Beweegaanbod ouderen groeit met toevoeging OldStars biljarten

Een nieuwe samenwerking tussen het Nationaal Ouderenfonds en de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

23 januari 2023

 

Amersfoort, maandag 23 januari 2023

In december 2022 tekenden het Nationaal Ouderenfonds en de KNBB een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bezegelden zij de groei van het sport- en beweegaanbod voor ouderen in Nederland naar 16 sport- en spelvormen. OldStars sport verbindt mensen om samen fit ouder te worden en een leven lang te bewegen. De beweegvormen zijn laagdrempelig en bij elke training staat ontmoeting en sociaal contact centraal.

 

 

Gratis clinic Christ van der Smissen

"Eerder hebben we al vanuit ons project Tijd voor Krijt zeer prettig met het Nationaal Ouderenfonds samengewerkt. Het is enorm belangrijk om ouderen betrokken te houden en in beweging te brengen," zegt Willem La Riviere, directeur KNBB.

"Biljarten is daar een passend middel voor. Met OldStars biljarten wordt biljarten nog toegankelijker gemaakt. OldStars biljarten kan de bij ons aangesloten biljartverenigingen ondersteunen in hun ledenwerving en daarmee hun maatschappelijke waarde in de buurt versterken."

De eerste twee clubs die zich bij het Ouderenfonds aanmelden krijgen een gratis clinic van Christ van der Smissen, ambassadeur van het Ouderenfonds voor OldStars biljarten. Aanmelden kan via: oldstars@ouderenfonds.nl

 

       

Voormalig projectleider leefstijl en sport Daan de Krijger, directeur KNBB Willem La Riviere en Anne Bulsink, de huidige projectleider OldStars

 

"OldStars is voor verenigingen een uitgelezen kans om een nieuwe groep leden te bereiken en lang te behouden. Fijn dat we nu ook OldStars biljart kunnen inzetten om nog meer ouderen in beweging te krijgen," zegt Anne Bulsink, projectleider OldStars.

 

Wat is OldStars biljarten?

OldStars biljarten hanteert dezelfde regels als het reguliere biljarten, met een aantal uitzonderingen. Zo wordt er gestart met een speciale OldStars warming-up waarin motoriek en oog-handcoördinatie aan de orde komen en wordt het spel honderden gespeeld met één extra bal om het spel toegankelijk te maken voor iedereen. Deze uitzonderingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het beweegplezier. OldStars biljarten kan oud-biljarters aanspreken, maar ook ouderen die nog nooit gebiljart hebben. Deze activiteit is dan ook een prima wervingsmiddel voor deelnemende biljartverenigingen. Lees meer over onze beweegmethode. Bij OldStars biljarten draait het niet om winnen, maar om gezelligheid en samen bewegen.

Samen fit ouder worden met OldStars

 Met OldStars verbindt het Nationaal Ouderenfonds 55-plussers om samen fit ouder te worden. We inspireren tot een leven lang bewegen. Daarom zetten we ons er voor in dat iedereen in Nederland laagdrempelig toegang heeft tot een leeftijdsvriendelijke beweeg- of sportomgeving thuis of in de buurt. Onze beweeginspiratie geeft senioren de mogelijkheid om op hun eigen manier fit te blijven. Zo ervaren zij de voordelen van een leven lang bewegen, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partner Ministerie van VWS. Het doel is dat senioren elkaar ontmoeten om samen verantwoord te bewegen, zodat zij regie houden over hun eigen leven.

Na OldStars voetbal lanceerde het Ouderenfonds al succesvol 15 nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers zoals onder andere OldStars hockey, OldStars tafeltennis, OldStars wielrennen en OldStars hardlopen. OldStars Vitaal richt zich op doelgroepen in en rondom woonzorgcentra

 

Link naar online versie Persbericht:
https://news.pressmailings.com/nationaalouderenfonds/persbericht-beweegaanbod-voor-ouderen-groeit-met-toevoeging-oldstars-biljarten

 

Tekst, foto tekenmoment & logo: Ouderenfonds
Foto: Tijd voor Krijt

Ouderen/senioren Tijd voor Krijt
Volg ons online