Constructieve Sectieraad Driebanden in ongewone setting

Maximaal aantal aanwezigen van 30 gehaald in Berlicum; een sfeerverslag door KNBB Sectie Driebanden

27 juni 2020

Het was een ongewone Sectieraad Driebanden, vandaag in Berlicum. Ongewoon, omdat door het houden aan coronamaatregelen dicht bij elkaar zitten niet mogelijk was. Omdat KNBB Sectie Driebanden niet had gekozen voor de optie de Sectieraad online te houden vanwege de waarde van in een live setting bij elkaar zijn, betekende dit dat in Berlicum de maximale 30 aanwezigen keurig op anderhalve meter van elkaar zaten.

A.i. voorzitter Paul Brekelmans over deze bijzondere Sectieraad:  "Het was niet alleen ongewoon. Het was ook frappant dat, nu er een limiet van 30 personen was, er meteen een "uitverkocht huis" was. Normaliter, als er onbeperkt toegang is, wordt dat aantal niet altijd behaald, haha."

 

 

Hoe ongewoon de setting, inhoudelijk was deze Sectieraad Driebanden even constructief als gebruikelijk. Na een dankwoord richting alle medewerkers van het bondsbureau van de KNBB en de bestuurders van de secties voor het vele werk dat er tijdens de crisis is verricht, werd er een moment van stilte ingenomen om iedereen die ons de afgelopen periode ontvallen was te gedenken. Daarna werden alle evenementen doorgenomen die in de afgelopen periode zijn afgelast en werden meteen de nieuwe datums van de meeste evenementen bekend gemaakt. Verder werd de veiling waarbij geïnteresseerden een bod kunnen uitbrengen op de naamgeving/sponsoring van onze Eredivisie onder de aandacht gebracht nu Buffalo als sponsor is gestopt.

KNBB-directeur Willem La Riviere gaf daarna een inzicht in de rol die de KNBB tijdens de crisis heeft gespeeld met betrekking tot NOC*NSF en onze overheid. Gelukkig heeft dit er toe geleid dat het biljarten zodanig onder de aandacht is gebleven dat we binnenkort weer voorzichtig kunnen gaan spelen.

Bennie Deegens gaf een korte terugblik op de evenementen die dit seizoen wel doorgang konden vinden en het deed hem goed dat er vanochtend al 125 teams hadden ingeschreven voor de nieuwe teamcompetitie en 75 voor de bekercompetitie. De inschrijving loopt voorlopig nog tot zondag 19 juli.

Net voor de pauze nam Paul Brekelmans de ontwikkelingen door op het gebied van arbitrage en de junioren, waarbij er in 2021 mogelijk een EK voor junioren wordt gespeeld in Tsjechië.

 

 

Na de pauze gaf Hans de Bruin uitleg over de financiële situatie, waarbij het jaar 2019 een verklaarbaar tekort heeft opgeleverd. De aanwezigen gingen vervolgens akkoord met een contributieverhoging van € 2,00, zijnde de jaarlijkse indexering en werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Hans de Bruin lichtte hierna de wijziging in het uitzendbeleid toe, waarbij Dick Jaspers een beschermde rol krijgt bij zijn plaatsing voor de Masters vanwege zijn drukke internationale kalender. Hij zal wel gewoon zoveel mogelijk Grand Prix mee blijven spelen als zijn agenda dat toelaat. De resultaten van de Masters worden voortaan meegenomen in het bepalen van de jaarlijkse ranglijst, die wordt gebruikt voor uitzending naar internationale evenementen.

Harry Mathijssen gaf  een update met betrekking tot de organisatie van de World Cup in Veghel in oktober, waarbij er bij de indeling van de arena's waar gespeeld gaat worden meerdere mogelijkheden zijn. De organisatie draait in ieder geval op volle toeren en men gaat er van uit dat de World Cup door zal gaan.

Nadat een vijftal personen gebruik maakte van de rondvraag, waarbij er o.a. werd gevraagd of er ook een afsluitend toernooi voor de Grand Prix spelers kan komen die buiten de eerste 48 op de ranking eindigen, zegde voorzitter a.i. Paul Brekelmans toe dat er de komende periode nog een teamleidersoverleg, een trainersoverleg en een spelersoverleg zal worden georganiseerd. De voorzitter sloot hierna de vergadering en sprak de hoop uit dat hij iedereen zou terug zien bij de eerste Grand Prix van 20 tm 29 augustus in Rosmalen.

De najaarsvergadering wordt gehouden op zaterdag 28 november 2020.

 

 

Vaste informatiepagina Sectieraden KNBB Sectie Driebanden:
https://www.driebanden.nl/organisatie/sectieraad

 

Input sfeerverslag KNBB Sectie Driebanden: Paul Brekelmans
Foto's: KNBB

 

Driebanden KNBB Secties
Volg ons online