de aanwezigheid van de besturen (BVC en BBC) in het centrum. Dit maakt het voor leden gemakkelijk om het bestuur te benaderen en te spreken, en vice versa.

Recentelijk is er ook aandacht besteed aan het vergroten van de zichtbaarheid in de lokale media. Dit omvat het publiceren van persberichten en verslagen van wedstrijden en toernooien. Het vergt inspanning, maar het draagt bij aan een grotere bekendheid en een positieve uitstraling.

 

Investeren in Kwaliteit

Ondanks de uitdagende tijden geloven de besturen van BVC en BBC sterk in investeren. Ze begrijpen dat een goed onderhouden accommodatie belangrijk is. Als voorbeeld worden de biljarts twee keer per jaar voorzien van nieuwe lakens en ballen. Daarnaast hebben ze geïnvesteerd in vier nieuwe tafels die minder energie verbruiken. De huidige uniforme look and feel dragen bij aan klanttevredenheid en een positieve ervaring voor alle bezoekers van het centrum.

Deze aanpak van communicatie en investeringen heeft Biljartvereniging Castricum op de kaart gezet als een succesvolle en bloeiende vereniging. Het bewijst dat met de juiste visie, toewijding en inspanning, zelfs in uitdagende tijden, groei en verbetering mogelijk zijn. Een inspirerend voorbeeld voor andere verenigingen.

 

 

Relevante links

Open Driebanden Kampioenschap van Castricum 2023 een succes
B.I.O.S/Baruch winnaar Nationale Kadercompetitie in Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Hulp bij vergunningsaanvraag of communicatie richting gemeente
Website BV Castricum 

 

Tekst: BV Castricum (op verzoek van KNBB)
Intro: KNBB
Foto’s lokaliteit, clinic Dick Jaspers, finale Kadercompetitie: BV Castricum
Foto opening Buurt- en Biljartcentrum Castricum: KNBB

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Duurzaamheid Duurzaamheid/Energie/Vergroening
Volg ons online