Competitieveiling.nl gelanceerd!

Een laagdrempelig digitaal platform om lokale, regionale en nationale sponsoring te verbinden met de sport

11 juni 2019

Op dinsdag 11 juni is in Den Bosch het gloednieuwe online podium Competitieveiling.nl gelanceerd, een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) en de Nederlandse Darts Bond (NDB), en gerealiseerd met support vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF.

De lancering vond plaats op het Live event van Sponsorreport 'De Kracht van Klein', tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch. Op dit live event van Sponsorreport ging de website www.competitieveiling.nl de lucht in, en werd door KNBB-directeur Willem La Riviere en interim-directeur NDB Paul Engelbertink het innovatieve karakter van Competitieveiling gepresenteerd.

Competitieveiling.nl is opgezet omdat traditionele sportsponsoring zoals een financiële verbinding aan de lokale breedtesport voor sportbonden moeilijk te organiseren is. Bonden richten zich met hun proposities in het algemeen op topsport, grotere evenementen en nationale belangen. Commerciële meerwaarde van een sportbond is op regionaal en lokaal niveau nu nog onvoldoende ingericht, met als indirect gevolg dat er regionaal en lokaal minder geïnvesteerd kan worden.

Competitieveiling.nl is laagdrempelig en digitaal, en biedt hiermee een oplossing om meer (voornamelijk lokale/regionale) sponsoring te verbinden met de sport. En niet alleen de biljartsport of de dartssport, dus – want het Competitieveiling platform is in principe geschikt voor alle sporten!

 

 

Competitieveiling.nl is slim en digitaal georganiseerd, en biedt hiermee een oplossing om meer (lokale/regionale) sponsoring te verbinden met de sport

 

Hoe werkt Competitieveiling?

Via de veilingwebsite www.competitieveiling.nl kan elke (lokale) ondernemer zijn naam verbinden aan lokale of landelijke competities. Het ‘veilen’ binnen een bepaalde tijdsduur sluit aan bij een digitale ontwikkeling waarbij gebruikers steeds meer openstaan om op producten te bieden. Ook past dit goed bij de hedendaagse ontwikkeling van zelffinanciering en crowdfunding.

Competitieveiling is een veilingwebsite die per sport(tak) kan worden ingericht en aangeboden. Daarbinnen is differentiatie mogelijk op competitieniveau en organisatieniveau. Bijvoorbeeld alle competities binnen een district of alle competities binnen een bepaalde divisie of klasse. Dit met als doel om het aanbod goed vindbaar te laten zijn d.m.v. een logische navigatiestructuur.

Competitieveiling richt zich met name op leden/deelnemers met een eigen bedrijf of die een zakelijke relatie met een speler/team hebben. Secundair richt het zich op de (lokale)organen zoals regio’s/gewesten, districten, en lidorganisaties.

In eerste instantie wordt Competitieveiling gelanceerd met aanbod van KNBB en NDB, maar het platform staat open voor deelname van andere sportbonden.

 

 

De voordelen van Competitieveiling

  • Directe verbinding van leden, bedrijven of zakelijke relaties aan de sport. Sponsoren hoeven geen mogelijkheden tot verbinding meer te zoeken of te creëren – ze staan er al!
  • Exposure voor bedrijven.
  • Maatschappelijke ondersteuning van de georganiseerde sport.
  • Aanvullende inkomsten genereren voor de georganiseerde sport en daarmee minder afhankelijkheid van subsidies/contributies.
  • Professionelere uitstraling van divisies/klassen/competities door koppeling naamgever.
  • Laagdrempelig en effectief.
  • Innovatieve uitstraling op de deelnemende bonden/sporten.
  • Flexibele inrichting met mogelijkheid om het met andere sporten uit te breiden.

 

 

KNBB-directeur Willem La Riviere en NDB interim-directeur Paul Engelbertink enthousiast

La Riviere: “Traditionele sportsponsoring zoals een financiële verbinding aan de lokale breedtesport is voor sportbonden moeilijk om te organiseren. Bonden richten zich met hun proposities in het algemeen op topsport, grotere evenementen en nationale belangen. De commerciële meerwaarde van een sportbond op regionaal en lokaal niveau is nu nog onvoldoende ingericht. Indirect gevolg is dat er regionaal en lokaal minder geïnvesteerd kan worden. We zien dat 65% van de teams in biljarten en darts een bedrijfsnaam heeft als naamgever. Competitieveiling.nl is een digitale tool waarbij we de lokale markt makkelijker kunnen verbinden aan het lokale sportaanbod.”

Engelbertink: “Competitieveiling is op meerdere gebieden een stap vooruit. Het is digitaal, waardoor het snel en gemakkelijk in gebruik is. Het is zichtbaar, waardoor de meerwaarde van producten en competities direct duidelijk is voor potentieel geïnteresseerde sponsors en naamgevers. En het zorgt voor een competitie-element waarbij meerdere partijen gaan bieden op een regionaal of lokaal product. Alleen al dit bieden zorgt bij alle betrokkenen voor een positieve vibe en zichtbaarheid, en zal bijdragen aan hogere vergoedingen, meer professionaliteit, en daarmee dus een betere sport.”   
 

 

Voorbeeld van samenwerking tussen sportbonden

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) en  de Nederlandse Darts Bond (NDB) hebben in Nieuwegein een gezamenlijk bondsbureau. Maar niet alleen op het gebied van backoffice en faciliteiten werkt de bond samen met andere bonden. Ook op beleidsterrein wordt er samengewerkt.

La Riviere: “Hoe je sporters op een andere manier aan je kunt verbinden is een vraag die voor veel sportbonden geldt. En het blijft wat ons betreft niet alleen bij Competitieveiling. Zo hebben we met de Nederlandse Tafeltennisbond en de Nederlandse Darts Bond gezamenlijk de bedrijfskantines als doelgroep genomen. Samen met Sportunity lanceren we volgende week het project Kantinebaas, een app waarmee je gemakkelijk binnen een bedrijf competities kunt opzetten en waarmee mensen op de werkvloer meer in beweging komen via tafeltennis, (pool)biljarten en darts.”

Engelbertink: “Als relatief kleine bonden kun je nog altijd veel impact hebben, zolang je maar goed met elkaar samenwerkt, elkaar iets gunt, en bereid bent out of the box te denken. Dat is wat we met Competitieveiling hebben gedaan. Vandaar dan ook onze hoge verwachtingen voor niet alleen darts of biljarten, maar voor de sport als geheel – vooral dus de lokale en regionale sport.”

 

Lancering Competitieveiling 11 juni: Kracht van Klein

De pilot van Competitieveiling werd op 11 juni gelanceerd op het Live event van Sponsorreport 'De Kracht van Klein'. Omdat het een pilot betreft, is het aantal veilingen nog beperkt, maar het aantal veilingen zal spoedig gaan groeien.

De lancering vond plaats tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch. Op dit live event van Sponsorreport ging de website www.competitieveiling.nl de lucht in, en werd door KNBB-directeur Willem La Riviere en interim-directeur NDB Paul Engelbertink het innovatieve karakter van Competitieveiling gepresenteerd.

Andere sprekers waren Sander Haas (Asito), Luc Herberichs (Team TOC), Arnoud Strijbis (Nederlandse Handboogbond en Curlingbond), Eric Kersten (toernooiorganisatie) en Michiel van Rijn van Alkemade (SportsCloud).

 

Digitalisering Innovatie KNBB
Volg ons online