Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering biljartverenigingen

Beschermt privévermogen bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij uitoefenen functie

Sluit je nu aan, en geniet als vereniging van het collectiviteitsvoordeel!

18 november 2019

 

Wat is verzekerd met deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

 

 

Het verzekerd bedrag
Voor verenigingen geldt altijd een maximum verzekerd bedrag per aanspraak en per jaar van € 250.000,- met een totale limiet voor alle verenigingen en sportbonden tezamen van € 5.000.000,- per jaar.
 

Wat betaal je als vereniging?
Jaarpremie per vereniging € 35,- exclusief 21% assurantiebelasting.

 

Wat hebben we nodig / wat moet je doen om van deze verzekering gebruik te kunnen maken?
Sluit je nu aan en geef de naam van de vereniging, het adres, het kvk-nummer, bankrekeningnummer en de gegevens van de contactpersoon (e-mailadres/telefoonnummer) en het aantal leden door aan de Koninklijke Nederlandse Biljartbond via info@knbb.nl o.v.v. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

 

Bij vragen kun je contact opnemen met onze tussenpersoon Light te Amsterdam.
Contactpersoon: Marloes Krebaum // T: 020-3053644 // M: 06-12789721 // E: mkrebaum@light.insurance
Meer informatie over Light.Insurance: https://www.light.insurance/nl/

 

Sluit je nu aan, en geniet als vereniging van het collectiviteitsvoordeel!

 

 

ALV/Bondsbestuur Vrijwilligers
Volg ons online