Bijdragen aan groei

Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de biljartsport ook in de toekomst succesvol blijft bestaan?

Arthur van Doesselaar geeft een paar suggesties

19 september 2018

Hans Coolegem schreef in juni 2016 in zijn Opstoot column in BiljartTotaal: “Als er een sport zou moeten worden aangewezen, waarin beide seksen op een gelijkwaardig niveau kunnen duelleren, dan is dit de biljartsport wel”.

De zojuist aangetreden voorzitter van ‘Het Achterdeel’ in Den Andel, Mädi Cleerdin, legt haar focus op het krijgen van meer vrouwen én mannen aan de biljarttafel, en op meer aandacht voor het biljarten in het algemeen. Zij legt contacten met nationaal en internationaal bekende biljarters, waaronder Dick Jaspers, om het netwerk tussen biljarters te verbeteren en daarmee de biljartsport beter op de kaart te kunnen zetten.

Van groot belang is het nu, dat huidige spelers en bestuursleden overal in Nederland ook stappen in die richting maken. Met name de op niveau spelende biljarters, laten we zeggen vanaf de 1e klasse en hoger, tot veel hoger, zouden moeten inzien dat ook komende generaties recht hebben om de prachtige biljartsport te kunnen uitoefenen. Biljarten is één maar je daadwerkelijk inzetten om het aantal biljarters én leden van de KNBB flink te doen stijgen is twee. Kom op! Het zou een eerbetoon moeten zijn aan Hans Coolegem en ook aan Dick Jaspers (ons vlaggenschip) als we er gezamenlijk in slagen onze sport veel meer te promoten en kennis te maken met nieuwe spelers, waaronder vast en zeker nieuwe talenten.

Tot slot, als vergrijzing de hoofdreden is van het teruglopende aantal leden, dan mogen we o.a. de huidige ‘grijsaards’, waaronder ikzelf, toch wel vragen vanaf nu handelend op te treden en creatief te zijn bij het bedenken en uitvoeren van een daadwerkelijke toename van biljarters.

 

 

Eerdere bijdrage van Arthur: Op weg naar succes...

Tekst: Arthur van Doesselaar (onderdeel uit het eerder op District Groningen-Drenthe verschenen artikel "Een eerbetoon")

Biljart algemeen
Volg ons online