Bondsraad eensgezind achter energiebesluit KNBB

Verslag Bondsraad 10 december 2022 op het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein

Joris van Amersvoort lid Financiële Advies Commissie (FAC), Remco Wijnen lid Bondsbestuur

11 december 2022

In deze zeer prettig verlopen vergadering, welke op het bondsbureau in Nieuwegein plaatsvond, stemden de negen aanwezige leden van de Bondsraad in met het Jaarplan 2023 en de Begroting 2023. Daarnaast stemden zij in met de benoeming van Joris van Amersvoort als lid van de Financiële Advies Commissie (FAC) waarmee deze nu uit drie leden bestaat.

Remco Wijnen de onlangs gekozen voorzitter van de sectie snooker, werd benoemd tot lid van het bondsbestuur.

Het bestuur lichtte de stand van zaken toe rondom het project productvernieuwing. Mädi Cleerdin deed een eerste verkenning. Het bondsbestuur heeft de directeur de opdracht gegeven om een sportmarketingbureau in te schakelen.

De bondsraad krijgt gedurende het komende jaar 2023 een terugkoppeling van de status van de voortgang van het jaarplan.

Het negatieve begrote resultaat 2023 werd toegelicht. In de onlangs gehouden ALV van KVC is de helft van het begrote tekort opgevangen met een contributieverhoging van €2,75 in 2023. Deze begroting is mede tot stand gekomen door de hulp van de onlangs ingestelde controller. Deze controller gaat het bondsbureau en penningmeesters ook het komende jaar ondersteunen in de financiële processen.

Er klonk een warm pleidooi voor maatregelen die zaalhouders en exploitanten van biljartfaciliteiten kunnen ondersteunen de huidige energiecrisis tegemoet te treden. Zo steunde de bondsraad unaniem het besluit van het bestuur om zaalhouders en verenigingen ruimte te bieden op onverwarmde tafels te laten spelen. Ook het voorstel voor het instellen van een werkgroep verduurzaming viel in goede aarde. De werkgroep gaat nader onderzoek uitvoeren rondom biljartverwarming en de daaraan gekoppelde eisen en reglementen.

De Bondsraad doet het uitdrukkelijke verzoek aan het bestuur en aan de sectie driebanden om voor zijn voorjaarvergadering een nieuwe vertegenwoordiger Driebanden voor het bestuur ter benoeming voor te dragen.

Deze laatste is vastgesteld op 24 juni 2023, op de locatie van de Landsfinale.

 

 

 

Bondsbureau/Koepel Bondsraad KNBB
Volg ons online