Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Via de TASO wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO. Verenigingen ontvangen maximaal € 3500; tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen zij via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen

15 juli 2020

Vrijdag 10 juli is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 oftewel de TASO gepubliceerd.

De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van de generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal € 3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020.

Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op de website van DUS-I zal er binnenkort meer informatie over deze subsidieregeling te vinden zijn, waaronder een Q&A die de regeling zal verduidelijken.

 

 

Onderdeel van het steunpakket voor de sport is ook een regeling, ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.

 

 

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus Financieel
Volg ons online