Amsterdam: sporten, initiatieven, gemeentelijke info corona

Meest recente informatie vanuit Sportpunt Gemeente Amsterdam, o.a de Amsterdamse Sportweek 2020 en 'Open je club'. Plus, links naar alle gemeentelijke (en ook landelijke) info over corona.

Ook relevant voor biljart-, pool- en snookerclubs!

04 juli 2020

Er is regelmatig nieuwe informatie te melden over sport. Om te voorkomen dat u meerdere mails per week ontvangt, bundelen we deze berichten in deze informatieve mail. Op deze manier bent u in 1 keer op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Dit is de laatste informatieve mail die u vanuit crisiscommunicatie over het thema sport zult ontvangen. Toekomstige informatie over sport en COVID-19, waaronder de gevolgen van de versoepeling van de maatregelen op de sport en op sportaanbieders vindt u op informatiepagina van de gemeente. Daarnaast zullen wij deze informatie publiceren in onze (wekelijkse/maandelijkse/jaarlijkse) nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via Sportpunt (sport@amsterdam.nl).

 

Belangrijke informatiepagina’s over sport en COVID-19

Vanaf 1 juli mogen alle sporten weer beoefend worden. De nieuwe noodverordeningen die hieruit volgen vanuit gemeente Amsterdam worden momenteel opgesteld en volgen snel op de informatiepagina van de gemeente. Informatie over de nieuwe Rijksmaatregelen is hier te vinden. Heeft u een andere vraag, dan kunt u terecht bij Sportpunt.

 

Amsterdamse Sportweek 2020

Van 18 t/m 27 september 2020 organiseert de gemeente opnieuw de Amsterdamse Sportweek. ‘Weer’ omdat de eerste reeks van de Amsterdamse Sportweek plaatsvond tussen 1931 en 1961. De Amsterdamse Sportweek vindt bewust in dezelfde week plaats als de Nationale Sportweek van NOC*NSF.

Het doel van de Amsterdamse Sportweek is om zoveel mogelijk Amsterdammers diverse sporten te laten uitproberen en sportclub en sporters te leren kennen. Tegelijkertijd de gemeente sportaanbieders ondersteunen om (weer) vitaal te worden.

 

‘Open je club’ tijdens de Amsterdamse Sportweek

Wil jouw sportclub nieuwe leden en doelgroepen aan zich binden en nieuwe sportactiviteiten organiseren? Doe dan als sportaanbieder mee met het onderdeel ‘Open je club’ van de Amsterdamse Sportweek!

 

 

Hoe doe je mee met ‘Open je club’?

De Amsterdamse Sportweek is een mooi moment om de deuren van jouw club wijd open te zetten en potentiële nieuwe leden te verwelkomen. Heb je al ideeën voor sportactiviteiten die hier geschikt voor zijn? Voer ze uit tijdens de Amsterdamse Sportweek en inspireer Amsterdammers om te genieten van sport en het verenigingsleven. Denk aan een instuiftraining, clinics, een open dag of het openstellen van je reguliere trainingen voor niet-leden, alles kan! Uiteraard zo lang je je houdt aan de richtlijnen van het RIVM.

 

Aanmelden

Aanmelden voor ‘Open je club’ kan tot 11 september door een mail te sturen naar sportweek@amsterdam.nl. Vermeld in deze mail de volgende gegevens:

  • Naam van jouw sportclub;
  • soort activiteit;
  • voor welke doelgroep de activiteit wordt georganiseerd;
  • locatie;
  • datum en het tijdstip.

 

De gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat alle aangemelde activiteiten op allerlei  manieren onder de aandacht worden gebracht van de Amsterdammer. Elke deelnemende sportclub van ‘Open je club’ ontvangt daarnaast nog uniek promotiemateriaal. Wacht niet te lang en meld je sportclub zo snel mogelijk aan! Heb je nog vragen, opmerkingen of heb je ondersteuning nodig, laat het ons weten door een mail te sturen naar sportweek@amsterdam.nl.

 

Financiële vergoeding ‘Open je club’

De gemeente Amsterdam vindt  het belangrijk om de nog niet-sportende Amsterdammer te enthousiasmeren om te gaan sporten en bewegen. Dit jaar is ervoor gekozen om clubs extra te stimuleren om de doelgroepen ‘meiden van 2 tot 18 jaar’ en ‘volwassenen in de leeftijd 55+’ te bereiken. Hiervoor stellen wij een financiële vergoeding beschikbaar. Wanneer je tijdens de Amsterdamse Sportweek een activiteit organiseert voor een van deze twee doelgroepen én ze structureel aan de club wilt binden kom je in aanmerking voor een financiële vergoeding van €500. We hebben budget voor maximaal 40 clubs. Meld je club voor 26 juli aan per mail en vermeld in je mail naast de eerder genoemde gegevens het volgende:

  • Waarom je juist deze doelgroep(en) wil bereiken;
  • hoe het structurele aanbod voor deze doelgroep(en) eruit komt te zien;
  • wat de toegevoegde waarde van jouw aanbod is voor deze doelgroep(en); en
  • waar je de financiële bijdrage voor wil gebruiken.

 

Indien het beschikbare budget ontoereikend is om alle aanvragen die voldoen aan de eisen te honoreren, wordt er gekeken naar het aantal Stadspashouders in de buurt, de diversiteit aan sporten die worden aangeboden en de spreiding van het aanbod over de stad. De aanmeldingen worden door ons beoordeeld in de week van 27 juli. Kandidaten krijgen in de week van 3 augustus bericht over de eventuele toekenning. Bij toekenning verwachten we dat de club ons na afloop van de Amsterdamse Sportweek vertelt wat het resultaat van de activiteit is geweest.

 

Tekst: Sportpunt Gemeente Amsterdam
Foto: Rechtenvrij via Unsplash

 

Coronavirus Lokaal/regionaal
Volg ons online