Chris van Dam nieuwe Vertrouwenscontactpersoon

In dit artikel stelt Chris van Dam, de nieuwe VCP, zich aan u voor. Waarvoor kunt u bij hem terecht? Hoe kunt u met hem in contact komen? En: wat is een veilig sportklimaat?

01 februari 2019

Mijn naam is Chris van Dam. Ik ben vertrouwenscontactpersoon bij de KNBB. Mijn passie voor sport en hulpverlening komen samen in deze functie. Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd, en daarbij heb ik mij verdiept in de richting van sportpsychologie tijdens mijn Masteropleiding. Ik hoop nog lang een positieve bijdrage te leveren aan een gezond sportklimaat. Iedereen die sport beoefent, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Alle KNBB-leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bond na te leven en zich respectvol te gedragen tegenover elkaar. Maar het kan voorkomen dat dit niet op een goede manier gaat. 

 

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn en zeker ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel een melding of klacht krijgen, bijvoorbeeld van seksuele intimidatie bij een ander. Als VCP fungeer ik als eerste opvang voor leden en medewerkers (sporters, familie van sporters, toeschouwers, kaderleden, scheidsrechters, trainers, coaches, vrijwilligers, bestuursleden) met een klacht of met een vraag. Dit kan natuurlijk ook zijn voor preventieve vragen, dus nog voordat zich daadwerkelijk een probleem voordoet. Schroom bij twijfel niet om contact op te nemen, want voorkomen is beter dan genezen. Ook met bijvoorbeeld vragen over medicatie en de dopinglijst (WADA). Ik ben bereikbaar voor persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere schendingen van de normen, waarden en omgangregels binnen onze bond. Ook grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, of bijvoorbeeld eet- en slaapstoornissen en stress gerelateerde problemen kunnen de sportprestatie of het spelplezier aantasten.

De VCP

De functie van vertrouwenscontactpersoon is in het leven geroepen als eerste aanspreekpunt voor ongewenst gedrag. Op recreatief, competitief en topsportniveau streven we naar een veilig sportklimaat voor iedereen. Voor leden van de KNBB is er een Vertrouwenscontactpersoon waar zij terecht kunnen met vragen of meldingen met betrekking tot agressief gedrag, seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie, matchfixing en andere ongewenste kwesties. Hierbij dient de VCP als extern en onafhankelijk persoon (zit dus niet in het bestuur of commissies), en heeft een adviserende en eventueel doorverwijzende rol. Informatie wordt in principe strikt vertrouwelijk behandeld; De VCP rapporteert wel aan het bondsbestuur, maar de namen en woonplaatsen van de betrokkenen worden daarbij niet genoemd. Wanneer echter sprake is van een ernstig misdrijf, moet aangifte worden gedaan. Als in overleg met de melder wordt gekozen voor een vervolgprocedure, is het bestuur verantwoordelijk voor de afhandeling. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van (vertrouwenspersonen van) het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

 

 

Veilig sportklimaat

Gezamenlijk streven wij er vanzelfsprekend naar dat ieder individu veilig en met plezier kan sporten. Mocht u zich hierin beperkt voelen, dan kunt u voor advies of vragen bij mij terecht. Het bewerkstelligen van een veilig sportklimaat, waarin ieder zich fijn en veilig voelt om zijn of haar sport te beoefenen, staat hoog in het vaandel bij de KNBB en het NOS*NSF. Zelf doe ik er ook alles aan om eenieder die vragen heeft optimaal te begeleiden en te assisteren, en zoals vermeld heeft het NOC*NSF het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) ingericht met specialisten die getraind zijn om u ook inhoudelijk van hulp en begeleiding te voorzien.

 

Contactgegevens VCP

                Telefoon: 06-54347261

                Email: c_vandam@kpnmail.nl

 

Informatiepagina Vertrouwenspersoon
 

 

Doorverwijzing Centrum Veilige Sport Nederland:

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgezet. Hier kan men, ook anoniem, terecht met vragen of meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar het kan ook te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Ook voor vragen over matchfixing, dopingovertredingen of tucht kunt u het CVSN benaderen. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwarszit en welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken. 

Contactgegevens Centrum Veilige Sport (CVSN)

Telefoon: 0900 - 202 55 90 – (GRATIS, werkdagen: 08.30u – 17.30u)

E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Website: https://centrumveiligesport.nl

Video's inzake vertrouwenspersoon en gedragscode:

https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou
http://www.youtube.com/nocnsf

 

 

 

Initiatieven KNBB Veilig sporten
Volg ons online