Contributie 2021-2022

Algemeen

Het seizoen loopt van 1-8-2021 tot en met 31-7-2022. Opzeggingen dienen voor 31-7-2022 te worden gedaan in mijn.knbb.nl of via de secretaris van uw vereniging (alle lidmaatschappen van KNBB Vereniging Carambole). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een wedstrijdjaar indien dit niet opgezegd wordt voor het einde van het wedstrijdjaar.

Een minderjarig lid dat een lidmaatschap wil bij de KNBB, dient een schriftelijke bevestiging te laten sturen door ouder(s) / verzorger(s).

Voor Competitie lidmaatschappen geldt: Leden die op of ná 1 mei lid worden betalen geen contributie over het lopende seizoen tenzij u zich inschrijft voor een eenmalig evenement dat tussen 1 mei en 31 juli plaatsvindt.

Het overmaken van uw contributie kan na ontvangst van uw factuur via i-Dealbetaling, overschrijving of automatische incasso. De i-Deallink vindt u in de mail met uw factuur. U wordt dus niet direct doorgelinkt naar een iDeal-omgeving na aanmelding. Dit heeft te maken met het feit dat u eerst nog geaccepteerd dient te worden als lid. Sommige mensen zijn al eerder lid geweest van de KNBB en krijgen hun oude bondsnummer weer terug. Er vindt dus altijd eerst een controle plaats voordat u de factuur krijgt.
Indien u een automatische incasso wenst af te geven dan dient u uw IBAN nummer in te vullen in mijn.knbb.nl (of bij aanmelding). U ontvangt dan een machtigingsformulier van ons per mail. Controleer of u dit formulier ontvangen heeft, het kan namelijk ook in uw ongewenste e-mailbox worden bezorgd. Dit formulier dient u te printen, te ondertekenen en retour te mailen of sturen naar de ledenadministratie. e-mail: la@knbb.nl, Post: Archimedesbaan 7, 3439 ME te Nieuwegein. Pas na ontvangst van uw getekende machtigingsformulier mogen wij de incasso in gang zetten.

Indien u kiest voor het zelf overmaken van uw contributiefactuur vermeld dan altijd uw relatienummer (=bondsnummer) en factuurnummer in de omschrijving. Tekst kan niet / moeilijker worden verwerkt, dus alleen de cijfers is voldoende.

Alle contact- en bankgegevens van de KNBB

Vragen over het seizoen 2020-2021 in relatie tot het coronavirus? Zie Contributie KNBB & Corona
Alle tarieven voor seizoen 2021-2022 zijn op de bondsraadvergadering van  26 juni 2021 vastgesteld.
 

KNBB Vereniging Carambole

Lidmaatschap Carambole (niet spelend lid) € 5,00 per seizoen, Dit zijn álle leden van de vereniging die niet in competitieverband spelen (bestuurder, arbiter en overige leden).
Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 28,00 per seizoen
Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen
Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 13,00 per seizoen

Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 36,00 per seizoen (waarbij voor de Avondcompetitie € 28,00 en voor de Dagcompetitie € 8,00 in rekening wordt gebracht).

Mede gelet op het bijzondere seizoen 2020-2021 heeft het bestuur KVC en de ALV besloten op de contributie van 2021-2022 een korting te verlenen aan de verenigingen. De reductie € 6 is voor de avondcompetitiespelers en € 3 voor de dagcompetitiespelers. Deze korting zal na betaling van de contributiefactuur 2021-2022 terug gestort worden op de bankrekening van de betaler.

Carambole heeft besloten de korting voor het aanmelden van niet-spelende leden a € 2,50 nog een seizoen voort te zetten.

Arbiter/bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 5,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))

Voor lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden geen extra kosten meer in rekening gebracht.
Dit betekent dat bij de vereniging met het laagste verenigingsnummer het volledige contributiebedrag in rekening wordt gebracht, bij alle andere verenigingen wordt € 0,00 in rekening gebracht.

Contributie KNBB - Sectie Driebanden seizoen 2021-2022
Lidmaatschap Driebanden € 54,00
Jeugdlidmaatschap € 27,00
Ondersteunend (niet-spelend) lidmaatschap Driebanden € 13,50

Contributie KNBB - Sectie Pool seizoen 2021-2022
Volwaardig lidmaatschap € 42,50
Leden onder de 18 jaar krijgen 50% korting op het volwaardige lidmaatschap.
Basis lidmaatschap € 5,00

Contributie KNBB – Sectie Snooker 2021-2022
Lidmaatschap snooker (competitie) € 39,50 per seizoen
Jeugdlidmaatschap € 20,50 per seizoen
Lidmaatschap snooker (geen competitie) € 10,00

Volg ons online