Biljarten en het coronatoegangsbewijs

Met ingang van komende zaterdag (25 september) heeft de Overheid haar coronaregels aangepast voor de horeca. Aangezien onze biljartsport hier nauw mee verbonden is, heeft het bestuur zich gebogen over de consequenties.
Met uitzondering van situaties waar het sport- en horecagedeelte gescheiden zijn of kunnen worden (voor ondernemers zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland voor de voorwaarden), is toegang tot biljartlocaties slechts mogelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs.

Als KNBB hebben wij de afgelopen anderhalf jaar telkens het overheidsbeleid gerespecteerd en gevolgd. Dat doen we ook nu en weer.
Dat betekent onder meer het volgende:

  • Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een team dat toegelaten wordt tot de lokaliteit waar gespeeld wordt. De teamcaptains zullen hiervoor actie moeten ondernemen en bij twijfel ruim voorafgaand aan de speelavond/dag contact opnemen met de betreffende lokaliteit om onduidelijkheid op de speelavond zelf te voorkomen.
  • Het huidige reglement biedt voldoende mogelijkheden wedstrijden te verplaatsen, mits tijdig aangegeven bij de tegenstander en wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden die verplaatst worden ten tijde van de Coronacheck-periode tellen niet mee voor het maximaal aantal wedstrijdverplaatsingen binnen het reglement.
  • Iedere speler dient zich te houden aan de maatregelen die een lokaliteit heeft moeten nemen als gevolg van het overheidsbeleid.

Alle teamcaptains worden apart geïnformeerd.We hopen op eenieders begrip en kijken er naar uit dat we ondanks deze ingewikkelde tijden er een mooi en sportief seizoen van maken!
Neem bij vragen contact op met de competitie/wedstrijdleider en/of via info@knbb.nl

Wat is de check op coronatoegangsbewijs?
De check bestaat uit één van drie onderdelen: een bewijs van volledige vaccinatie, een negatief testbewijs van minder dan 24 uur oud, een van corona genezen-verklaring. Men moet voldoen aan één van de drie onderdelen. Wie niet voldoet aan de coronacheck, moet toegang worden geweigerd. Wie voldoet aan de coronacheck mag toegang niet worden geweigerd.

Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Praktische uitvoering
App en papieren bewijs
Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot de locatie gegeven wordt.

Mensen die geen smartphone hebben, kunnen ook hun vaccinatiebewijs printen via de website coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247.

 

Volg ons online