Besluiten competities en wedstrijden per sectie; update 8 mrt

Overzicht genomen besluiten over de competities & wedstrijden door Sectie Driebanden, Sectie Pool, Sectie Snooker en KNBB Vereniging Carambole (KVC) n.a.v. coronamaatregelen

(Wordt continu bijgewerkt)

08 maart 2021

Onderstaand het overzicht van besluiten over competities & wedstrijden zoals gemaakt door de secties n.a.v. coronamaatregelen door de overheid. De meest recente besluiten van iedere sectie staan bovenaan.

Eerdere besluiten blijven staan op de pagina, ook als deze niet meer van toepassing zouden zijn door later genomen besluiten. Deze staan onderaan de pagina.

 

 

MEEST RECENTE BESLUIT KNBB SECTIE DRIEBANDEN: 8 MAART 2021

Teamcompetitie sectie Driebanden seizoen ’20-’21 wordt niet meer hervat

Naar aanleiding van de kabinetsbesluiten die op de persconferentie van maandag 8 maart j.l. bekend zijn gemaakt, heeft het bestuur van de sectie Driebanden het volgende besluit moeten nemen.

 • Nu het kabinet de avondklok heeft verlengd tot 30 maart a.s. en er daarna in het gunstigste geval in de loop van april pas langzaam opgestart kan gaan worden door de horeca, blijft er te weinig ruimte over om de teamcompetitie uit te spelen. We moeten het competitieseizoen 2020-2021 dan ook als verloren beschouwen.
 • Omdat er tot nu toe maar een gedeelte van de competitie werd gespeeld zijn er geen kampioenen en ook geen degradanten.
 • De divisiekampioenschappen, die voor 22 en 23 mei op de wedstrijdkalender stonden, zullen niet worden gespeeld.
 • Het inschrijfgeld voor de teamcompetitie ’20-‘21 alsmede het inschrijfgeld van de Grand Prix in Doetinchem zal voor 1 april a.s. worden terug betaald aan de licentiehouders/deelnemers.
 • We proberen de bekercompetitie nog wel uit te spelen. Ten tijde van het stilleggen van de binnensport waren we in de bekercompetitie met de 3e rondebezig. We gaan proberen om de wedstrijden in de 3e en 4e ronde nog te spelen, waarna er vanaf de 5e ronde (bekerfinale) van 3 t/m 6 juni zal worden gespeeld in het Benelux theater in Berlicum.
 • Mocht er ruim voor het zomerreces toestemming van het kabinet komen om de horeca weer op te starten waardoor het ook mogelijk wordt om onze sport te beoefenen, dan zal het bestuur bekijken of er eventueel nog evenementen kunnen worden georganiseerd. De eerste Grand Prix van 2021, die van 14 t/m 26 juni in Rosmalen zal worden gespeeld, blijft voorlopig op de kalender staan.
 • Er is momenteel een aanvraag ingediend om de Jumbo Masters 2021 te laten spelen aan het einde van april. (EDIT: Inmiddels gevonden, zie https://www.driebanden.nl/nieuws/knbb-jumbo-masters-tvfestijn-voor-alle-...) Het bestuur wil, zodra er door mogelijke versoepelingen van de nu geldende maatregelen ruimte komt, een nieuwe datum zoeken voor het N.K. Excellentklasse, N.K. Hoofdklasse, N.K. driebanden dames en N.K. driebanden junioren.

Graag wijzen we u alvast op de komende voorjaarsvergadering van de sectie Driebanden die zal plaatsvinden op woensdag 23 juni a.s. Het bestuur betreurt het dat het dit besluit heeft moeten nemen. Gezien de omstandigheden was er echter geen andere keuze. We spreken dan ook de hoop uit dat we ergens in het voorjaar weer voorzichtig met onze sport aan de slag kunnen. Blijf gezond allemaal.

Besluit 8 maart 2021 (PDF)

 

MEEST RECENTE BESLUIT KNBB SECTIE POOL: 25 FEBRUARI 2021

Op naar seizoen 2021-2022!

Afgelopen dinsdag heeft de regering enkele versoepelingen aangekondigd binnen de bestaande lockdown. Helaas bieden deze geen aanknopingspunten voor het weer op gang brengen van onze sport. We hebben als sectiebestuur dan ook de onderstaande besluiten moeten nemen.

Tijdens de najaarsvergadering in november is besloten dat wanneer het niet meer mogelijk zou zijn tenminste een halve competitie te spelen, we het competitieseizoen 2020-2021 als verloren moeten beschouwen. Dat moment is nu helaas gekomen. Dit heeft de volgende consequenties.

 • Conform het besluit in de laatste ALV zullen de inschrijfgelden voor de teamcompetitie (landelijk én regionaal) en de beker (landelijk én regionaal) geretourneerd worden aan de teamcaptains. Dit wordt nu in gang gezet.
 • Er zijn geen winnaars van de verschillende teamcompetities op basis van de eventueel reeds gespeelde wedstrijden.
 • Er zullen dit seizoen geen ranking toernooien meer worden gespeeld die meetellen voor de nationale ranking. Er wordt dan ook geen winnaar van de ranking aangewezen op 1 oktober 2021. En er is dus ook geen EK-ticket te bemachtigen op basis van de nr. 1 positie op de nationale ranking.
 • De NK’s die normaliter dit seizoen gepland staan - senioren (april) en jeugd (mei) - worden opgeschort. Zodra de situatie het toelaat, hopelijk later dit kalenderjaar, gaan we ze opnieuw inplannen.

Hoewel de teleurstelling over het verloren seizoen groot is, zien we als bestuur ook de kans om extra veel tijd en energie te steken in een goede voorbereiding op het volgende seizoen 2021-2022. We kijken er naar uit om samen met alle vrijwilligers een fantastisch NK 2021 te organiseren en er alles aan te doen zoveel mogelijk teams aan de teamcompetitie mee te laten doen.

Graag wijzen we ook op de komende ledenvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni. Hierin blikken we onder meer terug op het kalenderjaar 2020, bespreken we de organisatorische en financiële consequenties en kijken we uiteraard vooruit met onze plannen voor mooie events die hopelijk steeds dichterbij komen.

Zie ook: https://www.poolbiljarten.nl/nieuws/op-naar-seizoen-20212022
 

MEEST RECENTE BESLUIT KNBB VERENIGING CARAMBOLE: 28 DECEMBER 2020

Besluit bestuur KVC: wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer gespeeld.

In al deze klassen en spelsoorten worden dus geen gewestelijke en nationale kampioenschappen gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen.

Het volledige besluit:
https://www.carambole.nl/nieuws/besluiten-kvc-over-gewestelijknkslandsfi...

 

MEEST RECENTE BESLUIT KNBB SECTIE SNOOKER:

Beste leden Sectie Snooker,

Helaas naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe maatregelen omtrent corona tijdens de persconferentie van maandag 28 september 2020, ziet het Bestuur Sectie Snooker zich genoodzaakt de start van de competitie op te schorten.

Door de nieuwe maatregelen zal het niet mogelijk zijn om de doordeweekse wedstrijden te spelen voor 22.00 uur. Tevens geldt er voor verschillende provincies in Nederland een advies om alleen te reizen indien strikt noodzakelijk. Om die redenen zien wij als bestuur dan ook geen mogelijkheid om de competitie nu al te starten op een verantwoorde manier.

De beslissing met betrekking tot de heropstart van de competitie zal genomen worden naar aanleiding van berichtgeving tijdens de volgende persconferentie en de eventuele nieuwe maatregelen die het kabinet zal nemen naar aanleiding daarvan.

Wij gaan uit van jullie begrip voor de situatie en hopen elkaar snel weer gezond en wel te zien aan de snookertafel.

Met sportieve groet,

Bestuur Sectie Snooker

 

 

Sectie Driebanden

8 maart 2021

Teamcompetitie sectie Driebanden seizoen ’20-’21 wordt niet meer hervat

Naar aanleiding van de kabinetsbesluiten die op de persconferentie van maandag 8 maart j.l. bekend zijn gemaakt, heeft het bestuur van de sectie Driebanden het volgende besluit moeten nemen.

 • Nu het kabinet de avondklok heeft verlengd tot 30 maart a.s. en er daarna in het gunstigste geval in de loop van april pas langzaam opgestart kan gaan worden door de horeca, blijft er te weinig ruimte over om de teamcompetitie uit te spelen. We moeten het competitieseizoen 2020-2021 dan ook als verloren beschouwen.
 • Omdat er tot nu toe maar een gedeelte van de competitie werd gespeeld zijn er geen kampioenen en ook geen degradanten.
 • De divisiekampioenschappen, die voor 22 en 23 mei op de wedstrijdkalender stonden, zullen niet worden gespeeld.
 • Het inschrijfgeld voor de teamcompetitie ’20-‘21 alsmede het inschrijfgeld van de Grand Prix in Doetinchem zal voor 1 april a.s. worden terug betaald aan de licentiehouders/deelnemers.
 • We proberen de bekercompetitie nog wel uit te spelen. Ten tijde van het stilleggen van de binnensport waren we in de bekercompetitie met de 3e rondebezig. We gaan proberen om de wedstrijden in de 3e en 4e ronde nog te spelen, waarna er vanaf de 5e ronde (bekerfinale) van 3 t/m 6 juni zal worden gespeeld in het Benelux theater in Berlicum.
 • Mocht er ruim voor het zomerreces toestemming van het kabinet komen om de horeca weer op te starten waardoor het ook mogelijk wordt om onze sport te beoefenen, dan zal het bestuur bekijken of er eventueel nog evenementen kunnen worden georganiseerd. De eerste Grand Prix van 2021, die van 14 t/m 26 juni in Rosmalen zal worden gespeeld, blijft voorlopig op de kalender staan.
 • Er is momenteel een aanvraag ingediend om de Jumbo Masters 2021 te laten spelen aan het einde van april. (EDIT: Inmiddels gevonden, zie https://www.driebanden.nl/nieuws/knbb-jumbo-masters-tvfestijn-voor-alle-...) Het bestuur wil, zodra er door mogelijke versoepelingen van de nu geldende maatregelen ruimte komt, een nieuwe datum zoeken voor het N.K. Excellentklasse, N.K. Hoofdklasse, N.K. driebanden dames en N.K. driebanden junioren.

Graag wijzen we u alvast op de komende voorjaarsvergadering van de sectie Driebanden die zal plaatsvinden op woensdag 23 juni a.s. Het bestuur betreurt het dat het dit besluit heeft moeten nemen. Gezien de omstandigheden was er echter geen andere keuze. We spreken dan ook de hoop uit dat we ergens in het voorjaar weer voorzichtig met onze sport aan de slag kunnen. Blijf gezond allemaal.

Besluit 8 maart 2021 (PDF)

---

16 januari 2021

Naar aanleiding van de nog steeds geldende beperkingen die het kabinet de afgelopen periode heeft opgelegd in verband met het heersende Covid-19 virus, heeft het bestuur van de sectie Driebanden besloten om zowel het N.K. driebanden voor junioren als het N.K. voor dames voorlopig op te schorten. Voor het N.K. junioren (20-21 februari in Haarlo) en het N.K. dames (19-21 maart in Mariënberg) zal een nieuwe datum gezocht worden. Met betrekking tot de Masters en de teamcompetitie worden de ontwikkelingen rond het virus en de maatregelen die in februari gelden nauwgezet in de gaten gehouden. Zodra er meer nieuws is zullen we dat zo spoedig mogelijk naar buiten brengen.

---

5 november 2020

Hierbij de besluiten die door het bestuur van de sectie Driebanden zijn genomen naar aanleiding van de verscherpte kabinetsmaatregelen van dinsdag 3 november j.l.

 • Er worden geen, door de KNBB sectie Driebanden georganiseerde wedstrijden, gespeeld tot 1 januari 2021 
 • De Grand Prix Cosmos Diamond in Doetinchem, die de Grand Prix in Tilburg zou vervangen, wordt verplaatst van medio december naar de periode 22 februari – 6 maart 2021
 • Voor de Masters Driebanden die van 14 t/m 17 januari 2021 in Berlicum zou worden gespeeld, wordt een nieuwe datum gezocht. In de komende dagen zal hier meer over bekend worden, voorlopig wordt onderzocht of de Masters Driebanden eind maart gespeeld kan worden.
 • Er wordt verder onderzocht of de competitieperiode opgerekt kan worden. Het bestuur van de sectie Driebanden streeft er voorlopig naar om de competitie in alle divisies volledig uit te spelen.
 • Door deze maatregel zullen de divisiekampioenschappen worden verplaatst naar week 26 (3 en 4 juli 2021)
 • In de bekercompetitie zijn enkele termijnen aangepast. Speelronde 3 loopt nu tot week 10 (14 maart 2021) en speelronde 4 loopt tot week 19 (16 mei 2021)
 • De transferperiode in de teamcompetitie eindigt op zondag 20 december a.s.
 • De najaarsvergadering van de sectie Driebanden zal online plaats vinden op donderdag 10 december 2020. Deelname kan alleen door middel van aanmelding vooraf. Alle leden ontvangen voor zaterdag 28 november een uitnodiging voor deze online najaarsvergadering
 • De aangepaste agenda voor het seizoen 2020-2021 zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van de sectie Driebanden

 

Namens het bestuur van de sectie Driebanden
Paul Brekelmans secretaris

---

13 oktober

Besluiten KNBB Sectie Driebanden n.a.v. Persconferentie Kabinet 13 oktober

Beste sportvrienden,

Ook als bestuur spreken wij onze bezorgdheid uit over de huidige situatie in Nederland en heeft de gezondheid van onze leden prioriteit. Niet alleen het spelen van wedstrijden maar ook het vervoer van en naar speellokalen, moeten in deze overweging worden meegenomen. Helaas hebben de nieuwe maatregelen van het kabinet ons genoodzaakt om voorlopig het lopende biljartseizoen aan te passen.

Daarom heeft het bestuur van de sectie Driebanden van de KNBB de volgende besluiten genomen:

- De huidige competitie wordt, in alle divisies, tot nader order stilgelegd. Ook in de bekercompetitie worden de wedstrijden voorlopig stil gelegd.
- De Cosmos Diamonds Grand Prix in café de Veemarkt in Doetinchem wordt uitgesteld naar 10 – 19 december 2020.

Het bestuur zal zich in de komende weken zorgvuldig beraden welke consequenties een en ander met zich meebrengt. Wij zullen U via onze website (driebanden.nl) en via social media, op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de komende periode.

Blijf allemaal gezond !!

Bestuur sectie Driebanden

---

Eerdere updates/besluiten:

GP Doetinchem
Aanvangstijdstippen wo. en do. 1e speelweek (week 42): 17.00 uur, 18.30 uur en 20.00 uur i.p.v. 18.30, 20.00 uur en 21.30
Alle overige speeldagen worden alle wedstrijden vervroegd met 1 uur.
Alleen de eerste wedstrijd per speeldag 5 minuten inspeeltijd per deelnemer.
Direct na afloop van een wedstrijd wordt gestart met een nieuwe wedstrijd.

Toepassing tijdklok (40 seconden) vanaf de start van de Grand prix.

Competitie
Ere- en 1e divisie:
Wedstrijden blijven gehandhaafd volgens rooster, avondpartijen dienen echter uiterlijk om 18.00 uur aan te vangen.

2e, 3e en 4e divisie:
Wedstrijden in het weekend blijven gehandhaafd, avondpartijen dienen echter uiterlijk om 18.00 uur aan te vangen.
Wedstrijden doordeweekse dagen:
Indien mogelijk,
starten om uiterlijk 18.00 uur, of
verplaatsen naar weekend indien mogelijk, of
uit- en thuiswedstrijd omdraaien wanneer dit tot een oplossing kan leiden.

Indien geen van bovenstaande opties mogelijk is, dienen deze wedstrijden op een later tijdstip ingehaald te worden.

In alle gevallen waarbij een nieuwe datum wordt vastgesteld of nog niet kan worden vastgesteld, wordt de teamleider van het thuisspelende team verzocht om een korte mail te sturen naar competitie@knbb-driebanden.nl, met daarin vermeld:

het wedstrijdnummer de van wedstrijd (staat vermeld in Biljartpoint),
de naam van het thuisspelende team en de toevoeging
‘nieuwe speeldatum en tijdstip’ of ‘nieuwe speeldatum nog niet bekend’.

Gezien de hoeveelheid te verwachten wedstrijden die de komende 3 weken geen doorgang kunnen vinden, wordt een extra beroep gedaan op de teamleiders om in onderling overleg tot een oplossing te komen.
Vergeet daarbij vooral niet om voorgenomen wijzigingen te bespreken met uw lokaalhouder!

---

 

 

Sectie Pool

25 feb 2021

Op naar seizoen 2021-2022!

Afgelopen dinsdag heeft de regering enkele versoepelingen aangekondigd binnen de bestaande lockdown. Helaas bieden deze geen aanknopingspunten voor het weer op gang brengen van onze sport. We hebben als sectiebestuur dan ook de onderstaande besluiten moeten nemen.

Tijdens de najaarsvergadering in november is besloten dat wanneer het niet meer mogelijk zou zijn tenminste een halve competitie te spelen, we het competitieseizoen 2020-2021 als verloren moeten beschouwen. Dat moment is nu helaas gekomen. Dit heeft de volgende consequenties.

 • Conform het besluit in de laatste ALV zullen de inschrijfgelden voor de teamcompetitie (landelijk én regionaal) en de beker (landelijk én regionaal) geretourneerd worden aan de teamcaptains. Dit wordt nu in gang gezet.
 • Er zijn geen winnaars van de verschillende teamcompetities op basis van de eventueel reeds gespeelde wedstrijden.
 • Er zullen dit seizoen geen ranking toernooien meer worden gespeeld die meetellen voor de nationale ranking. Er wordt dan ook geen winnaar van de ranking aangewezen op 1 oktober 2021. En er is dus ook geen EK-ticket te bemachtigen op basis van de nr. 1 positie op de nationale ranking.
 • De NK’s die normaliter dit seizoen gepland staan - senioren (april) en jeugd (mei) - worden opgeschort. Zodra de situatie het toelaat, hopelijk later dit kalenderjaar, gaan we ze opnieuw inplannen.

Hoewel de teleurstelling over het verloren seizoen groot is, zien we als bestuur ook de kans om extra veel tijd en energie te steken in een goede voorbereiding op het volgende seizoen 2021-2022. We kijken er naar uit om samen met alle vrijwilligers een fantastisch NK 2021 te organiseren en er alles aan te doen zoveel mogelijk teams aan de teamcompetitie mee te laten doen.

Graag wijzen we ook op de komende ledenvergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni. Hierin blikken we onder meer terug op het kalenderjaar 2020, bespreken we de organisatorische en financiële consequenties en kijken we uiteraard vooruit met onze plannen voor mooie events die hopelijk steeds dichterbij komen.

Zie ook: https://www.poolbiljarten.nl/nieuws/op-naar-seizoen-20212022

---

5 november 2020

Na de aankondiging van nieuwe maatregelen op 14 oktober hebben we moeten besluiten alle competities tot nader order op te schorten. Afgelopen dinsdag 3 november heeft de overheid de maatregelen voor twee weken verzwaard. Daarna gelden weer dezelfde regels als van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Zodra het organiseren van competities weer toegestaan is, zullen we direct bepalen wat we op welk moment kunnen organiseren.

Tot die tijd zullen er geen evenementen gepland worden.

---

14 oktober

Gevolgen voor evenementen KNBB sectie pool per 14 oktober 2020

Gisteravond heeft de regering nieuwe, verscherpte maatregelen aangekondigd. Vanaf het begin van de Corona-crisis heeft de KNBB aangegeven de maatregelen van de overheid op te volgen. Als sectie Pool hebben we telkens opnieuw gekeken welke impact de maatregelen hebben op onze speelkalender. En dat hebben we nu weer gedaan. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van onze leden voorop, en bekijken we tegelijkertijd voortdurend wat er nog wel kan. 

De belangrijkste consequentie van de maatregelen, die tenminste twee maar waarschijnlijk minimaal vier weken zullen gelden, is dat alle competities worden opgeschort. Op dit moment is nog niets zinnigs te zeggen of en wanneer wedstrijden kunnen worden ingehaald of wanneer we weer kunnen beginnen met spelen.

Een tweede consequentie is dat we het NK tot onze grote spijt moeten annuleren. We hadden de opzet in een eerder stadium al aangepast aan de toen geldende maatregelen, waaronder de maximale groepsgrootte, maar nu we opnieuw moeten uitstellen wordt de tijd te krap en de onzekerheid te groot om genoeg nieuwe speeldata te kunnen plannen. Vanzelfsprekend zijn we hier zeer teleurgesteld over. Voor alle andere NK’s - Dames, Jeugd, Bankpool, One Pocket en Scotch Double - geldt dat het zeer onzeker is of deze dit jaar gespeeld kunnen worden.

Zodra er verandering optreedt in de maatregelen, mogelijk op 27 oktober wanneer de regering het effect van de huidige maatregelen opnieuw bekijkt, zullen wij met een update komen.

Vriendelijke groet,
Bestuur KNBB sectie Pool

 

---

EERDERE UPDATES

Naar aanleiding van de gisteren aangekondigde nieuwe maatregelen omtrent corona, heeft het bestuur KNBB-sectie pool besloten een aantal aanpassingen door te voeren.

Gisteravond heeft ons kabinet de maatregelen om het Corona-virus onder controle te houden/krijgen behoorlijk aangescherpt. Dit heeft invloed op de hele samenleving en dus ook op de wijze hoe wij onze sport beoefenen.

 

Het bestuur van KNBB-sectie pool is van mening dat we er alles aan moeten doen om te zorgen dat door de KNBB georganiseerde evenementen binnen deze nieuwe richtlijnen plaatsvinden.

Maar tegelijkertijd vinden wij, net als het kabinet, dat we onze leden zoveel als mogelijk de mogelijkheid moeten bieden om hun sport te beoefenen.

 

Met het bovenstaande als uitgangspunt hebben we de volgende besluiten genomen:

 

 • De regionale teamcompetitie wordt voor minstens 3 weken opgeschort. Dit omdat deze wedstrijden nooit voor 22:00 uur afgelopen kunnen zijn. We hopen na 3 weken weer verder te kunnen spelen, maar gaan ook alvast kijken naar de mogelijkheden mocht dit niet zo zijn.
 • De landelijke teamcompetiewedstrijden, te beginnen op 4 en 18 oktober, kunnen doorgaan. We willen echter wel de teams en zaalhouders uitdrukkelijk de mogelijkheid geven te besluiten hun wedstrijden NIET te spelen. Dit zonder consequenties. We vragen jullie dit uiterlijk donderdagavond door te geven aan 'teamcompetitie@knbbpool.nl' én aan de tegenstander(s). Ga even in overleg met de zaalhouder hoe hij/zij erin staat.
 • De 1ste ronde van de bekercompetitie op 17 oktober stellen wij uit naar een nog te bepalen datum. Dit in verband met de '30 personen regel'.
 • De eerste Regionale Ranking en Recreanten Ranking toernooien op 10 en 11 oktober gaan niet door. De mogelijkheid om naar een latere datum te verschuiven wordt onderzocht (30 personen regel).
 • Of de NK's dit najaar door kunnen gaan is nog maar de vraag. Afhankelijk van het kabinetsbesluit na de komende 3 weken, zullen we hierin een besluit nemen.

 

We gaan uit van jullie begrip en hopen elkaar snel weer onbezorgd aan de pooltafel te ontmoeten.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur KNBB-sectie Pool

 

 

 

KNBB Vereniging Carambole (KVC)

28 december 2020

Besluit bestuur KVC: wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer gespeeld.

In al deze klassen en spelsoorten worden dus geen gewestelijke en nationale kampioenschappen gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen.

Het volledige besluit:
https://www.carambole.nl/nieuws/besluiten-kvc-over-gewestelijknkslandsfi...

---

5 november 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van afgelopen dinsdag, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Besluit

Het bestuur ziet zich helaas genoodzaakt om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari a.s. af te gelasten.

Informatie over de voor 28 november geplande ALV volgt.

---

14 oktober 2020

Vandaag (woensdag 14 oktober) bekend gemaakt door KNBB Vereniging Carambole (KVC):

Conform de overheidsmaatregelen van dinsdag 13 oktober jl. heeft het KVC bestuur eveneens besloten om alle individuele en teamwedstrijden op te schorten tot tenminste 10 november a.s.

Het complete besluit van gisteren, waarbij KVC zich dus aansluit, vindt u hier.

---

2 oktober 2020

UPDATE T.O.V. BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER

Naar aanleiding van diverse reacties op ons schrijven van woensdag 30 september, heeft het KVC bestuur besloten om het volgende te herzien.

De beperking die opgelegd is om geen alternatieve speelvormen in de competitie te mogen gebruiken, wordt ingetrokken. Indien een district op een andere manier de competitie wil voortzetten, verzoeken wij u om te overwegen om deze dan ook voor de rest van het seizoen aan te houden.

Ter aanvulling en verduidelijking melden wij nog dat de regelingen niet van toepassing zijn op de dagcompetitie, omdat daar de sluitingstijd van 22.00 uur geen rol speelt. 

---

30 september 2020

Ons bereikten veel berichten van districten die reeds de nodige maatregelen hebben getroffen naar aanleiding van de nieuwe overheidsvoorschriften met betrekking tot corona. Wij danken iedereen die hierin hun beste beentje voorzetten om de wedstrijden zoveel mogelijk te blijven organiseren. Petje af voor alle vrijwilligers die zich onvermoeid creatief blijven inzetten! 

Het KVC-bestuur heeft nu de volgende besluiten genomen: 

 1. Competitiewedstrijden: voor de nationale competities van KVC (Topteams ere- en eerste divisie etc.) geldt dat deze t/m 25 oktober worden opgeschort.
  Verder adviseren wij dringend om de districtscompetities stil te leggen t/m 25 oktober, tenzij anders mogelijk is binnen het district en in overleg met de teams. Bij het wel door laten spelen van de competitie worden andere competitievormen (zoals het spelen met afwijkende partijlengtes) niet toegestaan. 
 2. Persoonlijke kampioenschappen: op gewestelijk en nationaal niveau worden alle wedstrijden t/m 25 oktober afgelast. Geplande wedstrijden kunnen heringedeeld worden nadat verdere overheidsmaatregelen bekend zijn (20 oktober).  

Wij gaan ervan uit met deze besluiten de nodige duidelijkheid te hebben gegeven. Na 20 oktober (de volgende landelijke persconferentie) beraden wij ons opnieuw en hopen dan met betere berichten te kunnen komen.  

Meer info: 

Alle besluiten van districten: https://www.carambole.nl/nieuws/overzicht-uitstel-competities-districten 

Alle besluiten van secties: https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie
Overzicht veel gestelde vragen: https://www.knbb.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-nav-corona-maatregelen 

Overzicht artikelen in relatie tot corona: https://www.knbb.nl/coronavirus

Vragen? 

Neem voor KVC-gerelateerde vragen over corona contact op met Janneke Horneman via secretaris@knbb-carambole.nl of mail je vraag naar info@knbb.nl. De meest gestelde vragen zullen worden opgenomen in het overzicht veel gestelde vragen n.a.v. coronamaatregelen.

 

 

Sectie Snooker

Beste leden Sectie Snooker,

Helaas naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe maatregelen omtrent corona tijdens de persconferentie van maandag 28 september 2020, ziet het Bestuur Sectie Snooker zich genoodzaakt de start van de competitie op te schorten.

Door de nieuwe maatregelen zal het niet mogelijk zijn om de doordeweekse wedstrijden te spelen voor 22.00 uur. Tevens geldt er voor verschillende provincies in Nederland een advies om alleen te reizen indien strikt noodzakelijk. Om die redenen zien wij als bestuur dan ook geen mogelijkheid om de competitie nu al te starten op een verantwoorde manier.

De beslissing met betrekking tot de heropstart van de competitie zal genomen worden naar aanleiding van berichtgeving tijdens de volgende persconferentie en de eventuele nieuwe maatregelen die het kabinet zal nemen naar aanleiding daarvan.

Wij gaan uit van jullie begrip voor de situatie en hopen elkaar snel weer gezond en wel te zien aan de snookertafel.

Met sportieve groet,

Bestuur Sectie Snooker

 

 

 

Tekst: Secties KNBB
Sfeerfoto's: Martin van Oostveen (driebanden), Stefan Osnabrug (pool), Corné Kuijpers (snooker)
Uitgelichte foto COVID-19: rechtenvrij via Unsplash

 

Competitie Coronavirus Secties
Volg ons online