Corona-onderzoek Mulier ondernemende sportaanbieders

Monitor Sport en Corona: wat is de impact van corona op pool-, snooker- en biljartlokaliteiten? Een vragenlijst van Mulier Instituut voor ondernemende/commerciële sportaanbieders.

Resultaten zijn input voor het Ministerie van VWS voor beleid rondom corona & sportsector.

28 september 2021

In samenwerking met de sportbranche brengt het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de gevolgen van de coronacrisis voor de sport in beeld met de Monitor Sport en Corona. De resultaten van deze monitor zijn input voor het Ministerie van VWS voor het beleid rondom corona en de sportsector. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen is ook de zienswijze van sportondernemers van belang. Daarom vragen wij u mee te werken aan een kort onderzoek. De onderwerpen zijn naast financiële gevolgen ook de gevolgen van de coronamaatregelen op uw klantenbestand, uw personeelsbestand en uw verwachtingen voor de toekomst.

Voor een zo compleet mogelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk ondernemende sportaanbieders de vragenlijst invullen. Het is daarbij wel de bedoeling dat de vragenlijst maximaal 1 keer per onderneming wordt ingevuld. Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor ondernemende/commerciële sportaanbieders, in ons geval pool-, snooker- en biljartlokaliteiten en geen verenigingen. Andere organisaties binnen de sport, zoals sportverenigingen of organisatoren van sportevenementen, vullen deze vragenlijst niet in.

 

Link naar onderzoek:
https://survey.alchemer.eu/s3/90384566/vragenlijst-ondernemende-sportaanbieders-corona-najaar-2021

 

Invullen kan tot en met 6 oktober en neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Resultaten vorige edities Monitor Sport en Corona: https://www.mulierinstituut.nl/producten-diensten/monitoring/monitor-sport-en-corona/

 

De gegevens uit de vragenlijsten zijn op geen enkele manier te herleiden tot individuele bedrijven.

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus Onderzoek
Volg ons online