Contributie 2020-2021

Algemeen

Het seizoen loopt van 1-8-2020 tot en met 31-7-2021. Opzeggingen dienen voor 31-7-2021 te worden gedaan in mijn.knbb.nl of via de secretaris van uw vereniging (alle lidmaatschappen van KNBB Vereniging Carambole). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een wedstrijdjaar indien dit niet opgezegd wordt voor het einde van het wedstrijdjaar.

Een minderjarig lid dat een lidmaatschap wil bij de KNBB, dient een schriftelijke bevestiging te laten sturen door ouder(s) / verzorger(s).

Voor Competitie lidmaatschappen geldt: Leden die op of ná 1 mei lid worden betalen geen contributie over het lopende seizoen tenzij u zich inschrijft voor een eenmalig evenement dat tussen 1 mei en 31 juli plaatsvindt.

Het overmaken van uw contributie kan na ontvangst van uw factuur via i-Dealbetaling, overschrijving of automatische incasso. De i-Deallink vindt u in de mail met uw factuur. U wordt dus niet direct doorgelinkt naar een iDeal-omgeving na aanmelding. Dit heeft te maken met het feit dat u eerst nog geaccepteerd dient te worden als lid. Sommige mensen zijn al eerder lid geweest van de KNBB en krijgen hun oude bondsnummer weer terug. Er vindt dus altijd eerst een controle plaats voordat u de factuur krijgt.
Indien u een automatische incasso wenst af te geven dan dient u uw IBAN nummer in te vullen in mijn.knbb.nl (of bij aanmelding). U ontvangt dan een machtigingsformulier van ons per mail. Controleer of u dit formulier ontvangen heeft, het kan namelijk ook in uw ongewenste e-mailbox worden bezorgd. Dit formulier dient u te printen, te ondertekenen en retour te mailen of sturen naar de ledenadministratie. e-mail: la@knbb.nl, Post: Archimedesbaan 7, 3439 ME te Nieuwegein. Pas na ontvangst van uw getekende machtigingsformulier mogen wij de incasso in gang zetten.

Indien u kiest voor het zelf overmaken van uw contributiefactuur vermeld dan altijd uw relatienummer (=bondsnummer) en factuurnummer in de omschrijving. Tekst kan niet / moeilijker worden verwerkt, dus alleen de cijfers is voldoende.

Alle contact- en bankgegevens van de KNBB

Vragen over het seizoen 2019-2020 in relatie tot het coronavirus? Zie Contributie KNBB & Corona
Alle tarieven voor seizoen 2020-2021 zijn op de bondsraadvergadering van  4 juli 2020 vastgesteld.
 

KNBB Vereniging Carambole

Er zijn diverse lidmaatschappen mogelijk, deze zijn afhankelijk van de soort competitie waarin u wilt spelen. Indien u geen competitie of persoonlijke kampioenschappen wenst te spelen, maar u wel lid wilt zijn van een vereniging kunt u kiezen voor het 'geen competitie' lidmaatschap. Dit is bijvoorbeeld voor een bestuurder van een vereniging het minimale lidmaatschap dat benodigd is om een functie te mogen uitoefenen. Indien u (nog) geen lid bent van een vereniging dan kunt u zich aansluiten bij een vereniging bij u in de buurt. Kijk hiervoor op de website van Carambole om te zien waar u kunt biljarten. Onder 'Organisatie' staan de diverse districten die in het land de verenigingen vertegenwoordigen.

Lidmaatschap Carambole (geen competitie) € 5,00 per seizoen (geen verhoging)
Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie € 28,00 per seizoen (geen verhoging)
Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen (€ 8,00 verlaging)
Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 13,00 per seizoen (geen verhoging)
Gecombineerde Lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 36,00 per seizoen (waarbij voor de Avondcompetitie € 28,00 en voor de Dagcompetitie € 8,00 in rekening wordt gebracht).
Arbiter/bestuurder (niet aangesloten als speler bij een vereniging) € 5,00 per seizoen (= Lidmaatschap Carambole (geen competitie))

Voor lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden geen extra kosten meer in rekening gebracht.
Dit betekent dat bij de vereniging met het laagste verenigingsnummer het volledige contributiebedrag in rekening wordt gebracht, bij alle andere verenigingen wordt € 0,00 in rekening gebracht.
 

Sectie Pool

Lidmaatschap Pool € 40,00 per seizoen (€ 4,00 verhoging) Jeugdleden krijgen 50% korting.
Proeflidmaatschap € 5,00, bestemd voor nieuwe leden in de laagste klassen van de regionale competities (alleen het eerste seizoen en indien nooit eerder lid geweest van de KNBB)
Basislidmaatschap Pool € 5,00 bestemd voor leden die niet in wedstrijdverband uit willen komen voor de KNBB maar zich wel bij de sectie Pool willen laten registreren.

Sectie Snooker

Lidmaatschap Snooker € 39,50 per seizoen (€ 7,00 verhoging)
Jeugdlidmaatschap € 20,50 per seizoen (€ 3,50 verhoging)
Ondersteunden Lidmaatschap Snooker  € 10,00 per seizoen (geen verhoging)

Voor alle vormen van competitie, team- of individueel is een 'competitie' lidmaatschap nodig. 'geen competitie' is bestemd voor leden die niet in wedstrijdverband uit willen komen voor de KNBB maar zich wel bij de sectie Snooker willen laten registreren.

Sectie Driebanden

Voor teamcompetitie is een Lidmaatschap Driebanden (teamcompetitie) nodig. Voor Individuele competitie (Junioren, Dames en Grand Prix) is een lidmaatschap Driebanden (individuele competitie) voldoende.  

Lidmaatschap Driebanden (teamcompetitie) € 54,00 per seizoen (€ 2,00 verhoging)
Jeugdlidmaatschap € 27,00 per seizoen (€ 1,00 verhoging)
Lidmaatschap Driebanden (individuele competitie) € 13,50 (€ 0.50 verhoging)

Volg ons online