Besluit Sectie Snooker vervolg teamcompetitie

Besluit KNBB Sectie Snooker d.d. woensdag 10 november n.a.v. Sectieraad avond ervoor.

Betreft: tijdsplanning seizoen, indeling JJBL Eredivisie, besluit Sectieraad

10 november 2021

Naar aanleiding van de sectieraad van gisteravond is er een besluit genomen over het verdere vervolg van de teamcompetitie. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: De competitie wordt voor ALLE poules per direct tijdelijk stilgelegd. Dit heeft twee oorzaken die wij hier verder duidelijkheid willen geven.

 

Tijdsplanning seizoen

Er is tijdens de sectieraad uitvoerig gesproken over de seizoensplanning. Door de late opstart van de competitie (door o.a. het ingelaste NK, en de verlate start door de beperkingen in de horeca) en de mogelijke vooruitzichten van aanvullende maatregelen a.s. vrijdag is ook dit punt uitvoerig aan de orde geweest. Zo goed als unaniem is besloten om van de periode vanaf nu tot 31 juli 2023 één seizoen te maken. Dit betekent dus een komend seizoen van ruim anderhalf jaar. Hierdoor kunnen we de opzet van de competitie zoals boven omschreven aanpassen, is er tijd om de wedstrijdkalender in te richten, maar creëren we ook ruimte om eventuele tegenvallers door beperkingen rond Corona op te vangen. Ook creëren we ruimte voor individuele toernooien als de DSR, diverse NK’s en toernooien in andere categorieën waar ook meer en meer naar gevraagd wordt.

Doordat we de rest van de kalender volledig opnieuw gaan indelen, worden de speelweken van alle divisies anders en hebben wij tijd nodig om dit opnieuw vorm te geven.

 

Indeling JJBL Eredivisie

Betreft de indeling van de competitie, hebben wij als bestuur in aanloop naar het huidige seizoen gekeken naar wat wenselijk/noodzakelijk is voor de toekomst van Snooker in Nederland. Naast uiteraard het belang van goede breedtesport is ook een sterke(re) JJBL Eredivisie van belang en willen wij weer exclusiviteit creëren binnen de JJBL Eredivisie. Vanuit dat oogpunt is het bestuur van mening de JJBL Eredivisie terug te moeten brengen naar 8 teams met daaronder een Hoofdklasse. Hierdoor wordt de JJBL Eredivisie naar het oordeel van het bestuur op twee manieren versterkt. 8 teams in de JJBL Eredivisie betekent dat de minst sterkte teams uit een competitie met 10 teams afvallen. En met een Hoofdklasse met 1 of 2 poules wordt een sterkere competitie onder de Eredivisie gevormd.

 

Het bestuur was voornemens om voor het komende seizoen een versterkte degradatie in te gaan richten om de Eredivisie in het seizoen 2022/23 met 8 teams te beginnen. Toen na de inschrijving van de competitie bleek dat één Eredivisie team niet ingeschreven had was het bestuur voornemens de Eredivisie met 9 teams te gaan spelen. Dit zou immers betekenen dat aan het eind van het seizoen niet 4 maar 3 teams zouden moeten degraderen. Omdat dit echter niet in de reglementen vastgelegd is heeft één team bezwaar aangetekend. Dit team is van mening dat de huidige reglementen onverkort van toepassing zijn waarin staat opgenomen dat als minder dan 10 teams inschrijven voor de Eredivisie het bestuur een play-off moet organiseren om tot aanvulling te komen.

 

Besluit sectieraad

Bovenstaande is uitgebreid aan de orde geweest in de sectieraad van 9 november en ondanks dat de overgrote meerderheid zich kan vinden in de opzet van een Eredivisie met 8 teams met daaronder een hoofdklasse was ook een meerderheid van mening dat het bestuur de van kracht zijnde reglementen moet respecteren. Het bestuur respecteert uiteraard die mening van de sectieraad hetgeen uiteraard (en helaas) gevolgen heeft voor de huidige competitie.

 

In de reglementen staat op dit moment dat de Eredivisie uit 10 teams dient te bestaan, en als dit niet zo is dient het bestuur een play-off te organiseren om de 10e plek op te vullen. Naar aanleiding van het besluit van de sectieraad gaan wij dit dan ook spoedig doen.
Iedereen kan zich inschrijven voor de play-off, maar van alle inschrijvingen worden alleen de hoogste 4 geëindigde teams van seizoen 18/19 (laatst volledig gespeelde seizoen) uitgenodigd om deze te spelen.

 

Omdat de kans er is dat een Hoofdklasseteam promoveert naar de JJBL Eredivisie, kan dit gevolgen hebben voor zowel Hoofdklasse als de Eerste divisie. Indien het aantal teams in de hoofdklasse hierdoor te laag wordt,  zou het ook kunnen gebeuren dat Hoofdklasse in feite geen bestaansrecht meer heeft en deze teams alsnog in de Eerste divisie ingedeeld gaan worden.

 

 

Dit alles overziend moet het bestuur helaas besluiten de competitie op dit moment stil te leggen. Dit om te voorkomen dat er de komende tijd wedstijden gespeeld worden terwijl over een paar weken een nieuwe competitie opgezet moet worden.

 

Uiteraard verdient een en ander niet de schoonheidsprijs en bieden we daar als bestuur ook ruiterlijk onze excuses voor aan maar dit bestuur is van mening naar de leden te moeten luisteren die dit in meerderheid tijdens de sectieraad besloten heeft. Het bestuur gaat hier dan ook met frisse zin voor 100% mee aan de slag.

 

Wij zullen u medio volgende week verder informeren over de voortgang van het seizoen, de competitie en de individuele evenementen als ook duidelijk is welke maatregelen de overheid eventueel vrijdag nog neemt inzake de Covid pandemie.

 

Tot slot vragen wij elk team na te denken over het volgende:

  1. Wil ik als team meedoen aan de play-off voor de eredivisie?
  2. Wil ik als team meedoen aan de hoofdklasse. Hiermee speel je hoger niveau en heb je langere wedstrijden, echter reis je meer en speel je ook op zaterdag (of zondag in overleg)

 

Informatie over de play-off volgt spoedig. Heb je voor die tijd een vraag op opmerking, of wil je je alvast aanmelden, mag je je richten tot snooker@knbb.nl.

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur sectie Snooker

Tonnie Kok

Sebastiaan Kan

 

 

Tekst: KNBB Sectie Snooker
Sfeerfoto: Corné Kuijpers

Competitie Coronavirus Secties
Volg ons online