Betty van Dijk overleden

Vandaag ontvingen wij het trieste nieuws dat Betty van Dijk op 29 januari is overleden. Betty van Dijk heeft zich jarenlang ingezet voor de biljartsport. Zo heeft zij meerdere jaren als vrijwilliger ondersteuning geboden op de ledenadministratie van het Bondsbureau.

31 januari 2022

Vooral met de overgang naar het CRM van Kompsos in 2007 was haar support op de ledenadministratie enorm waardevol. Ook heeft Betty op veel edities van de Landsfinale geholpen achter de schermen en was zij actief betrokken bij de arbitrage.
 

Er wordt van Betty afscheid genomen op vrijdag 4 februari om 12.00 uur in Aula 1 van Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u de plechtigheid online bijwonen via www.Huitvaart.nl/condoleances/betty-van-dijk

 

Van deze plaats wensen de besturen, directie en medewerkers van de KNBB aan familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Arbiters
Volg ons online