Bondsraad in sfeer van vernieuwde Landsfinale

Aftredend voorzitter Sectie Snooker Paul Swanenburg voor al zijn verdiensten onderscheiden met Erelidmaatschap KNBB

29 juni 2019

Op zaterdag 29 juni vond tijdens de vernieuwde Landsfinale in Sportcomplex Merwestein (Nieuwegein) de voorjaarsvergadering van de Bondsraad plaats

Henk Vegter trad als nieuw reserve bondsraadslid voor carambole aan en er werd stilgestaan bij het afscheid van de secretaris Robert Bos vanwege persoonlijke redenen. De vergadering wenst hem veel sterkte toe. Piet Verhaar was zo vriendelijk zich aan te bieden als notulist van deze vergadering.

Voorzitter Garmt Kolhorn benoemde een aantal sportieve en bijzondere prestaties waar we als KNBB terecht trots op zijn. De KNBB wint niet alleen veel medailles maar haalt ook met succes mooie evenementen, zoals de World Cup naar Nederland. En is succesvol met het lanceren van nieuwe innovaties zoals Smartpool, Competitieveiling.nl en onlangs de lancering van kantinebaas op het Ministerie van VWS in aanwezigheid van de minister. Er was lof en waardering voor de nieuwe Landsfinale en dat we onze sport steeds meer terugzien in de media waaronder Ziggo Sport.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 werden door de leden vastgesteld en bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. De penningmeester deed een oproep voor nieuwe FAC-leden.

Onlangs aangestelde voorzitter sectie snooker Johan Oenema werd benoemd tot lid van het bondsbestuur waarmee hij Paul Swanenburg opvolgt. Chris van Dam werd aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon KNBB en Garmt Kolhorn werd herbenoemd als voorzitter KNBB omdat zijn eerste termijn van drie erop zat.

In het kader van status geel NOC*NSF is de zelfevaluatie bestuur ver 2018 met de leden gedeeld en zijn de te nemen stappen besproken waaronder een overleg met NOC*NSF in juli. Het aannemen van het gewijzigde tuchtreglement is uitgesteld naar de najaarsvergadering.

Aan het einde van deze, in positieve sfeer verlopen, vergadering werd Paul Swanenburg voor al zijn verdiensten onderscheiden met het Erelidmaatschap van de KNBB.

 

De najaarsvergadering is vastgesteld op 7 december 2019.

Bondsraad KNBB
Volg ons online