Bestuurssituatie Sectie Snooker

Bericht afkomstig van bondsvoorzitter m.b.t. actuele bestuurssituatie Sectie Snooker

20 augustus 2018

In de Bondsraad van 23 juni 2018 informeerden wij over de bestuurlijke situatie binnen de sectie Snooker. Daarna is er met meerdere direct en indirect betrokkenen individueel gesproken. Op 2 augustus heeft een vertegenwoordiging van het Bondsbestuur gesproken met een deel van het bestuur van de sectie.

Op basis van de gevoerde gesprekken was de gezamenlijke conclusie dat er op dit moment onvoldoende vertrouwen is die het op korte termijn mogelijk maakt om in goede samenwerking de belangen van de sectie te behartigen.

In afstemming met alle leden van het bestuur van de sectie is besloten dat zij per direct hun functie neerleggen. Zij geven daarmee het Bondsbestuur de ruimte op zoek te gaan naar bestuurders die weer het volledige vertrouwen van de sectie krijgen. In afwachting daarvan zullen de afgetreden leden de lopende zaken zo goed mogelijk blijven behartigen.

Het Bondsbestuur betreurt de situatie die nu binnen de sectie is ontstaan, maar spreekt tegelijk haar waardering uit voor de inzet van het bestuur in de afgelopen jaren. Er is steeds een enorme inzet geweest om de belangen voor snooker optimaal te vertegenwoordigen.

Totdat er een nieuw bestuur is aangetreden zal de bestuurlijke verantwoordelijkheid berusten bij het Bondsbestuur.

Interesse om deel uit te maken van het nieuwe bestuur? Mail naar info@knbb.nl o.v.v. "Bestuur Snooker"

 

Namens het Bondsbestuur
Garmt Kolhorn, voorzitter

 

Bondsraad KNBB Snooker
Volg ons online