Contributie KNBB & Corona

Slechts enkele leden hebben bij ons de vraag gesteld of er sprake kan zijn van restitutie van een deel van de contributie, omdat er momenteel niet gespeeld kan worden door de maatregelen van de overheid. Anders dan bijvoorbeeld bij een commerciële sportschool, koop je geen diensten in bij de KNBB. Een lid of vereniging betaalt contributie voor het lidmaatschap van de KNBB voor het gehele seizoen. Het lidmaatschap van de KNBB loopt ook automatisch door zonder wederopzegging. Leden kunnen daarvoor aan wedstrijden meedoen, evenementen bezoeken en gebruik maken van de andere services die de KNBB biedt zoals verenigingsondersteuning. Als dat om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer kan (vanuit de persoonlijke omstandigheden van een lid of vanuit overmacht vanuit de overheid of KNBB) zal in de regel nooit restitutie worden gegeven. Daarbij gaat de dienstverlening ook tijdens de crisis door. Of er wel een deel van de inschrijfgelden van wedstrijden gerestitueerd moet gaan worden wordt nog onderzocht, waarbij solidariteit en billijkheid in de afweging worden meegenomen.

De meeste sportverenigingen en lokaliteiten kunnen wel een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) via de Rijksoverheid of de TVL. Zie voor een overzicht van de actuele regelingen https://www.knbb.nl/coronavirus/overzicht-financiele-regelingen

Indien een vereniging gebruik maakt van een gemeentelijke (sport)accommodatie is het advies om contact met de gemeente op te nemen om na te gaan of de huur tijdelijk verlaagd of kwijtgescholden kan worden. Veel gemeenten werken hieraan mee. Mocht u als vereniging tegen problemen aan lopen dan horen wij dat graag en kunnen we nagaan hoe wij u hiermee kunnen helpen.

Volg ons online